Đạo đức Đông phương Tam giáo Đại cương - Triết học Đông phương <1000QSV1TVB #0202>

Thảo luận trong 'Tủ sách Triết học' bắt đầu bởi Thu VO, 9/9/18.

Moderators: Do dai hoc NEU, yam2408
 1. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  0202.Tam giáo Đại cương - Triết học Đông phương.PNG
  Tên sách : TAM-GIÁO ĐẠI-CƯƠNG
  TRIẾT-HỌC ĐÔNG-PHƯƠNG
  ĐỆ I (BAN C, D) LỚP DỰ-BỊ VĂN-KHOA
  Tác giả : TRẦN-VĂN HIẾN-MINH – VŨ-ĐÌNH-TRÁC
  Nhà xuất bản : TỦ SÁCH RA KHƠISAIGON
  Năm xuất bản : 1962
  ------------------------
  Nguồn sách : tusachtiengviet.com
  Đánh máy : Yen Ai

  Kiểm tra chính tả : Nguyễn Phát An,
  Dương Văn Nghĩa,Đỗ Thúy Nhi,
  Nguyễn Mỹ Quỳnh Dao, Vũ Thị Xuân Hương

  Biên tập chữ Hán – Nôm : Blue
  Biên tập ebook : Thư Võ
  Ngày hoàn thành : 07/09/2018

  Ebook này được thực hiện theo dự án phi lợi nhuận
  « Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link »
  của diễn đàn TVE-4U.ORG


  Cảm ơn tác giả TRẦN-VĂN HIẾN-MINH, VŨ-ĐÌNH-TRÁC
  và nhà xuất bản TỦ SÁCH RA KHƠI đã chia sẻ với bạn đọc
  những kiến thức quý giá.

  MỤC LỤC


  PHẦN THỨ NHẤT : TỔNG-LUẬN VỀ TRIẾT-HỌC ĐÔNG-PHƯƠNG

  CHƯƠNG I : MẤY QUAN-NIỆM MỞ ĐẦU

  TIẾT I : NHỮNG GẶP GỠ GIỮA ĐÔNG VÀ TÂY
  A. GẶP GỠ NƠI DANH TỪ VÀ ĐỐI-TƯỢNG TRIẾT-HỌC
  B. GẶP GỠ NƠI VĂN CHƯƠNG
  TIẾT II : NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA ĐÔNG VÀ TÂY
  A. TRÍ VÀ TÂM
  B. PHÂN-TÍCH VÀ TỔNG-HỢP
  C. PHÁP-TRỊ VÀ NHÂN-TRỊ
  CHƯƠNG II : TAM-GIÁO HÒA-ĐỒNG
  TIẾT I : VÔ-VI-HỌC
  A. VÔ-VI-HỌC TRONG KHỔNG-GIÁO
  B. VÔ-VI-HỌC TRONG LÃO-GIÁO
  C. VÔ-VI-HỌC TRONG PHẬT-GIÁO
  TIẾT II : TÂM-HỌC
  A. TÂM HỌC TRONG KHỔNG-GIÁO
  B. TÂM HỌC TRONG LÃO-GIÁO
  C. TÂM HỌC TRONG PHẬT-GIÁO
  ĐỀ-THI
  CÂU HỎI GIÁO-KHOA

  PHẦN THỨ HAI : PHẬT-GIÁO NGUYÊN-THỦY

  CHƯƠNG I : SỬ-LƯỢC PHẬT-GIÁO NGUYÊN-THỦY

  TIẾT I : TIỂU SỬ VÀ HÀNH TRẠNG PHẬT TỔ
  A. PHẬT-TỔ : ÔNG HOÀNG SIDDHARTA : I. Tứ xuất : bốn cái khổ. II. Tứ dân : bốn cấp người
  B. TĂNG-SĨ GAUTAMA : I. Giai đoạn thứ nhất. II. Giai đoạn thứ hai. III. Giai đoạn thứ ba. IV. Giai-đoạn thứ tư
  C. THÍCH-CA MÂU-NI TRÊN ĐƯỜNG HÀNH ĐẠO
  TIẾT II : KINH-ĐIỂN PHẬT-GIÁO
  A. CHÍNH KINH (nhất là cho tiểu-thặng) : I. Kinh Sutra. II. Kinh Vinâya. III. Kinh Abhidhamma
  B. Phụ Kinh (riêng cho Đại Thặng)
  C. CỰU KINH (Ấn-độ giáo) : I. Kinh Veda. II. Kinh Upanishad

