Thảo luận [Tam Quốc Diễn Nghĩa] Hồ Ban hay Ngô Ban?

Thảo luận trong 'Bàn Trà' bắt đầu bởi khiconmtv, 17/9/17.

Moderators: amylee
 1. khiconmtv

  khiconmtv Cử nhân

  Quan Vũ rời Hứa Xương qua 5 ải chém 6 tướng từng được Hồ Ban (con trai Hồ Hoa) giúp đỡ. Sau Hồ Ban tìm đến Kinh Châu gặp Quan Vũ, nhưng trong bản dịch của Phan Kế Bính thì Hồ Ban biến mất từ đó, ở hồi 81 thì xuất hiện Ngô Ban???
  Image 002.jpg

  Trong khi ở bản dịch của Mộng Bình Sơn và Tử Vi Lang thì ở hồi 81 chính là Hồ Ban (Bang). Thậm chí bản dịch của Tử Vi Lang còn chú thích rõ hành tung của Hồ Ban.

  Bản dịch của Mộng Bình Sơn:
  Image 001.jpg

  Bản dịch của Tử Vi Lang:
  Image 003.jpg
   
 2. quang3456

  quang3456 Lớp 10

  Chắc Ngô Ban không phải Hồ Ban. Hồ trước làm tòng sự ở phủ thái thú Vương Thực, là một văn quan, không phải võ tướng. Đoạn sau thấy Ngô Ban lĩnh ấn tiên phong ra trận, hay là người khác chăng.
  upload_2017-9-17_11-58-36.png
  Bản dịch của Tử Vi lang cũng thấy sự khác biệt nên chú thích xin sửa lại là Hồ Ban. Nhưng có thể Tử Vi lang đã nhầm khi cho Ngô Ban chính là Hồ Ban.
   
  Chỉnh sửa cuối: 17/9/17
 3. khiconmtv

  khiconmtv Cử nhân

  Hồ Ban là tòng sự của tướng giữ ải Vương Thực, lại được sai đi "xử" Quan Vũ thì không thể là văn quan.
  Bản truyện tranh liên hoàn họa cũng vẽ Hồ Ban là võ tướng.

  Image 001.jpg Image 002.jpg
   
  Chỉnh sửa cuối: 17/9/17
 4. quang3456

  quang3456 Lớp 10

  Đi đôn đốc bọn lính vác củi thì đâu cần võ tướng.
  Bọn Giản Ung, My Chúc, Tôn Càn... cũng làm tòng sự đấy.
   
 5. khiconmtv

  khiconmtv Cử nhân

  Vương Thực là tướng giữ ải, thường tướng trấn ải luôn có phó tướng hay tòng sự là võ tướng để nhanh nhẹn, có thể xông trận được, nhất là có thể đánh tháo chạy cầu cứu khi ải bị đánh phá sắp thất thủ.
  Bọn Giản Ung, Tôn Càn toàn là lũ hủ nho ngồi bàn giấy chứ làm gì dám đi đốt nhà, chính Tư Mã Huy đã chê thẳng mấy tay đó rồi.
   
 6. quang3456

  quang3456 Lớp 10

  Vương Thực là thái thú Huỳnh dương, ngồi giữ thành chứ không phải trấn ải.
  Nếu Hồ Ban là võ tướng thì gọi là bộ tướng hay nha tướng như Mạnh Thản luôn chứ gọi tòng sự làm gì.
   
 7. quang3456

  quang3456 Lớp 10

  Tranh trên vẽ Vương Thực không mặc võ phục. Nhưng đoạn sau lại vác giáo tế ngựa đuổi theo Quan Vũ, bị Vũ chém chết.
   
 8. khiconmtv

  khiconmtv Cử nhân

  Thái Thú chỉ là chức hiệu, còn công việc của hắn chỉ là giữ ải cho Tào Tháo. Thử hỏi mang tiếng Thái thú gì mà lính lác lèo tèo, tòng sự chỉ có mỗi Hồ Ban.
  Hồ Ban là tòng sự bởi vì không phải là tướng có chức chính thức. Như Lưu Bị là Tả tướng quân, chức chính thức của vua ban, trong khi Tôn Càn đi theo Lưu Bị nhưng không hề có chức nào cả thì gọi là tòng sự.
  Mạnh Thản nó là phó tướng chính thức.
   
  Chỉnh sửa cuối: 17/9/17
  ntdieu thích bài này.
 9. khiconmtv

  khiconmtv Cử nhân

  Ông nói vậy chứng tỏ ông không biết gì về trang phục cổ Trung Quốc.
  Vương Thực là võ quan, bình thường mặc quan phục không phải chiến bào. Tranh trên là mặc quan phục, mũ là mũ của võ tướng.
   
 10. quang3456

  quang3456 Lớp 10

  Ok bạn, hắn đã thay trang phục nhanh đấy.
  Mà 'quan' với 'tái' khác nhau nha, 'quá ngũ quan trảm lục tướng' chứ không phải 'quá ngũ tái...' Bản nào dịch là qua ải là chưa đúng.
   
 11. khiconmtv

  khiconmtv Cử nhân

  Võ tướng thường mặc giáp bên trong quan phục (trừ trường hợp chầu vua chỉ được mặc quan bào, lễ phục). Khi có biến hay ra trận chỉ cần cởi áo ngoài là xong, chưa tới một phút.
  Như áo bào lục Tào Tháo tặng Quan Vũ chính là để mặc ngoài áo giáp hoặc chiến bào.
   
