Sách nói....toàn tập...=))

Thảo luận trong 'Thể loại khác' bắt đầu bởi meisa, 4/10/13.

Moderators: virgor
 1. meisa

  meisa Lớp 4

  Đùa thôi...có 27 cuốn chứ mấy...khi nào rãnh lên tuổi trẻ down tiếp...rồi cập nhật sau

  Không theo lối mòn

  mms://media.tuoitre.com.vn//Stream/AudioBooks/loichaochuongtrinhdocsach.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/khongtheoloimon/01-loi_gioi_thieu.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/khongtheoloimon/02-mot_bi_quyet_quan_trong.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/khongtheoloimon/03-ren_luyen_ban_linh.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/khongtheoloimon/04-san_sang_de_thanh_cong+.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/khongtheoloimon/05-quy_tac_30_giay.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/khongtheoloimon/06-buoc_tien_dau_tien.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/khongtheoloimon/07-phan_thuong_tuyet_voi.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/khongtheoloimon/08-nhung_chon_lua.mp3

  An lạc từng bước chân

  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn12-anlaccd11.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn12-anlaccd12.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn12-anlaccd13.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn12-anlaccd14.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn12-anlaccd21.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn12-anlaccd22.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn12-anlaccd24.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn12-anlaccd31.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn12-anlaccd32.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn12-anlaccd33.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn12-anlaccd34.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn12-anlaccd41.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn12-anlaccd42.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn12-anlaccd43.wma

  Ai lấy miếng pho mát của tôi

  mms://media.tuoitre.com.vn//Stream/AudioBooks/loichaochuongtrinhdocsach.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/ailaymiengphomatcuatoi/01-loi_gioi_thieu.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/ailaymiengphomatcuatoi/02-cuoc_song_von_ko_bang_ph.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/ailaymiengphomatcuatoi/03-phan_1.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/ailaymiengphomatcuatoi/04-phan_2.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/ailaymiengphomatcuatoi/05-phan_3.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/ailaymiengphomatcuatoi/06-phan_4.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/ailaymiengphomatcuatoi/07-y_kien_phan_hoi.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/ailaymiengphomatcuatoi/08-binh_luan_cua_amazoncom.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/ailaymiengphomatcuatoi/09-ve_tac_gia.mp3

  Điều kỳ diệu từ cách nhìn cuộc sống

  mms://media.tuoitre.com.vn//Stream/AudioBooks/loichaochuongtrinhdocsach.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/dieudieukytucachnhincuocsong/01-loigioithieu.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/dieudieukytucachnhincuocsong/02-khongthieumotnguoinao.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/dieudieukytucachnhincuocsong/03-dieugilathatsuquantrong.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/dieudieukytucachnhincuocsong/04-bancothayminhgiaucokhong.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/dieudieukytucachnhincuocsong/05-haichiem.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/dieudieukytucachnhincuocsong/06-cauchuyenvechip.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/dieudieukytucachnhincuocsong/07-cauchuyensommai.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/dieudieukytucachnhincuocsong/08-dieudieukytucachnhincuocsong.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/dieudieukytucachnhincuocsong/09-hanhphucvacuocsong.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/dieudieukytucachnhincuocsong/10-nhungbuoclui.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/dieudieukytucachnhincuocsong/11-chieclafreddie.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/dieudieukytucachnhincuocsong/12-conbao.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/dieudieukytucachnhincuocsong/13-loiket.mp3

  Hạt giống hạnh phúc

  mms://media.tuoitre.com.vn//Stream/AudioBooks/loichaochuongtrinhdocsach.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/hatgionghanhphuc/01-loigioithieu.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/hatgionghanhphuc/02-loitacgia.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/hatgionghanhphuc/03-nguyenlycuasuynghi.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/hatgionghanhphuc/04-nguyenlycuatamtrang.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/hatgionghanhphuc/05-nguyenlyvethucteriengbie.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/hatgionghanhphuc/06-nguyenlycuacamxuc.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/hatgionghanhphuc/07-nguyenlycuaphutgiayhient.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/hatgionghanhphuc/08-cacmoiquanhe.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/hatgionghanhphuc/09-sucangthang.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/hatgionghanhphuc/10-giaiquyetcacvande.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/hatgionghanhphuc/11-hanhphuc.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/hatgionghanhphuc/12-haymannguyenvoicuocsong.mp3