  CHƯƠNG II : TÂM-HỌC VÀ THIỀN-HỌC

  TIẾT I : TÂM-HỌC
  A. TỰ-NGÃ HAY BẢN-NGÃ : I. Sắc là gì ?. II. Thụ và tưởng. III. Hành và thức. IV. Ngã : ngũ-uẩn hợp tan, tan hợp
  B. VÔ NGÃ (ANATMAN, ANATTA) : I. Vô ngã : thuyết chiết trung. II. Chứng của kinh điển
  TIẾT II : THIỀN-HỌC
  A. GIỚI LÀ GÌ ? : I. Ngũ-giới. II. Thập thiện nghiệp
  B. ĐỊNH, TUỆ LÀ GÌ ? : I. Mục-đích của thiền-định. II. Điều luật của thiền định. III. Tu Yoga : Du-giả pháp

  CHƯƠNG III : NHÂN-SINH-QUAN, VÀ SIÊU NHIÊN-HỌC

  TIẾT I : NHÂN-SINH-QUAN PHẬT-GIÁO
  A. TỨ THÁNH-ĐẾ : I. Khổ-đế : Dukha. II. Tập-đế samudayda. III. Diệt-đế : Nirodha. IV. Đạo-đế : Marga
  B. QUAN-NIỆM PHẬT-GIÁO VỀ NHÂN-VỊ : I. Người = chủ-thể tự-lập. II. Chân tâm. III. Triết lý xã-hội của từ-bi
  TIẾT II : SIÊU-NHIÊN HỌC.
  A. MẤY QUAN-NIỆM NGUYÊN-THỦY : I. Nghiệp quả và Luân-hồi. II. Niravana = Nát bàn, hay Niết-bàn
  B. PHẦN QUẢNG-DIỄN DO ĐẠI-THẶNG : I. Tam Thân : Trikaya. II. Đại Ngã : Brahma
  LUẬN-ĐỀ ĐỀ-NGHỊ
  CÂU HỎI GIÁO-KHOA

  PHẦN THỨ BA : ĐẠO-GIÁO : LÃO, TRANG

  CHƯƠNG I : SỬ-LƯỢC ĐẠO-GIÁO LÃO – TRANG

  TIẾT I : ĐỜI SỐNG LÃO-TỬ VÀ TRANG-TỬ
  A. LÃO-TỬ 老子 : I. Những sử liệu khác nhau. II. Một Lão tử hợp lý
  B. VÀI DÒNG TIỂU-SỬ VỀ TRANG-TỬ
  TIẾT II : KINH-ĐIỂN ĐẠO-GIÁO
  A. ĐẠO-ĐỨC-KINH 道德經
  B. NAM-HOA-KINH 南華經

  CHƯƠNG II : VÔ-VI-HỌC VÀ NHÂN-SINH-HỌC

  TIẾT I : VÔ-VI HỌC (TÂM HỌC)
  A. VÔ-VI LÀ GÌ ? : I. Nghĩa chữ Vô. II. Vô-vi là gì ?
  B. CON ĐƯỜNG MUÔN NGẢ CỦA VÔ-VI : I. Vô-dục vô-tư. II. Vô-tranh, vô danh
  TIẾT II : NHÂN-SINH HỌC
  A. TU-TÂM DƯỠNG-TÍNH : I. Bước đầu của tu thân. II. Bước thứ hai. III. Bước sau cùng
  B. XỬ THẾ : I. Tự-nhiên trong sinh-hoạt. II. Tự-nhiên trong tri-thức. III. Tự nhiên trong chính trị. IV. Vấn đề chiến tranh

