Phật Giáo Tám Quyển Sách Quý - Thích Thiện Hoa

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi hhongxuan, 3/10/13.

Moderators: mopie
 1. hhongxuan

  hhongxuan Lớp 7

  rọn Bộ
  (Tái bản lần thứ hai)
  Do nhóm Phật Tử tại Virginia ấn tống
  USA - 2007
  THAY LỜI TỰA
  Tất cả những hạnh phúc vui tươi hay đau khổ của người đời, nó chỉ là cái kết quả trung thành bởi những hành động của người gây ra cả, mà tâm là chủ động.

  Tâm là là căn bản toàn diện cuộc sống của con người. Vì thế, nên nhân loại tâm lành, thì thế giới hòa bình an lạc. Nếu trái lại, loài người tâm ác, tất nhiên xã hội phải chiến tranh đau khổ.

  Gữa đời khoa học, về phương diện vật chất, người ta đã tiến bộ nhiều! Song nhân loại lại chịu thêm nhiều đau khổ! Muốn đổi lại đời sống an vui, không chi hơn là mỗi người đều phải biết "Tu Tâm".

  Nhân ngày 23 tháng 2 năm Quý Tỵ (1953), tôi đến Hội quán Phật Học Nam Việt Saigon (chùa Phước Hòa), hân hạnh được nghe Thượng Tòa Thích Thiện Hoa, Đốc giáo Phật Học Đường Nam Việt Chợ Lớn, giảng bài Tu Tâm. Sau khi nghe xong, có nhiều vị cư sĩ nam, nữ khuyên tôi xin phép in thành sách, để truyền bá cho các vị Phật tử chưa được nghe, xem theo đó mà tu tâm dưỡng tánh, và hứa sẽ chung lo với tôi về phần tài chánh, nếu cần.

  Nhân lời khuyên của quý đạo hữu và nhận thấy một việc hữu ích, rất cần cho hàng Phật tử, nên tôi xin phép thầy Đốc giáo, cho xuất bản bài giảng "Tu Tâm" với mục đích sau đây:
  1. Đã được nghe giảng là một duyên lành lớn, tôi lại còn mong cho nhiều người được nghe Pháp Bảo ấy, để cùng nhau tu tâm thì thế giới mới hòa bình an lạc.
  2. Khi phát hành sách này, được lợi phần nào, chúng tôi xin dâng hết vào quỹ của Ban Hoằng Pháp để tiếp tục xuất bản thêm các tác phẩm khác về Phật giáo.
  3. Chúng tôi đốt nén hương lòng, cầu nguyện cho quý vị thiện tín, khi được quyển Tu Tâm này rồi, mỗi người đều tự tu lấy tâm mình để trở về với "thường trú chơn tâm thanh tịnh" và đồng thành Phật đạo.
  Chợ Lớn ngày 8 tháng 4 năm 1954.
  Cư Sĩ Dương Khuyết Hà, tự Kiều Thị
  Kính đề.

  Nguồn TVE :manhtien07
   

  Các file đính kèm:

  LRC, haist, khanhmax and 4 others like this.
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này