  Khi bạn mất niềm tin

  mms://media.tuoitre.com.vn//Stream/AudioBooks/loichaochuongtrinhdocsach.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/01-loi_gioi_thieu.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/02-bai_hoc_dang_nho.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/03-bai_hoc_ve_long_dung_cam.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/04-chinh_phuc.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/05-den_van_sang.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/06-co_ai_do_van_yeu_men_ban.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/07-giai_phap_yeu_thuong.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/08-cuoc_song_luon_co_dieu_k.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/09-hay_tin_va_giac_mo_se_th.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/10-diem_trang_tri.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/11-nhung_bong_hoa_lan_chuon.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/12-doi_mat.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/13-hoa_hong_ko_gai.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/14-doi_tien.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/15-mon_qua_cua_su_tha_thu.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/16-mon_qua_cho_vi_khach_thu.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/17-hy_vong.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/18-nguoi_xay_cau.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/19-mot_chuyen_xe_lua.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/20-nhan_vien_tan_tuy.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/21-nguoi_hung.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/22-qua_con_giong_bao.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/23-nhung_canh_hong_dep_nhat.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/24-vinh_quang_danh_cho_nguo.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/25-su_chon_lua_cua_mark.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/26-hay_thuc_hien_ngay_hom_n.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/27-tran_dau_cuoi_cung.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/28-tieng_vo_cua_mot_ban_tay.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/29-pham_chat_tot_nhat.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/30-nu_cuoi.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/khibanmatniemtin/31-va_toi_da_lam_duoc.mp3


  Không theo lối mòn

  mms://media.tuoitre.com.vn//Stream/AudioBooks/loichaochuongtrinhdocsach.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/khongtheoloimon/01-loi_gioi_thieu.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/khongtheoloimon/02-mot_bi_quyet_quan_trong.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/khongtheoloimon/03-ren_luyen_ban_linh.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/khongtheoloimon/04-san_sang_de_thanh_cong+.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/khongtheoloimon/05-quy_tac_30_giay.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/khongtheoloimon/06-buoc_tien_dau_tien.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/khongtheoloimon/07-phan_thuong_tuyet_voi.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/khongtheoloimon/08-nhung_chon_lua.mp3


  Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường

  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/noinaocoychinoidococonduong/2-loigioithieu.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/noinaocoychinoidococonduong/1-conhungconnguoinhuthe.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/noinaocoychinoidococonduong/3-cuocbohanhcaoca.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/noinaocoychinoidococonduong/4-mothuyenthoaisong.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/noinaocoychinoidococonduong/5-nguoianhhungthamlang.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/noinaocoychinoidococonduong/6-nguoitukientaodoiminh.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/noinaocoychinoidococonduong/7-sucmanhcuaychi.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/noinaocoychinoidococonduong/8-tinhbanvidai.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/noinaocoychinoidococonduong/10-haivandongvienngoaihang.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/noinaocoychinoidococonduong/11-nhungcannhahanhphuc.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/noinaocoychinoidococonduong/12-nhunglathuhyvong.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/noinaocoychinoidococonduong/13-chinhphucduongduathegioi.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/noinaocoychinoidococonduong/14-thuonghieulontumotytuongnho.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/noinaocoychinoidococonduong/15-nhumotphepmau.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/noinaocoychinoidococonduong/16-cautronhovasumenhcaoca.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/noinaocoychinoidococonduong/17-ychicuamotcogai.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/noinaocoychinoidococonduong/18-nguoibiendiangucthanhthienduong.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/noinaocoychinoidococonduong/19-nguoiphunudoinonlapbien.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/noinaocoychinoidococonduong/20-huongvingotngaocuathanhcong.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/noinaocoychinoidococonduong/21-lapkehoachdethanhcong.mp3


  Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường 2

  mms://media.tuoitre.com.vn//Stream/AudioBooks/loichaochuongtrinhdocsach.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/noinaocoychinoidococonduong-tap2/01-loigioithieu.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/noinaocoychinoidococonduong-tap2/02-nghichcanhkhangdinhtainang.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/noinaocoychinoidococonduong-tap2/03-boocvidaitrenchiecxelan.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/noinaocoychinoidococonduong-tap2/04-thapsangniemhyvong.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/noinaocoychinoidococonduong-tap2/05-cauchuyenmyvesuthanhcong.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/noinaocoychinoidococonduong-tap2/06-luoncomotconduong.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/noinaocoychinoidococonduong-tap2/07-nutieuthuyetgiaphuthuy.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/noinaocoychinoidococonduong-tap2/08-ngthachthucphanbietchungtoc.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/noinaocoychinoidococonduong-tap2/09-duongvaonhatrangcuamotphunudaden.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/noinaocoychinoidococonduong-tap2/10-chapcanhchonhanloaibaylen.mp3


  Nhà giả kim

  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/nhagiakim/00-vaotruyen.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/nhagiakim/01-phan01.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/nhagiakim/02-phan02.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/nhagiakim/03-phan03.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/nhagiakim/04-phan04.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/nhagiakim/05-phan05.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/nhagiakim/06-phan06.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/nhagiakim/07-phan07.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/nhagiakim/08-phan08.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/nhagiakim/09-phan09.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/nhagiakim/10-phan10.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/nhagiakim/11-phan11.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/nhagiakim/12-phan12.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/nhagiakim/13-phan13.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/nhagiakim/14-phan14.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/nhagiakim/15-phan15.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/nhagiakim/16-phan16.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/nhagiakim/17-phan17.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/nhagiakim/18-phan18.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/nhagiakim/19- phan19.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/stream/audiobooks/nhagiakim/20-bat.mp3

  Tiếng gọi nơi hoang dã

  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/nxbvh01-tienggoicd11.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/nxbvh01-tienggoicd12.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/nxbvh01-tienggoicd13.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/nxbvh01-tienggoicd14.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/nxbvh01-tienggoicd21.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/nxbvh01-tienggoicd22.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/nxbvh01-tienggoicd31.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/nxbvh01-tienggoicd32.wma

  Tư duy thông minh

  mms://media.tuoitre.com.vn//Stream/AudioBooks/loichaochuongtrinhdocsach.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/01-loi_gioi_thieu.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/02-tinh_than_trach_nhiem.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/03-chon_lua_dung_dan.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/04-qbq_an_y_sau_cac_cau_hoi.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/05-dung_hoi_tai_sao.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/06-stress.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/07-binh_tinh_truoc_moi_hoan.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/08-cai_thien_moi_quan_he_vo.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/09-dung_hoi_khi_nao.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/10-dung_tri_hoan_bat_cu_vie.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/11-dung_cho_doi_nhung_dieu_.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/12-hay_van_dung_tot_nhung_n.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/13-dung_hoi_ai.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/14-danh_bai_cac_trong_tai.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/15-ngay_bay_gio_toi_co_the_.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/16-lam_chu_tinh_hinh.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/17-tinh_than_dong_doi.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/18-thuy_thu_toi_do_thua_tai.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/19-thay_doi_chinh_minh.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/20-thuc_hien_nhung_gi_minh_.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/21-chap_nhan_tu_bo.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/22-suc_manh_cua_su_dong_lon.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/23-moi_nguoi_la_mot_tam_guo.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/24-hay_hanh_dong.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/25-hanh_dong_nho_tao_nen_gi.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/26-ban_co_phai_la_mot_nha_l.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/27-thuat_lanh_dao.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/28-nhung_cau_hoi_qbq.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/29-ren_luyen_tinh_than_qbq.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/30-hoc_di_doi_voi_hanh.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/31-loi_ket.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tuduythongminh/32-vai_net_ve_tac_gia.mp3


