ĐL-Việt Nam LS-Việt Nam Tập san Sử Địa 16 - Việt kiều tại các lân bang Miên-Thái-Lào <1000QSV1TVB #0247>

Thảo luận trong 'Tủ sách Lịch sử - Địa lý' bắt đầu bởi Thu VO, 23/6/18.

Moderators: Bọ Cạp
 1. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  0247.Tạp chí Sử Địa (Saigon-16).PNG
  Tên sách : TẬP SAN SỬ ĐỊA16
  VIỆT-KIỀU TẠI CÁC LÂN BANG MIÊN-THÁI-LÀO

  Tác giả : NHÓM GIÁO SƯ SINH VIÊN
  ĐẠI HỌC SƯ PHẠM SÀI GÒN CHỦ TRƯƠNG

  Nhà xuất bản : Nhà sách KHAI TRÍ bảo trợ
  Năm xuất bản : 1969
  ------------------------
  Nguồn sách : Thích Đức Châu

  Đánh máy : mopie, chip_mars, pinkie_min, pham_my,
  Nhungphan1204, Rùa Biển, Vỹ Trạng, thoibayhet,
  camchuongtim, Mia Chan, ganbunma, patimiha,

  Kiểm tra chính tả : Nguyễn Kim Thanh, Lã Phương Thúy,
  Hồ Hữu Tín, Ngô Tùng Sơn, Thư Võ

  Biên tập chữ Hán – Nôm : Blue
  Biên tập ebook : Thư Võ
  Ngày hoàn thành : 22/06/2018

  Ebook này được thực hiện theo dự án phi lợi nhuận
  « Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link »
  của diễn đàn TVE-4U.ORG

  Cảm ơn NHÓM GIÁO SƯ SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM SÀI GÒN
  và nhà sách KHAI TRÍ đã chia sẻ với bạn đọc
  những kiến thức quý giá.

  MỤC LỤC

  LÁ THƯ TÒA SOẠN

  VIỆT-KIỀU TẠI THÁI LAN

  VẤN ĐỀ NẮM SỐ-LƯỢNG VIỆT-KIỀU Ở THÁI-LAN
  AI LÀ NGƯỜI NẮM ĐƯỢC SỐ LƯỢNG CHÍNH XÁC CỦA VIỆT-KIỀU Ở THÁI-LAN ?
  NGƯỜI VIỆT-NAM QUA THÁI LAN VÀO NHỮNG THỜI KỲ NÀO ?

  THỜI KỲ THỨ I (I820-I885)
  THỜI-KỲ THỨ II (I885-I897)
  THỜI KỲ THỨ III VIỆT-KIỀU Ở LÀO TỴ-NẠN QUA THÁI LAN VÌ CUỘC CHIẾN-TRANH BIÊN-GIỚI LÀO-THÁI
  THỜI KỲ THỨ IV (I946) VIỆT-KIỀU Ở LÀO LẠI TỴ-NẠN QUA THÁI VÌ CUỘC CHIẾN-TRANH TÁI-CHIẾM ĐÔNG-DƯƠNG CỦA THỰC-DÂN PHÁP
  VIỆT-KIỀU Ở THÁI-LAN CƯ-TRÚ Ở NHỮNG ĐỊA-PHƯƠNG NÀO ?
  NGHỀ-NGHIỆP, TÔN-GIÁO, VĂN-HÓA, GIÁO-DỤC, XÃ-HỘI CỦA VIỆT-KIỀU Ở THÁI-LAN

  SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC CỦA VIỆT-KIỀU TẠI THÁI LAN
  VIỆT-KIỀU Ở THÁI-LAN ĐÃ HOẠT-ĐỘNG CÁCH-MẠNG NHƯ THẾ NÀO ?

