TG Khác Tài liệu sưu tầm (Đạo Cao Đài)

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi Huyền Dao, 30/12/16.

Moderators: mopie
 1. Huyền Dao

  Huyền Dao Lớp 1

  Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ
  Toà Thánh Tây Ninh


  Tài liệu sưu tầm  [​IMG]

  Do những sách bên dưới có số lượng trang dưới ~100 nên mình tập hợp vào trong một chủ đề cho khỏi loãng diễn đàn.

  NHỮNG BÀI THÀI TẾ ĐIỆN
  [261 KB][PDF]
  Link download directly: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  [​IMG]
   
  nhaque and Đoàn Trọng like this.
 2. Huyền Dao

  Huyền Dao Lớp 1

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link [1.31 MB][Bảng Scan]
  Bản đã đánh máy: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  TUỒNG HÁT CHÈO THUYỀN

  Tổng lái :
  Tam Thập Lục thiên nhứt thông giao
  Linh chu Bát Nhã thoát ba đào
  Thủ quyền Phật pháp vô vi cảnh
  Thế giái trần gian hiệp nhứt bầu

  Viết : Phụng thừa Phật sắc,
  Giáng hạ trần gian Thủ Bát Nhã Thoàn
  Tầm nguyên nhân tận độ
  Tam Kỳ Phổ Độ Vận chuyển Thái Bình...
   
  Chỉnh sửa cuối: 30/12/16
  Đoàn Trọng thích bài này.
 3. Huyền Dao

  Huyền Dao Lớp 1

  CON NGƯỜI CÓ THỂ TRẢ HẾT NỢ
  TRONG MỘT KIẾP SỐNG HAY KHÔNG ?

  Bài Thuyết-Đạo của Ngài Bảo-Đạo Hồ-Tấn-Khoa

  [PDF][43 KB]
  Direct link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  Chỉnh sửa cuối: 30/12/16
 4. Huyền Dao

  Huyền Dao Lớp 1

  GIẢI THÍCH KINH CÚNG TUẦN-CỬU
  Bài Thuyết-Đạo của Ngài Bảo-Đạo Hồ-Tấn-Khoa

  [PDF][47 KB]
  Direct link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 5. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo.

  TỰA
  Từ khi mở Đạo, CHÍ-TÔN duy giáng cơ truyền cho Phật-giáo, Minh-Sư, Minh-Đường, Minh-Lý dạy dâng kinh cho Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, song kinh Tận-Độ vong-linh chưa hề giáng cơ cho nơi nào tất cả.

  Đức Quyền Giáo-Tông (khi còn tại thế) và Đức Hộ-Pháp, trót mười năm trường nghĩa là từ ngày mở Đạo, đã nhiều phen dâng sớ cho Đại Từ-Phụ và các Đấng Thiêng-Liêng đặng xin kinh Tận-Độ, nhưng mà CHÍ-TÔN cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật vẫn chưa định ban ân cho toàn sanh chúng.

  Mãi đến ngày 23 tháng 7 tới mùng 4 tháng 8 Ất Hợi (Dl, 21 đến 31-8-1935) mới giáng cho Tân-Kinh. Ấy là một giọt nước Cam-Lộ của Đức Từ-Bi rưới chan đặng gội nhuần cho các đẳng linh-hồn của toàn Thế-Giới.

  Chúng ta thầm xét thì đủ hiểu rằng: Đã trải qua mười năm CHÍ-TÔN mới mở cơ tận-độ. Cơ tận độ nhơn-sanh duy kể từ ngày ban Tân-Kinh nầy mà thôi.

  Thương thay cho những kẻ vô phần chịu phận thiệt thòi qui-liễu trước ngày Tân-Kinh chuyển Pháp. Ấy cũng là quả kiếp của Nhơn-sanh do Thiên-Thơ tiền định. Nếu chúng ta thương tưởng thì duy có một phương độ-rỗi là trì tụng Di-Lặc Chơn-Kinhhầu các đẳng linh-hồn đặng siêu-thăng Tịnh-độ.

  Ấy vậy, bổn kinh nầy nguyên của chư Phật, chư Tiên đã giáng-cơ truyền thế trong kỳ Trung-Ngươn Ất-Hợi.

  Khi tụng phải thành-tâm và phải để nơi tinh-khiết.

  Hội-Thánh kính-cáo
   

  Các file đính kèm:

  Kiep Lang Thang thích bài này.
 6. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  KHÁI NIỆM VỀ ĐỊA NGỤC TRONG KINH ĐIỂN CAO ĐÀI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BÀI KINH SÁM HỐI - Nguyễn Long Thành
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 30/3/17
  Kiep Lang Thang thích bài này.
 7. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  Phổ Cáo Chúng Sanh
   

  Các file đính kèm:

  Kiep Lang Thang thích bài này.
 8. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  Sưu Tập Thi Văn Đức Hộ-Pháp - HIỀN-TÀI MAI VĂN TÌM
   

  Các file đính kèm:

  Kiep Lang Thang thích bài này.
 9. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  THÁNH NGÔN YẾU LƯỢC - Nguyễn Long Thành
  Khảo Cứu Vụ - Ấn Hành
  1973
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 1/4/17
 10. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  Tiểu sử Đức Hộ Pháp
   

  Các file đính kèm:

  Kiep Lang Thang and caodangkhang like this.
 11. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐẠO Soạn Giả Thượng Đầu Sư LÊ VĂN TRUNG
   

  Các file đính kèm:

 12. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  Người soạn THUẦN ÐỨC
  Có Bàn Kiểm Dượt cửa Ðạo xem xét trước khi ấn hành
  Hội Thánh Giữ Bản Quyền
   

  Các file đính kèm:

  Kiep Lang Thang thích bài này.
 13. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  ÐỨC TIN - Soạn giả THUẦN ÐỨC
   

  Các file đính kèm:

  Kiep Lang Thang thích bài này.
 14. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  SĨ TẢI BÙI VĂN TIẾP / Quang Minh

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link[Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link[Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link[Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link[Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link[Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link[Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link[Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link[Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link][Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
   
  Chỉnh sửa cuối: 13/11/19
  TheGhost thích bài này.
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này