Khảo cứu Tập san nghiên cứu Văn Sử Địa (6) <1000QSV1TVB #0269>

Thảo luận trong 'Tủ sách Tuỳ Bút - Biên Khảo' bắt đầu bởi Thu VO, 28/8/19.

 1. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  0269.Tập san Văn Sử Địa (Hanoi-6).PNG

  Tên sách : TẬP SAN NGHIÊN CỨU VĂN SỬ ĐỊA 6
  Tác giả : NHIỀU TÁC GIẢ
  Nhà xuất bản : BAN NGHIÊN CỨU VĂN SỬ ĐỊA HÀ NỘI
  Năm xuất bản : 1955
  ------------------------
  Nguồn sách : Đức Châu Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Đánh máy : Đỗ Trung Thực
  Kiểm tra chính tả : Tô Thúy Nga, Trương Thu Trang
  Biên tập ebook : Thư Võ
  Ngày hoàn thành : 26/08/2019

  Ebook này được thực hiện theo dự án phi lợi nhuận
  « Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link »
  của diễn đàn TVE-4U.ORG


  Cảm ơn TÁC GIẢ và BAN NGHIÊN CỨU VĂN SỬ ĐỊA HÀ NỘI
  đã chia sẻ với bạn đọc những kiến thức quý giá.

  MỤC LỤC

  TINH THẦN TRANH ĐẤU ĐỂ BẢO VỆ ĐỘC-LẬP VÀ HÒA-BÌNH CỦA DÂN TỘC VIỆT-NAM

  MỘT VẤN ĐỀ VỀ VĂN HỌC SỬ VIỆT-NAM : CÓ THỂ LIỆT NHỮNG BÀI VĂN YÊU NƯỚC DO NGƯỜI VIỆT-NAM TRƯỚC KIA VIẾT BẰNG CHỮ HÁN VÀO VĂN HỌC DÂN TỘC CỦA TA KHÔNG ?

  I. Sự phát triển văn học dân tộc của Việt-nam
  II. Nội dung dân tộc và hình thức dân tộc
  III. Những bài văn yêu nước do người Việt-nam trước kia viết bằng chữ Trung-quốc cần được liệt vào kho tàng văn học Việt-nam

  BÓC TRẦN QUAN ĐIỂM THỰC DÂN VÀ PHONG KIẾN TRONG QUYỂN « VIỆT-NAM SỬ LƯỢC » CỦA TRẦN TRỌNG-KIM

  I. Lời nói đầu
  II. Những quan điểm phi lịch sử của tác giả « Việt-nam sử lược »
  III. Những quan điểm phản dân tộc của tác giả Việt-Nam Sử lược
  IV. Kết luận

  NHỮNG TIẾNG PHẢN KHÁNG CỦA PHỤ NỮ NÔNG THÔN TRONG DÂN CA VIỆT-NAM

  I. Phụ nữ nông thôn đã nhận thức khả năng của họ như thế nào ?
  II. Tư tưởng của phụ nữ đối với việc hưởng thụ
  III. Đối với việc gả bán trong hôn nhân dưới chế độ phong kiến, phụ nữ đã chống đối như thế nào ?
  IV. Tư tưởng chống đối của phụ nữ đối với chế độ đa thê
  V. Đối với cảnh góa bụa, phụ nữ đã nói lên những gì trong ca dao ?
  VI. Kết luận

  ĐÁNH ĐỔ THUYẾT MAN-TUÝT TRONG KHOA HỌC ĐỊA LÝ

  I. Quan điểm sai lầm của Gu-ru và Rô-bơ-canh về dân số
  II. Quan điểm của Gu-ru và Rô-bơ-canh là con đẻ của thuyết Man-tuýt hiện nay đang được đế quốc Mỹ ra sức truyền bá để gây chiến tranh

  1) Thuyết Man-tuýt
  2) Thuyết Man-tuýt mới của đế quốc Mỹ và phe lũ

  III. Thuyết Man-tuýt không có chút cơ sở khoa học nào và chỉ là để biện hộ cho giai cấp tư sản và chống lại nhân dân lao động
  1) Sự tăng nhân khẩu và mật độ nhân khẩu không phải là lực lượng quyết định sự phát triển của xã hội loài người
  2) Qui luật nhân khẩu của Man-tuýt là qui luật giả tạo
  3) Chính chủ nghĩa tư bản hiện nay đã gây ra nạn đói và là lực lượng phản động cản trở bước tiến của xã hội loại người
  4) Nhân khẩu tăng nhanh và sản xuất tiến mạnh ở Liên-xô và các nước dân chủ nhân dân là một bằng chứng cụ thể đập tan thuyết Man-tuýt

  IV. Kết luận : Cần phải kiểm tra lại những sách địa lý viết về Việt-Nam trước đây và đả phá thuyết Man-tuýt chứa đựng ở trong đó

  TÀI LIỆU THAM KHẢO : VẤN ĐỀ QUI LUẬT KINH TẾ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA PHONG KIẾN

  DUY VẬT LỊCH SỬ LÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KHOA HỌC LỊCH SỬ ?
   
 2. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  EBOOK
   

  Các file đính kèm:

: 1000qsv1tvb

Chia sẻ trang này