 12. Caruri Tlkd

  Caruri Tlkd Sinh viên năm III

  Ngô Ban là con Ngô Khuông, em họ Ngô Ý (anh trai Ngô phu nhân của Lưu Bị). Như vậy Ngô Ban không thể là Hồ Ban đổi sang họ Ngô được.

  Hồ Ban thì có lẽ bất tài nên chỉ làm quan nhỏ hoặc chết trận sớm nên không được La nhắc tới sau này, hoặc do tác giả quên?
   
 13. khiconmtv

  khiconmtv Cử nhân


  Hồi thứ mấy vậy bác?
  Ngô Khuông chỉ xuất hiện lúc đầu là thuộc tướng của Hà Tiến rồi biến mất.
   
 14. quang3456

  quang3456 Lớp 10

  Trong Tam quốc chí cũng nhắc tới Ngô Ban
  Tháng năm, lập Ngô thị làm Hoàng hậu, con là Thiện làm Hoàng Thái tử. Tháng sáu, lập con là Vĩnh làm Lỗ vương, Lý là Lương vương. Xa kỵ tướng quân Trương Phi bị tả hữu hại. Khi trước, Tiên Chủ hận Tôn Quyền tập kích Quan Vũ, sắp đông chinh, đến mùa thu tháng bảy, bèn thống suất ba quân phạt Ngô. Tôn Quyền gửi thư xin hoà, Tiên Chủ nổi giận đùng đùng không nghe, Ngô tướng là bọn Lục Nghị-Lý Dị-Lưu A đóng quân ở Vu huyện-Tỷ Quy; tướng quân Ngô Ban-Phùng Tập ở Vu huyện tấn công đánh tan bọn Dị, rồi dừng quân ở Tỷ Quy, các tộc Man Di ở Ngũ Khê quận Vũ Lăng sai sứ đến cầu binh.
  Năm thứ hai mùa xuân rằm tháng giêng, quân của Tiên chủ về lại Tỷ Quy, thuỷ quân của các tướng Ngô Ban-Trần Thức đóng ở Di Lăng, giáp với bờ tây xứ Giang Đông. Tháng hai, Tiên Chủ từ Tỷ Quy dẫn chư tướng tiến quân, men theo núi Tiệt Lĩnh, ở Di Đạo xứ Hào Đình đóng doanh trại, men núi Giáp thông sang Vũ Lăng, phái Thị Trung là Mã Lương yên uỷ rợ Man Di ở Ngũ Khê, các tù trưởng đều hưởng ứng. Trấn bắc Tướng quân Hoàng Quyền làm Đô đốc các quân ở Giang Bắc, cùng với quân Ngô cự nhau ở Di Lăng đạo. Mùa hạ tháng sáu, có luồng khí màu vàng hiện ra ở Tỷ Quy trong vòng mấy chục dặm, rộng đến mấy chục trượng. Hơn chục ngày sau, Lục Nghị đại phá quân Tiên Chủ ở Hào Đình, tướng quân Phùng Tập-Trương Nam đều bị chết. Tiên Chủ từ Hào Đình chạy về Tỷ Quy, thu họp binh sĩ li tán, rồi bỏ thuyền, theo đường bộ chạy về Ngư Phúc, đổi huyện Ngư Phúc thành Vĩnh An.
   
 15. khiconmtv

  khiconmtv Cử nhân

  Ngô Ban trong Tam Quốc Chí cũng rất mờ nhạt đấy nhé.
   
 16. khiconmtv

  khiconmtv Cử nhân

  TQDN là do La Quán Trung chế ra nên việc ổng "quên" hay "bịa" là đương nhiên rồi. Ngay cả chuyện Quan Vũ qua 5 ải đã có phân tích là truyện sai "be bét".
   
 17. quang3456

  quang3456 Lớp 10

  Nhưng Hồ Ban thì hoàn toàn không được nhắc đến trong TQC.
   
 18. summer_bkarda

  summer_bkarda Lớp 3

  Ngô Ban với Hồ Ban không thể là một được. Ngô Ban là tướng cũ trong Thục, theo hàng phe Lưu Bị.

  Ngô Ban (Wu Ban)

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Hồ Ban (Hu Ban)

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Ai chơi ROTK đều biết 2 viên tướng này khác nhau. Wu Ban chỉ số cao hơn chút, còn Hu Ban khá là phế.
   
  Chỉnh sửa cuối: 17/9/17
 19. khiconmtv

  khiconmtv Cử nhân

  Đang bàn truyện TQDN...
   
 20. quang3456

  quang3456 Lớp 10

  Chắc là theo wiki

  Ngô Ban (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link: 吴班, ? - ?), Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem linkNguyên Hùng, người quận Trần Lưu, Duyện Châu Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link, là tướng lĩnh Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link thời Tam Quốc trong Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link.
  Thân thế[Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link | Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  Sử cũ ghi chép về Ngô Ban rất ít ỏi.
  Cha ông là Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link, vốn là quan thuộc của Đại tướng quân Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link thời Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link. Anh họ ông là Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link cũng làm tướng Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link. Ngô Ban có tiếng là hào hiệp, quan vị thường kém Ý một bậc. Ban đi theo Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link, được làm Lĩnh quânVui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link.
   
Moderators: amylee

Chia sẻ trang này