Cơ Đốc THÁNH THỂ - HY TẾ TUYỆT VỜI (Lm. Martin Von Cochem)

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi Hank Tran, 3/12/16.

Moderators: mopie
 1. Hank Tran

  Hank Tran Lớp 4

  GIỚI THIỆU

  Tác giả cuốn sách này, cha Martin Von Cochem, dòng Phanxicô, cũng là tác giả của một số khảo luận thiêng liêng khác rất uyên thâm, cả bằng tiếng Latinh và tiếng Đức. Tuy nhiên, theo ý kiến của các Bề Trên của Ngài vào thời ấy, không một sách nào của Ngài sánh đƣợc về mức độ thông thái và hữu ích bằng cuốn Hy Tế Thánh Lễ DẪN GIẢI. Ngài viết sách này dựa trên các giáo huấn của Hội Thánh, của các Giáo Phụ, các nhà thần học và tác giả thiêng liêng đƣơng thời. Hơn nữa, sách đƣợc viết với một văn phong nhẹ nhàng và ấn tƣợng, đọc sách này chắc chắn giúp cho độc giả hiểu biết hơn về bản chất Thánh Lễ, đốt cháy lòng sốt mến đối với Thánh Lễ, và gia tăng lòng ao ƣớc không bỏ lỡ cơ hội nào để cử hành hay tham dự Thánh Lễ mỗi khi có dịp. Cha Martin Von Cochem sinh năm 1625 tại Cochem, bên bờ sông Moselle, và mất năm 1712 rại Waghausel. Gần ba trăm năm đã trôi qua kể từ khi cuốn Hy Tế Thánh Lễ dẫn giải đƣợc xuất bản lần đầu. Đây là lần ấn bản thứ 399 bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Chỉ Thiên Chúa mới biết đƣợc cuốn sách này đã tỏ ra cần thiết đến thế để đƣa các Kitô hữu trở về với nguồn mạch đích thực của ơn Thánh Sủng và cách đúng đắn để Thờ Phƣợng Thiên Chúa, thì nhu cầu này càng khẩn thiết hơn trong hoàn cảnh hiện tại, khi mà ngƣời Công Giáo đang gặp phải những nguy cơ còn lớn hơn thời ấy, cả về Đức Tin và Thực Hành sống đạo. Nhƣ cha Von Cochem nói rất đúng, Hy Tế Thánh Lễ là một kho báu không thể cạn kiệt, từ đó tất cả chúng ta, ngƣời tội lỗi cũng nhƣ ngƣời tốt lành, có thể lấy ra đƣợc những của cải chúng ta đang rất cần. Đó là mạch suối mà tất cả chúng ta phải đến uống nếu muốn kiên vững trong việc thực hành nhân đức hay tẩy rửa tội lỗi của mình. Nhƣng ai có thể đánh giá đúng hay sử dụng tốt cái gì nếu không biết gì về nó? Vì vậy, điều đáng ao ƣớc nhất trong thời đại chúng ta là những kho tàng vô giá ẩn tàng trong Thánh Lễ phải đƣợc phổ biến rộng rãi và đƣợc mọi ngƣời quí chuộng. Không thể tìm đƣợc phƣơng thế nào tốt hơn là đặt vào tầm với của mọi ngƣời cuốn sách này – Hy Tế Thánh Lễ dẫn giải – của cha Martin Von Cochem. Chúng tôi chân thành ƣớc mong rằng, nhờ ơn Chúa, ấn bản mới này của cuốn sách có thể đem lại nguồn an ủi, sự soi sáng và ơn cứu độ muôn đời cho vô số linh hồn.


  Download:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này