  CHƯƠNG III : LÝ HỌC VÀ ĐẠO ĐỨC-HỌC

  TIẾT I : LÝ HỌC NHỊ NGUYÊN ÂM DƯƠNG
  A. ÂM DƯƠNG LÀ GÌ ? : I. Nghĩa Âm dương. II. Tác động của Âm, Dương
  B. VŨ TRỤ THIÊN-NHIÊN : I. Luật đối phản. II. Luật hòa-điệu
  C. VŨ-TRỤ TUẦN HOÀN
  TIẾT II : ĐẠO ĐỨC
  A. ĐẠO LÀ GÌ ? : I. Vô và Hữu. II. Đạo : nguyên-lý vô ngôi vị
  B. ĐẶC-TÍNH CỦA ĐẠO : I. Đạo : vô-vi. II. Đạo : tự-nhiên
  C. HÀNH-ĐỘNG CỦA ĐẠO ĐỨC : I. Đạo là Đức : sức mạnh. II. Đạo là minh đức. III. Đạo là Huyền đức
  LUẬN-ĐỀ ĐỀ-NGHỊ
  CÂU HỎI GIÁO-KHOA

  PHẦN THỨ BỐN : KHỔNG – MẠNH

  CHƯƠNG I : MẤY DÒNG LỊCH-SỬ VỀ KHỔNG – MẠNH

  TIẾT I : TIỂU-SỬ KHỔNG-TỬ
  A. THỜI HÀN-VI
  B. THỜI HOẠT-ĐỘNG
  C. THỜI LẬP-NGÔN
  TIẾT II : KINH ĐIỂN NHO GIÁO
  A.NGŨ KINH : I. Kinh Thi. II. Kinh-thư. III. Kinh-dịch. IV. KINH-LỄ. V. Kinh Xuân-Thu
  B. TỨ TH : I. Đại Học. II. Trung Dung. III. Luận Ngữ. IV. Mạnh-Tử

  CHƯƠNG II : NHÂN-SINH-QUAN : ĐƯỜNG THÀNH NHÂN

  TIẾT I : TU THÂN
  A. TAM-CƯƠNG VÀ NGŨ-LUÂN : I. Đạo Quân Thần. II. Đạo Phụ-Tử; III. Đạo Phu-Phụ. IV. Ngũ Luân
  B. NGŨ THƯỜNG : I. Nhân. II. Nghĩa. III. Lễ. IV. Trí. V. Tín
  TIẾT II : XỬ THẾ
  A. NGUYÊN-TẮC XỬ THẾ : I. Trung. II. Thời
  B. ĐƯỜNG LỐI XỬ THẾ : I. Chính danh. II. Thuận Ngôn. III. Hành thiện

  CHƯƠNG III : TÂM HỌC : ĐƯỜNG THÀNH ĐẠO

  TIẾT I : CON ĐƯỜNG TIẾN VÀO TÂM-LINH
  A. ĐỊNH
  B. TĨNH
  C. AN
  D. Lự
  TIẾT II : ĐẮC-ĐẠO TÂM-LINH
  A. TRÍ TRI
  B. CÁCH VẬT : I. Đến tận nơi sự vật. II. Đến bản thể sự vật

  CHƯƠNG IV : DỊCH LÝ : ÂM DƯƠNG

  TIẾT I : NGUYÊN TẮC CỦA DỊCH LÝ
  A. NGUYÊN TỐ DỊCH LÝ : I. Liệt kê nguyên tố của Dịch. II. Tổ hợp nguyên tổ của Dịch lý
  B. TÍNH CÁCH VÀ ĐƯỜNG LỐI BIẾN DỊCH : I. Tính cách. II. Đường lối
  TIẾT II : CÁI THỂ CHUNG, HAY LÀ BẢN TÍNH SÂU XA CỦA VẠN VẬT
  A. THÁI CỰC
  B. THIÊN MỆNH
  C. TÍNH

  CHƯƠNG V : THƯỢNG-ĐẾ TRONG KHỔNG GIÁO.

  TIẾT I : NGÔI-VỊ-TÍNH CỦA THƯỢNG-ĐẾ TRONG NHO-GIÁO
  A. TÊN CỦA THƯỢNG-ĐẾ : I. Đặt vấn đề. II. Giải quyết vấn đề
  B. NHỮNG ĐẶC-TÍNH NGÔI-VỊ CỦA THƯỢNG-ĐẾ : I. Tinh-thần-tính của Thượng-đế. II. Vĩnh-viễn-tính của Thượng đế. III. Thượng-đế : tự thành và tự đạo
  C. TÁC ĐỘNG THUỘC NGÔI VỊ NƠI THƯỢNG ĐẾ : I. Cách biết của Thượng đế. II. Cái mệnh của Trời
  TIẾT II : NHO-GIÁO : NHÂN-VỊ THUYẾT HỮU-THẦN
  A. ĐƯỜNG DẪN TỚI THƯỢNG-ĐẾ : I. Từ Tâm đi lên. II. Vạn vật bản hồ Thiên
  B. PHỐI THIÊN : I. Biết Đạo Trời. II. Thuận với Trời bằng hòa mình với trời đất. III. Sự Thượng đế
  LUẬN-ĐỀ ĐỀ NGHỊ
  CÂU HỎI GIÁO KHOA
   