  Từ giận dữ đến bình an

  mms://media.tuoitre.com.vn//Stream/AudioBooks/loichaochuongtrinhdocsach.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tugiandudenbinhan/01-loigioithieu.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tugiandudenbinhan/02-nhanthucnoitam.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tugiandudenbinhan/03-dongchaycuocsong.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tugiandudenbinhan/04-thathudetudo.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tugiandudenbinhan/05-binhannoitam.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tugiandudenbinhan/06-nhacnhe.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tugiandudenbinhan/07-tapbinhtinh.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/tugiandudenbinhan/08-taptinhtai.mp3


  Thư gởi người tình

  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/thuguinguoitinh/1-Loitua.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/thuguinguoitinh/2-Ciceron.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/thuguinguoitinh/3-HenriVIIIAnneBoleyn.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/thuguinguoitinh/4-ThomasOtway.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/thuguinguoitinh/5-LordByron.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/thuguinguoitinh/6-PercyShelley.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/thuguinguoitinh/7-JohnKeats.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/thuguinguoitinh/8-EdgardPoe.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/thuguinguoitinh/9-Voltaire.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/thuguinguoitinh/10-GeorgeWashington.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/thuguinguoitinh/11-Camilledesmoulins.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/thuguinguoitinh/12-AntoineLaurentLavoisier.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/thuguinguoitinh/13-AbrahamLincoln.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/thuguinguoitinh/14-NapoleonJosephine.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/thuguinguoitinh/15-LudwigVanBethoven.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/thuguinguoitinh/16-NadejdavonmeckTchaikovski.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/thuguinguoitinh/17-MarieBashkrtsevGuydeMaupassant.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/thuguinguoitinh/18-MarkTwain.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/thuguinguoitinh/19-MichaelFaraday.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/thuguinguoitinh/20-SigmundFreud.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/thuguinguoitinh/21-PierreMarieCurie.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/thuguinguoitinh/22-Alexandredumas-ongnoi.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/thuguinguoitinh/23-Alexandredumas-bo-MelanieWaldor.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/thuguinguoitinh/24-Alexandredumas-con-Trahoanu.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/thuguinguoitinh/25-Gauguin.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/thuguinguoitinh/26-Victorhugo.wma
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/thuguinguoitinh/27-loiket.wma

  10 nghịch lý cuộc sống

  mms://media.tuoitre.com.vn//Stream/AudioBooks/loichaochuongtrinhdocsach.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/10nghichlycuocsong/01-co_don_cung_nghich_ly.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/10nghichlycuocsong/02-loi_gioi_thieu.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/10nghichlycuocsong/03-loi_tac_gia.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/10nghichlycuocsong/04-nghich_ly_thu_nhat.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/10nghichlycuocsong/05-nghich_ly_thu_hai.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/10nghichlycuocsong/06-nghich_ly_thu_ba.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/10nghichlycuocsong/07-nghich_ly_thu_tu.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/10nghichlycuocsong/08-nghich_ly_thu_nam.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/10nghichlycuocsong/09-nghich_ly_thu_sau.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/10nghichlycuocsong/10-nghich_ly_thu_bay.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/10nghichlycuocsong/11-nghich_ly_thu_tam.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/10nghichlycuocsong/12-nghich_ly_thu_chin.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/10nghichlycuocsong/13-nghich_ly_thu_muoi.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/10nghichlycuocsong/14-mot_the_gioi_day_nhung_n.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/10nghichlycuocsong/15-hay_lam_cuoc_song_tot_de.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/10nghichlycuocsong/16-phu_luc.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/10nghichlycuocsong/17-ve_tac_gia.mp3


