Phật Giáo Sách Thiền Tông - Đại Huệ Ngữ Lục

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi junchan, 3/10/13.

Moderators: mopie
 1. junchan

  junchan Lớp 7

  Đại Huệ Ngữ Lục – Tác Giả: Thiền Sư Đại Huệ - HT Thích Duy Lực dịch

  Ebook này đã được Thư Viện Hoa Sen post dưới dạng LIT. KPLT chuyển sang dạng PRC và Epub

  Lời giới thiệu của dịch giả:
  Đại Huệ thiền sư (1088-1163), đời thứ 12 phái Lâm Tế, là một thiền sư triệt ngộ, phương tiện cơ xảo rất xuất sắc nổi tiếng từ lúc đương thời cho đến ngày nay. Các bậc sĩ phu, quan lại triều đình từ thừa tướng, thượng thư... đều quy y học thiền với ngài và có nhiều người đã được chứng ngộ.
  Ngữ lục của ngài, chúng tôi dịch trực tiếp từ Chi Nguyệt Lục (Lịch sử Thiền tông Trung Hoa) và từ Đại Tạng Kinh (tập thứ 47), trong đó gồm các phần tiểu sử, Phổ Thuyết, Cơ Duyên, khám xét và các thư giải đáp về thiền cho các sĩ phu. Vì số thư giải đáp quá nhiều nên chúng tôi lược bỏ một số thư hoặc đoạn trùng ý nghiã. Ngữ lục của ngài cũng đã được dịch sang tiếng Anh tên sách là THE LETTERS AND LECTURES OF ZEN MASTER TA HUI, do CHRISTOPHER CLEAREY dịch.

  Đại Huệ Ngữ Lục PRC: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Đại Huệ Ngữ Lục Epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Nguồn TVE - khongphailata
   
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này