Tài liệu trắc nghiệm môn kinh tế chính trị

Thảo luận trong 'Thể loại khác' bắt đầu bởi Song Ngư, 4/10/13.

Moderators: virgor
 1. Song Ngư

  Song Ngư Sinh viên năm I

  Kinh tế chính trị là một môn khoa học xã hội nghiên cứu mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị. Thuật ngữ "kinh tế chính trị" được dùng lần đầu tiên năm 1615 bởi Antoine de Montchrétien trong tác phẩm Traité d'économie politique. Thuật ngữ "kinh tế chính trị" xuất hiện do kết hợp các từ có nguồn gốc Hi Lạp với nghĩa là "thiết chế chính trị"
  Phần trắc nghiệm này gồm 100 câu hỏi theo cuốn "Phương cách làm bài kinh tế chính trị Mác- Lênin" của nhà xuất bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.
  Nếu bạn nào muốn in thì down Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link + Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   

  Các file đính kèm:

  Last edited by a moderator: 4/5/15
Moderators: virgor

Chia sẻ trang này