  Bí mật chiếc xô cảm xúc  mms://media.tuoitre.com.vn//Stream/AudioBooks/loichaochuongtrinhdocsach.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/bimatchiecxocamxuc/01-loi_gioi_thieu.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/bimatchiecxocamxuc/02-chuong_1.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/bimatchiecxocamxuc/03-chuong_2.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/bimatchiecxocamxuc/04-chuong_3.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/bimatchiecxocamxuc/05-chuong_4.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/bimatchiecxocamxuc/06-chuong_5.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/bimatchiecxocamxuc/07-chuong_6.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/bimatchiecxocamxuc/08-phan_ket.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/bimatchiecxocamxuc/09-doi_net_ve_cac_tac_gia.mp3


  Bí quyết tư duy của những người giàu có  mms://media.tuoitre.com.vn//Stream/AudioBooks/loichaochuongtrinhdocsach.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyettuduycuanhungnguoigiauco/01-loi_gioi_thieu.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyettuduycuanhungnguoigiauco/02-phan_1.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyettuduycuanhungnguoigiauco/03-phan_2.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyettuduycuanhungnguoigiauco/03-phan_4.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyettuduycuanhungnguoigiauco/04-phan_5.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyettuduycuanhungnguoigiauco/05-phan_6.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyettuduycuanhungnguoigiauco/06-phan_7.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyettuduycuanhungnguoigiauco/07-phan_8.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyettuduycuanhungnguoigiauco/08-phan_9.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyettuduycuanhungnguoigiauco/09-phan_10.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyettuduycuanhungnguoigiauco/10-phan_11.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyettuduycuanhungnguoigiauco/11-phan_12.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyettuduycuanhungnguoigiauco/12-phan_13.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyettuduycuanhungnguoigiauco/13-phan_14.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyettuduycuanhungnguoigiauco/14-phan_15.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyettuduycuanhungnguoigiauco/15-phan_16.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyettuduycuanhungnguoigiauco/16-phan_17.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyettuduycuanhungnguoigiauco/17-phan_18.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyettuduycuanhungnguoigiauco/18-phan_19.mp3


  Chữa lành nỗi đau  mms://media.tuoitre.com.vn//Stream/AudioBooks/loichaochuongtrinhdocsach.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/chualanhnoidau/01-loi_gioi_thieu.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/chualanhnoidau/02-niem_tin.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/chualanhnoidau/03-nguyen_nhan_cua_nhung_ba.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/chualanhnoidau/04-nguon_goc_cua_kho_khan.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/chualanhnoidau/05-nhung_dieu_ban_suy_nghi.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/chualanhnoidau/06-nhung_dieu_can_thuc_hien.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/chualanhnoidau/07-tro_luc_doi_voi_su_thay_.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/chualanhnoidau/08-su_thay_doi_dien_ra_nhu_.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/chualanhnoidau/09-xay_dung_con_nguoi_moi.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/chualanhnoidau/10-luyen_tap_hang_ngay.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/chualanhnoidau/11-cac_moi_quan_he.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/chualanhnoidau/12-cong_viec.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/chualanhnoidau/13-su_thanh_cong.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/chualanhnoidau/14-su_thinh_vuong.mp3


