ĐL-Việt Nam LS-Việt Nam Tập san Sử Địa 2 <1000QSV1TVB #0236>

Thảo luận trong 'Tủ sách Lịch sử - Địa lý' bắt đầu bởi Thu VO, 13/12/17.

Moderators: Bọ Cạp
 1. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  0236 Tap chi Su Dia SG 2.PNG
  Tên sách : TẬP SAN SỬ ĐỊA 2
  Tác giả : DO MỘT NHÓM GIÁO-SƯ, SINH-VIÊN
  ĐẠI-HỌC SƯ-PHẠM SÀI-GÒN CHỦ TRƯƠNG
  Nhà xuất bản : NHÀ SÁCH KHAI-TRÍ BẢO TRỢ
  Năm xuất bản : 1966
  ------------------------
  Nguồn sách : Từ Đức Châu
  Đánh máy : nhnhien, Thanhvan, thuythaolien, windyclover, yelgre, yeuhoatigone
  Kiểm tra chính tả : Nguyễn Trần Duy, Nguyễn Thu Hiền, Thư Võ
  Biên tập chữ Hán-Nôm : Đỗ Văn Huy
  Biên tập ebook : Thư Võ
  Ngày hoàn thành : 15/12/2017

  Ebook này được thực hiện theo dự án phi lợi nhuận
  « Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link »
  của diễn đàn TVE-4U.ORG

  Cảm ơn NHÓM GIÁO-SƯ, SINH-VIÊN
  ĐẠI-HỌC SƯ-PHẠM SÀI-GÒN
  và nhà sách KHAI-TRÍ
  đã chia sẻ với bạn đọc những kiến thức quý giá.

  MỤC LỤC

  LÁ THƯ TÒA SOẠN

  NGHIÊN CỨU QUỐC-SỬ LÀ CÔNG VIỆC TỐI CẦN THIẾT TRONG LÚC NÀY
  – MỘT THÁI ĐỘ THỜ-Ơ ĐÁNG TIẾC
  – Ý-NGHĨA VÀ GIÁ-TRỊ LỊCH-SỬ
  – BA DANH-TỪ DÂN-TỘC, VĂN-HÓA, LỊCH-SỬ ĐỒNG MỘT THỰC-CHẤT
  – « BIẾN-HÓA » TRONG « TRÌ-TỤC »
  – NẾU KHÔNG CĂN-CỨ TRÊN LỊCH-SỬ THÌ KHÔNG THỂ THÀNH CÔNG TRONG CÔNG-CUỘC KIẾN-THIẾT QUỐC-GIA

  NHỮNG LỜI THỀ CỦA LÊ-LỢI (tiếp theo)
  6.– THỆ-VĂN BẰNG CHỮ HÁN
  7.– XÉT BÀI C
  7.1. NĂM SOẠN
  7.2. NIÊN-HIỆU THIÊN-KHÁNH
  7.3. CAN CHI CỦA NGÀY THỀ
  7.4. MỤC ĐÍCH THỀ
  7.5. KẾT-LUẬN VỀ TÍNH-CÁCH XÁC THẬT CỦA THỆ-VĂN C

  THUYẾT MÁC-XÍT VÀ SỰ GIẢI THÍCH LỊCH-SỬ BẰNG NGUYÊN-NHÂN KINH-TẾ VÀ XÃ HỘI

  THỬ PHÁC-HỌA NHỮNG NÉT ĐẠI-CƯƠNG VỀ ĐỊA-LÝ – HÌNH-THẾ CỦA NAM PHẦN VIỆT-NAM (tiếp theo)
  3.– NHỮNG GIẢ THUYẾT GIẢI-THÍCH CÁCH CẤU-TẠO CÁC NÚI « CÔ-LẬP »
  a) Giả thuyết thứ nhứt
  b) Giả-thuyết thứ nhì
  – PHÊ-BÌNH GIẢ-THUYẾT CỦA SAURIN VÀ TẠ-TRẦN-TẤN
  1.– Về cách xếp-tầng (STRATIGRAPHIE) và về nham-thạch học (LITHOLOGIE)
  2.– Về thời-kỳ tái hoạt-động của hỏa-sơn
  3.– Về hình-thức phún-xuất (FORME D’ÉRUPTION)

  CÁC SỨ BỘ DO TRIỀU NGUYỄN PHÁI SANG NHÀ THANH

  MỘT VÀI CHỦ-TRƯƠNG CỦA TRIỀU ĐÌNH HUẾ TRONG HÒA-ƯỚC-QUÍ-MÙI (25-8-1883)
  1.– CHỦ-TRƯƠNG KÉO TRUNG-HOA VÀO VÒNG CHIẾN ĐỂ MỞ RỘNG CHIẾN-TRANH
  1) « Y Compris la Chine »
  2) Chủ trương nhờ vả thế lực của người Trung Hoa để chấp lại cuộc xâm lăng của người Pháp là một chủ trương cố hữu của triều đình Huế
  3) Người Pháp, vào năm 1883 rất e ngại một sự đụng độ với Trung-Quốc
  4) Triều đình Huế đã triệt để khai-thác những sự e ngại đó

