Chuyên ngành Tâm lý học trí khôn

Thảo luận trong 'Tủ sách Tâm lý - Giáo dục' bắt đầu bởi hungtk, 10/1/15.

Moderators: dragonking91, mopie
 1. hungtk

  hungtk Lớp 7

  Tâm lý học trí khôn

  Tác giả: JEAN PIAGET
  Người dịch: NGUYỄN DƯƠNG KHƯ


  Chương 1. TRÍ KHÔN VÀ SỰ THÍCH NGHI SINH HỌC

  • Vị trí của trí khôn trong tổ chức tinh thần

  • Tính chất thích nghi của trí khôn

  • Định nghĩa trí khôn

  • Phân loại những giải thích có thể có về trí khôn

  Chương 2. "TÂM LÍ HỌC TƯ DUY" VÀ BẢN CHẤT TÂM LÍ HỌC CỦA NHỮNG THAO TÁC LÔGICH

  • Sự giải thích của B. Russell

  • Tâm lí học tư duy: Buhler và Selz

  • Phê phán tâm lí học tư duy

  • Lôgich học và tâm lí học

  • Các thao tác và những "nhóm hợp" của chúng

  • Ý nghĩa chức năng và cấu trúc của các nhóm hợp

  • Phân loại các "nhóm hợp” và các thao tác cơ bản của tư duy

  • Sự cân bằng và sự phát sinh

  PHẦN THỨ HAI
  TRÍ KHÔN VÀ CÁC CHỨC NĂNG CẢM GIÁC - VẬN ĐỘNG

  Chương 3. TRÍ KHÔN VÀ TRI GIÁC

  • Một chút lịch sử

  • Lí thuyết Hình thức và sự giải thích về trí khôn của nó

  • Phê phán tâm lí học Hình thức

  • Những khác biệt giữa tri giác và trí khôn

  • Những tương đồng giữa hoạt động tri giác và trí khôn

  Chương 4. THÓI QUEN VÀ TRÍ KHÔN CẢM GIÁC - VẬN DỘNG

  • Thói quen và trí khôn

  I. Độc lập hay phát sinh trực tiếp

  • Thói quen và trí khôn

  II. Sự mầy mò và sự cấu trúc hóa

  • Sự đồng hóa cảm giác vận động và sự nảy sinh trí khôn ở trẻ em

  • Sự tạo dựng khách thể và các tương quan không gian

  PHẦN THỨ BA
  SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TƯ DUY

  Chương 5. VIỆC LUYỆN TƯ DUY - TRỰC GIÁC VÀ CÁC THAO TÁC

  • Những khác biệt về cấu trúc giữa trí khôn khái niệm và trí khôn cảm giác - vận động

  • Các giai đoạn tạo dựng những thao tác

  • Tư duy tượng trưng và tiền khái niệm

  • Tư duy trực giác

  • Các thao tác cụ thể

  • Các thao tác hình thức

  • Hệ thống cấp bậc các thao tác và sự phân hóa lũy tiến của chúng

  • Sự xác định "trình độ trí tuệ"

  Chương 6. NHỮNG YẾU TỐ XÃ HỘI TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRÍ KHÔN

  • Sự xã hội hóa trí khôn cá nhân

  • Các "nhóm hợp" thao tác và sự hợp tác

  Kết luận. Nhịp điệu, điều tiết và nhóm hợp

  Thư mục sơ lược

  Phụ lục
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 10/1/15
 2. Cải

  Cải Cử nhân

  .
   

  Các file đính kèm:

Moderators: dragonking91, mopie

Chia sẻ trang này