  Dành cho mẹ  mms://media.tuoitre.com.vn//Stream/AudioBooks/loichaochuongtrinhdocsach.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/01-loi_noi_dau.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/02-boi_vi_ba_ay_la_me.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/03-Nhung_vien_ngoc_cua_me.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/04-nguoi_me_ky_la.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/05-tach_ca_phe.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/06-chung_ta_la_dan_ong.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/07-xay_mot_chiec_thang.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/08-bo_vay_mau_xanh.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/09-bac_si_massage.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/10-me_cua_toi.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/11-lam_me.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/12-ngoi_nha_yeu_thuong.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/13-buoc_ngoat_cuoc_doi.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/14-chiec_lo_than_ky.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/15-giay_phut_ben_con.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/16-thanh_cong_dau_doi.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/17-mon_qua_tang_me.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/18-thien_chuc.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/19-me_toi.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/20-phep_nhiem_mau.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/21-su_ra_doi_ngay_cua_me.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/22-nhung_dieu_chua_noi.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/23-mon_qua_cua_me.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/24-me_va_con.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/25-phut_gia_tu.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/26-doi_tay_me.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/27-tinh_yeu_vo_bo.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/28-niem_tu_hao_cua_con.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/29-loi_chao_cua_me.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/30-tinh_me.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/31-quy_uoc_me_yeu_con.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/32-trai_tim_nguoi_me.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/33-toi_se_lam_me.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/danhchomemonquacuatinhyeu/34-chuyen_xe_cuoc_doi.mp3


  Điệp viên hoàn hảo- Phạm Xuân Ẩn  mms://media.tuoitre.com.vn//Stream/AudioBooks/loichaochuongtrinhdocsach.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/diepvienhoanhao/1.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/diepvienhoanhao/2.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/diepvienhoanhao/3.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/diepvienhoanhao/4.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/diepvienhoanhao/5.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/diepvienhoanhao/6.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/diepvienhoanhao/7.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/diepvienhoanhao/8.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/diepvienhoanhao/9.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/diepvienhoanhao/A10.mp3

  Nguồn sáng tình yêu  mms://media.tuoitre.com.vn//Stream/AudioBooks/loichaochuongtrinhdocsach.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/nguonsangtinhyeu/01-nguoi_phu_nu_giau_nhat_t.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/nguonsangtinhyeu/02-nguoi_yeu_that_su.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/nguonsangtinhyeu/03-shmily.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/nguonsangtinhyeu/04-bobby_to_dang_mim_cuoi_d.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/nguonsangtinhyeu/05-doa_hong_nao_danh_cho_to.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/nguonsangtinhyeu/06-sergei.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/nguonsangtinhyeu/07-cam_xuc_thoi_tho_au.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/nguonsangtinhyeu/08-la_thu_nguoi_linh.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/nguonsangtinhyeu/09-cho_mot_tinh_yeu_lau_ben.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/nguonsangtinhyeu/10-noi_tinh_yeu_ra_di.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/nguonsangtinhyeu/11-ky_niem_voi_bethany.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/nguonsangtinhyeu/12-bua_tiec_cho_nguoi_o_lai.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/nguonsangtinhyeu/13-la_thu_doc_muon.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/nguonsangtinhyeu/14-anh_sang_cua_tinh_yeu.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/nguonsangtinhyeu/15-mai_la_ky_niem.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/nguonsangtinhyeu/16-doi_ban_tay_yeu_thuong.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/nguonsangtinhyeu/17-vi_anh_hung_cua_tinh_yeu.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/nguonsangtinhyeu/18-tinh_yeu_danh_cho_pixie.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/nguonsangtinhyeu/19-vi_sao_mo_uoc.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/nguonsangtinhyeu/20-la_thu_cuoi_cung.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/nguonsangtinhyeu/21-van_muon_cung_anh.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/nguonsangtinhyeu/22-tai_sinh.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/nguonsangtinhyeu/23-nhat_ky_mot_chuyen_tinh.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/nguonsangtinhyeu/24-hoi_tiec.mp3