  THỬ TRÌNH-BÀY MỘT CÁCH TRẮC-NGHIỆM VỀ MÔN ĐỊA-LÝ
  A.– CÔNG VIỆC SỬA-SOẠN Ở NHÀ
  B.– CÔNG VIỆC TẠI LỚP
  Làm bài Trắc-nghiệm địa-lý
  Chấm bài và sửa bài

  VỌNG SƠN NIÊN PHỔ

  ĐẠI-NAM THỰC-LỤC CHÍNH-BIÊN (đệ nhất kỷ)
  QUYỂN I (tiếp theo)
  Thực-lực về Thế-Tổ Cao Hoàng-Đế

  TÂY THÁI HẬU (Tiếp theo kỳ trước)
  CHƯƠNG II : LẦN THỨ NHỨT BUÔNG RÈM NHIẾP CHÍNH
  1.– Giết ba gian thần
  2.– Ban hành tân chánh sách
  3.– Cái chết của Vua và Hoàng-hậu Đồng-Trị
  CHƯƠNG III : LẦN THỨ NHÌ BUÔNG RÈM NHIẾP CHÁNH
  1.– Từ-Hy đương đầu lưỡng chính địch
  2.– Từ-An Thái-Hậu bạo băng
  3.– Bãi chức Cung-Thân-Vương
  4.– Lý-hồng-Chương cầm quyền
  GIỚI-THIỆU SÁCH BÁO SỬ-ĐỊA
  BẢN ĐÍNH CHÁNH TẬP-SAN SỬ-ĐỊA SỐ 1
  HỘP THƯ SỬ-ĐỊA


  0237.Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0238 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0239.
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0241.Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0245 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0255 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  Chỉnh sửa cuối: 23/1/18
 2. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  0235 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0237 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0238 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0239 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0241 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0242 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0243 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0245 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0247 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0248 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0253 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0255 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


  EBOOK
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 23/6/18
 3. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  LÁ THƯ TÒA SOẠN

  Tập San Sử-Địa đã mạnh dạn gửi tới tay những bạn đọc xa gần số đầu tiên.

  Đang ở thời loạn ly, giữa lúc mọi người đương lao đầu vào một cuộc sống vội-vã, chỉ biết hôm nay mà không biết đến ngày mai, giữa lúc như có người nói là « chỉ phảng phất cái uy thừa của bốn ngàn năm văn hiến », tập san Sử-Địa ra đời chẳng khác chi làm cái chuyện phi lý là đem đến những đồ ăn khó tiêu cho người đang bị bệnh về tiêu hóa trầm trọng. Tập san Sử-Địa tưởng đâu sẽ bị dập vùi trong sự cạnh tranh thương mại với bao hấp dẫn thời đại và lẽ sống nhục nhằn trước sự ơ hờ của mọi người.

  Nhưng tập san Sử-Địa hiện lại cảm thấy mình còn có đất sống và thật cảm động trước mối thiện cảm nhiều khi hết sức nồng nàn, khiến tập san rất nhiều khích lệ. Thế mới biết đất nước này dù có đau khổ tan thương, dù có khi khiến người ta có cảm tưởng văn hóa đang bị xao lãng đến cùng cực, nhưng sức sống của văn hóa lúc nào cũng tiềm tàng mãnh liệt, và chỉ có dịp thuận tiện là có thể chỗi dậy.

  Bây giờ là lúc tập san chờ đợi một sự tiếp tay của những vị thiết tha đến sự vun quén ngành Sử-Địa nước nhà và nền văn-hóa dân tộc, bời tập san Sử-Địa không bao giờ chủ trương độc quyền cho một phe nhóm nào mà chỉ mong là nơi góp nhặt những tài liệu quý báu, những công trình khảo cứu giá trị của bất cứ ai để truyền lại sự thực lịch sử của ngàn xưa để cho ngàn sau.

  Có một điều mà tập san Sử-Địa ước mong là các công trình khảo cứu sao cho có giá trị khoa học đúng mức, mặc dù tập san Sử-Địa luôn nghĩ đến tác dụng của ngành Sử-Địa, là chất liệu chính yếu để nuôi dưỡng tinh thần quốc gia dân tộc, nhưng không phải như vậy mà ta có thể bẻ quẹo, bóp méo sự thực lịch sử, trái lại các công trình nghiên cứu phải theo một phương pháp khoa học, sự thực lịch sử luôn được tôn trọng.

  Trên bước đường tiến tới một trình độ khảo cứu khoa học chân chính, cũng như đạt tới một quan niệm khảo cứu phù hợp với sự tiến bộ của sự nghiên cứu ngành Sử-Địa hiện đại, với thực lực hiện nay, tập san nghĩ rằng cần phải có một sự cố gắng lớn lao, nó đòi hỏi ở một thời gian cũng như những cố gắng của mọi người.

  TẬP SAN SỬ ĐỊA
   
  QuangHai and Mrkuku92 like this.
 4. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  Ebook hoàn thành và đăng ở Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Cảm ơn bạn Đỗ Văn Huy đã giúp biên tập chữ Hán-Nôm.
  :rose:
   
  tungpham2610, QuangHai and Mrkuku92 like this.
Moderators: Bọ Cạp
: 1000qsv1tvb

Chia sẻ trang này