  NƯỚC THÁI LAN
  VIỆT-KIỀU Ở THÁI-LAN ĐÃ HOẠT-ĐỘNG CHÍNH-TRỊ NHƯ THẾ NÀO ?
  NHỮNG CƠ-SỞ CÁCH-MẠNG CỦA VIỆT-KIỀU Ở THÁI-LAN
  TỔ-CHỨC TRỪ-GIAN CỦA VIỆT-KIỀU Ở THÁI-LAN
  BAN TRỪ-GIAN Ở PHỦ SA-KHÔN, HẠ SÁT TÊN BINH-KÍNH MỘT THÁM TỬ CỦA PHÁP
  BAN TRỪ-GIAN Ở SA KHÔN TIÊU-DIỆT TÊN MẬT-THÁM CỦA MARTY Ở KHÚT-XU-MAN
  BAN TRỪ GIAN Ở SA-KHÔN THỦ-TIÊU TÊN MAI, MẬT-THÁM CỦA PHÁP Ở BO-NENG VÀ PHÔNG-CHIU
  BAN TRỪ-GIAN CỦA VIỆT-KIỀU Ở BẠN ĐÔNG-THẦM TỈNH PHI-CHỊT, THỦ-TIÊU HAI TÊN CƯỜNG VÀ LONG-HAI MẬT-THÁM LỢI HẠI CỦA PHÁP
  VIỆT-KIỀU Ở BẠN ĐÔNG-THẦM HẠ-SÁT TÊN TƯỚNG CƯỚP NAI-THÔN, LÀM CHO NHÂN-DÂN THÁI-LAN Ở TỈNH PHI-CHỊT PHẢI THÁN-PHỤC
  TRẦN-BÁ-GIAO, MỘT CÁN-BỘ CÁCH-MẠNG VIỆT-NAM Ở THÁI-LAN ĐÃ CHẾT TRONG NGỤC BÀNG-KHOÁNG NHƯ THẾ NÀO ? THỰC DÂN PHÁP ĐÃ BẮT CHÍNH-PHỦ THÁI-LAN BỒI MẠNG ÔNG GIAO CHO PHÁP RA SAO ?
  CUỘC LỘN XỘN TRONG LAO BÀNG KHOÁNG VÀ ÔNG TRẦN-BÁ-GIAO BỊ ĐÁNH CHẾT
  GIA-ĐÌNH CỤ ĐẶNG-THAI-CẢNH TRONG CÔNG-CUỘC CÁCH-MẠNG CỦA VIỆT-KIỀU Ở THÁI-LAN

  THƠ VĂN CÁCH MẠNG PHỔ-BIẾN TRONG GIỚI VIỆT-KIỀU Ở THÁI LAN
  NHỮNG VĂN, THI, CA CÁCH-MẠNG ĐƯỢC PHÁT-HÀNH TRONG ĐÁM VIỆT-KIỀU Ở THÁI-LAN

  I. ÁI CHỦNG CA
  2. ÁI QUỐC CA
  3. KÍNH DÂNG HƯƠNG-HỒN PHẠM LIỆT-SĨ HỒNG-THÁI
  4. SUM VẦY BÕ LÚC LƯU-LY
  5. NHỊP KÈN THÂN-ÁI
  6. BÀI VĂN CỦA VIỆT-KIỀU Ở THÁI-LAN VỌNG TRUY-ĐIỆU NHỮNG LIỆT-SĨ NGHĨA-DÂN ĐÃ BỎ MÌNH TRONG 2 CUỘC KHỞI-NGHĨA YÊN-BÁY VÀ NGHỆ-TĨNH
  7. TRUY-NIỆM NGUYỄN-THỊ-GIANG
  8. NỖI LÒNG CỐ-QUỐC THA-HƯƠNG
  9. HÀNH QUÂN CA

  ĐỜI SỐNG VIỆT-KIỀU TẠI CAO MIÊN
  I NGUỒN GỐC CUỘC DI CƯ
  2. VẤN ĐỀ NHẬP MIÊN TỊCH
  3. VAI TRÒ CỦA LIÊN ĐOÀN VIỆT-KIỀU
  4. HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ CỦA VIỆT-KIỀU
  5. VIỆT-KIỀU SỐNG THẾ NÀO ?