  Những câu chuyện không phải là cổ tích  mms://media.tuoitre.com.vn//Stream/AudioBooks/loichaochuongtrinhdocsach.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/nhungcauchuyenkhongphailacotich/01-loi_gioi_thieu.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/nhungcauchuyenkhongphailacotich/02-bach_tuyet.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/nhungcauchuyenkhongphailacotich/03-cau_be_ha_Lan.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/nhungcauchuyenkhongphailacotich/04-bo_quan_ao_moi_cua_hoang_de.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/nhungcauchuyenkhongphailacotich/05-cau_be_va_cay_dau_than.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/nhungcauchuyenkhongphailacotich/06-cao_cao_va_kien.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/nhungcauchuyenkhongphailacotich/07-chang_chan_cuu.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/nhungcauchuyenkhongphailacotich/08-chu_be_banh_gung.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/nhungcauchuyenkhongphailacotich/09-chu_ngong_de_trung_vang.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/nhungcauchuyenkhongphailacotich/10-cong_chua_hat_dau.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/nhungcauchuyenkhongphailacotich/11-ga_con_nhut_nhat.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/nhungcauchuyenkhongphailacotich/12-cong_chua_ngu_trong_rung.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/nhungcauchuyenkhongphailacotich/13-ga_long_do_va_nhung_nguoi_ban.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/nhungcauchuyenkhongphailacotich/14-gia_dinh_gau_bruin.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/nhungcauchuyenkhongphailacotich/15-hansel_va_gretel.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/nhungcauchuyenkhongphailacotich/16-nguoi_tho_giay.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/nhungcauchuyenkhongphailacotich/17-nang_rapunzel.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/nhungcauchuyenkhongphailacotich/18-noi_so_chu_heo_con.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/nhungcauchuyenkhongphailacotich/19-quai_vat_ben_cau.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/nhungcauchuyenkhongphailacotich/20-quang_khan_do.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/nhungcauchuyenkhongphailacotich/21-vit_con_xau_xi.mp3


  Quà tặng từ trái tim

  mms://media.tuoitre.com.vn//Stream/AudioBooks/loichaochuongtrinhdocsach.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/01-loi_gioi_thieu.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/02-dua_den_gioi_han.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/03-25_xu.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/04-ai_co_chia_khoa.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/05-dung_lai_va_can_nhac.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/06-bai_hoc_tieng_tbn.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/07-hinh_thai_nghe_thuat.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/08-giet_thoi_gian.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/09-hoc_de_tro_thanh_nguoi.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/10-lam_viec_vi_cty.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/11-henry.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/12-loi_cua_cay.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/13-luon_luon_va_mai_mai.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/14-la_thu_cua_con.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/15-mang_lai_giac_mo.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/16-mot_ngay_toi_te.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/17-loi_hua.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/18-ngay_tuyet_voi_nhat.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/19-nghe_thuat_song.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/20-muc_tieu_va_ly_do.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/21-quan_quan_that_su.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/22-rap_xiec.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/24-tam_nhin.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/25-tao_nen_ky_niem.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/26-the_van_hoi.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/27-tao_nen_su_khac_biet.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/28-vinh_danh_cha_me.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/29-thu_thach.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/30-tro_choi.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/31-tu_khu_o_chuot_toi_toa_a.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/32-tinh_yeu_danh_cho_cun_co.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/33-tung_buoc_mot.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/quatangtutraitim/34-toi_se_lam_nhieu_hon.mp3

  Sống hay tồn tại


  mms://media.tuoitre.com.vn//Stream/AudioBooks/loichaochuongtrinhdocsach.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/songhaytontai/01-chuong_1.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/songhaytontai/02-chuong_2.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/songhaytontai/03-chuong_3.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/songhaytontai/04-chuong_4.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/songhaytontai/05-chuong_5.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/songhaytontai/06-chuong_6.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/songhaytontai/07-chuong_7.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/songhaytontai/08-chuong_8.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/songhaytontai/09-chuong_9.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/songhaytontai/10-chuong_10.mp3