 2. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  EBOOK
   

  Các file đính kèm:

 3. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  TỰA

  Theo nội dung của chương trình Triết-học Đông-phương, do Bộ-Quốc-Gia-Giáo-Dục ấn định, thời chữ Đông-phương không có nghĩa rộng là Á-châu, gồm từ bán đảo Tiểu-Á (Thổ-nhĩ-Kỳ) cho tới hết quần đảo Phù Tang (Nhật-bản). Ở đây, dĩ nhiên không đi vào chi tiết của một cuộc trao đổi tư tưởng đã thực hiện từ ngàn xưa giữa các dân tộc thuộc Châu-Á, nhất là khi ta nghĩ tới con đường lụa, nối liền Bắc-Kinh với Địa-trung-hải và tới những cuộc chinh phục của Alexandre Đại-đế phát xuất từ Hy-lạp sang tận mãi Sông Hằng hà(Gange, Ấn-độ). Với những cuộc trao đổi thương mạiquân sự thế nào cũng có cuộc trao đổi tư tưởng. Nghiên-cứu cuộc tiến-triển đầy quyến rũ này có thể dành riêng cho những chứng chỉ Đại-học. Với những trang sách này theo sát chương-trình của Bộ, chúng tôi chỉ nói tới tư-tưởng đã thành hình rồi trong một không gian nhất định (Phật-giáo ở Ấn-độ, Khổng-giáo và Lão-giáo ở Trung-hoa). Do đó chữ Đông-phương về không gian được rút hẹp chỉ miền Đông và Viễn-đông Châu-Á mà thôi.

  Xét về thời gian, những tư tưởng được bàn ở đây, đã xuất hiện trước sau hơn kém từ thế kỷ thứ sáu cho tới cuối thế kỷ thứba (tới Mạnh-Tử, 372-289) trướcChúa Ki-tô. Dầu hiện giờ những tư tưởng đó vẫn chế ngự phần đất Đông-phương vừa được ấn-định ở trên và trộn lẫn với nhau, nhưng chúng tôi vẫn không trực-tiếp đề cập tới những biến thiên hay ảnh hưởng hỗ-tương mà chỉ lưu ý tới những tư-tưởng nguyên-thủy. Sự ổn định như trên không luôn luôn là chuyện dễ. Vì Phật giáo ngày nay đã mọc ra một ngành khá lớn : nghành Đại-thặng, mà những tư-tưởng xem ra lại là cội gốc Ấn-độ giáo. Tuy nhiên có những vấn đề (nhất là Siêu-hình-học), tư-tưởng Đại thặng phải được coi là quảng-diễn đồng-chất của tư tưởng nguyên-thủy. Khi gặp những trường hợp như thế, chúng tôi sẽ ghi chú rõ ràng.

  Cùng các bạn Học-sinh, Sinh-viên, và nhất là cùng quý đồng nghiệp giáo sư Triết, chúng tôi xin có lời chào thân ái và thông cảm.

  Viết tại trường Trung-học Chu-văn-An
  đầu niên khóa 1962-1963
  và trường Trưng-Vương, 1965-1966


  TRẦN-VĂN-HIẾN-MINH
  VŨ-ĐÌNH-TRÁC
   
  Forest, nhanpro54cdt, cfcbk and 4 others like this.
 4. Maika

  Maika Mầm non

  bác ơi, có file pdf k ạ
   
 5. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  Bạn vào tusachtiengviet.com sử dụng công cụ tìm kiếm tên sách này là ra liền nhé.
   
  mildboynt thích bài này.
 6. jessiecan

  jessiecan Mầm non

  có ai tải xuống đọc bằng phần mềm kindle bị lỗi font giống tôi không ạ?
   
Moderators: Do dai hoc NEU, yam2408
: 1000qsv1tvb

Chia sẻ trang này