  CÔNG CHỨC
  GIÁO VIÊN
  MỞ TRƯỜNG TƯ
  TƯ CHỨC
  6. GIAI THOẠI VỀ TƯỚNG CƯỚP ĐƠN-HÙNG-TÍN
  7. SO SÁNH VIỆT-KIỀU VÀ HOA KIỀU TRÊN VÀI PHƯƠNG DIỆN.
  8. BẠN BIỂN

  CHÀI, LƯỚI
  BẮT CÁ THEO CÁC NGỌN RẠCH
  LÀM NƯỚC MẮM
  9. PHU CAO SU

  HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CHỨC SẮC CAO ĐÀI VIỆT-KIỀU TẠI CAO MIÊN

  VIỆT-KIỀU TẠI AI-LAO QUA CÁC THỜI ĐẠI

  KATAY DON SASORITH THỦ TƯỚNG LÀO GỐC VIỆT

  VIỆT-KIỀU TẠI AI-LAO

  I. NHÂN-SỐ
  2. SINH HOẠT KINH TẾ
  3. TƯƠNG-TẾ XÃ-HỘI
  4. SINH-HOẠT VĂN-HÓA

  VIỆT-KIỀU TẠI THÁI LAN
  VIỆT-KIỀU TRÊN ĐẤT THÁI

  VIỆT-KIỀU CŨ
  DƯỚI TRIỀU MINH MẠNG, TỰ ĐỨC
  VIỆT-KIỀU MỚI
  THÁI ĐỘ CỦA CHÁNH PHỦ THÁI ĐỐI VỚI VIỆT-KIỀU TẢN CƯ
  CHÁNH PHỦ PRIDI PHANOMYONG
  CÁC CHÁNH PHỦ THAWAL DHAMRONGNAW ASA WAH (I947) VÀ KHUNG APANWONG (I948)
  CHÁNH PHỦ PHIBUL SONGRAM
  CHÁNH PHỦ POTE SARASIN (I956) VÀ CHÁNH PHỦ THANOM KITTIKACHORN (I957)
  CHÁNH PHỦ SARIT THANARAT
  CHỦ TRƯƠNG CỦA CHÁNH QUYỀN MIỀN BẮC TRONG VẤN ĐỀ HỒI HƯƠNG.
  THÁI ĐỘ CỦA VIỆT-KIỀU TẢN CƯ ĐỐI VỚI VIỆC HỒI HƯƠNG.
  HIỆN TÌNH VIỆT-KIỀU TẢN CƯ TRÊN ĐẤT THÁI

  VAI TRÒ CỦA NGƯỜI VIỆT-NAM TẠI BÁN ÐẢO ÐÔNG DƯƠNG
  I. SỐ NGƯỜI VIỆT SINH SỐNG TẠI CÁC LÂN BANG CỦA VIỆT-NAM
  2. THIÊN CHỨC BÀNH TRƯỚNG CỦA NGƯỜI VIỆT
  3. VAI TRÒ CHÍNH TRỊ CỦA NGƯỜI VIỆT-NAM TẠI CÁC LÂN BANG MIÊN, LÀO
  4. VAI TRÒ KINH TẾ CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI MIÊN, LÀO
  5. VAI TRÒ VĂN HÓA GIÁO DỤC CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI MIÊN, LÀO

  BẮC HÀNH TÙNG KÝ 北行叢記

  THỬ THÁCH CUỐI CÙNG
  RA NGỤC RỒI VỀ NƯỚC

  CUỘC TRANH GIÀNH ẢNH HƯỞNG Ở NƯỚC CHÂN-LẠP GIỮA TIÊM-LA VÀ CÁC CHÚA NGUYỄN : CUỘC XÂM CHIẾM ĐẤT NAM-VIỆT NGÀY NAY CỦA NGƯỜI VIỆT

  4. LẬP DINH TRẤN-BIÊN (BIÊN-HÒA) VÀ DINH PHIÊN-TRẤN (GIA-ĐỊNH) THUỘC PHỦ GIA-ĐỊNH (I698)
  5. NẶC CỬU ĐEM ĐẤT HÀ-TIÊN HIẾN CHÚA NGUYỄN

  Ý KIẾN BẠN ĐỌC

  GIỚI THIỆU SÁCH BÁO
   
 2. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  0235 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0236 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0237 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0238 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0239 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0241 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0242 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0243 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0245 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0248 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0253 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0255 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


  EBOOK
   
  Chỉnh sửa cuối: 23/6/18
Moderators: Bọ Cạp
: 1000qsv1tvb

Chia sẻ trang này