  Sống với ước mơ  mms://media.tuoitre.com.vn//Stream/AudioBooks/loichaochuongtrinhdocsach.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/chickensoup13-songvoiuocmo/01-nu_cau_thu_bong_chay.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/chickensoup13-songvoiuocmo/02-theo_duoi_uoc_mo.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/chickensoup13-songvoiuocmo/03-buoi_phong_van.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/chickensoup13-songvoiuocmo/04-mieng_decal.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/chickensoup13-songvoiuocmo/05-hoa_than.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/chickensoup13-songvoiuocmo/06-toi_dong_phim.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/chickensoup13-songvoiuocmo/07-buoi_bieu_dien_truot_ban.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/chickensoup13-songvoiuocmo/08-dieu_ko_the.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/chickensoup13-songvoiuocmo/09-cai_gieng_cua_ryan.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/chickensoup13-songvoiuocmo/10-cau_chuyen_ve_ga_cao_boi.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/chickensoup13-songvoiuocmo/11-ngay_me_khoc.mp3

  Vượt lên số phận  mms://media.tuoitre.com.vn//Stream/AudioBooks/loichaochuongtrinhdocsach.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/vuotlensophan/01-loi_gioi_theu.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/vuotlensophan/02-bai_hoc_tinh_co.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/vuotlensophan/03-bi_mat_cua_may_man.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/vuotlensophan/04-co_da_giup_chau_hoi_sinh.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/vuotlensophan/05-cau_chuyen_ve_nhung_con_.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/vuotlensophan/06-khat_vong.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/vuotlensophan/07-chuyen_ve_mot_ten_cao_bo.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/vuotlensophan/08-duong_den_vinh_quang.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/vuotlensophan/09-con_duong_di_len.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/vuotlensophan/10-ko_co_gi_la_gioi_han.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/vuotlensophan/11-dieu_binh_thuong_cua_cuo.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/vuotlensophan/12-neu_toi_lam_duoc_thi_ban.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/vuotlensophan/13-doi_hoa_tai_hinh_giot_nu.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/vuotlensophan/14-dieu_ky_dieu_duoi_cay_so.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/vuotlensophan/15-giac_mo_ko_bi_bo_quen.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/vuotlensophan/16-ngoi_sao_ky_uc.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/vuotlensophan/17-me_oi_con_xin_hua.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/vuotlensophan/18-noi_nao_co_y_chi_noi_do_.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/vuotlensophan/19-nghi_luc.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/vuotlensophan/20-song_voi_uoc_mo.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/vuotlensophan/21-chi_la_nhung_vet_truot.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/vuotlensophan/22-tinh_ban.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/vuotlensophan/23-nuoi_duong_mot_uoc_mo.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/vuotlensophan/24-suc_manh.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/vuotlensophan/25-roi_cac_thien_than_se_de.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/vuotlensophan/26-vuot_len_so_phan.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/vuotlensophan/27-thep_da_toi_qua_lua.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/vuotlensophan/28-vang_ban_van_co_the.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/vuotlensophan/29-nhu_canh_chim_bay.mp3


  Vượt qua thử thách đầu đời


  mms://media.tuoitre.com.vn//Stream/AudioBooks/loichaochuongtrinhdocsach.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/vuotquathuthachdaudoi/01-phuong_hoang_bay_cao.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/vuotquathuthachdaudoi/02-ban_danh_cho_ba_nguoi.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/vuotquathuthachdaudoi/03-cha_toi.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/vuotquathuthachdaudoi/04-phui_bui_di.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/vuotquathuthachdaudoi/05-danh_mat_chinh_minh.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/vuotquathuthachdaudoi/06-tro_lai_mai_am.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/vuotquathuthachdaudoi/07-qua_tang_tam_hon.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/vuotquathuthachdaudoi/08-lam_lai_tu_dau.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/vuotquathuthachdaudoi/09-toi_la_lony.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/vuotquathuthachdaudoi/10-hoi_uc_ve_me.mp3
  mms://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/vuotquathuthachdaudoi/11-con_da_cham_duoc_vao_me.mp3  * * * *
  Nguồn TVE
  Người viết: chuc_phuc
  Ngày: ....
   
  gameaccBook thích bài này.
Moderators: virgor

Chia sẻ trang này