Phật Giáo THIỀN CĂN BẢN - Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi junchan, 4/10/13.

Moderators: mopie
 1. junchan

  junchan Lớp 7

  Những loài hoa sống trong nước đọng bùn lầy mà vẫn không hôi tanh mùi bùn, cũng như những người đệ tử của Phật sống trong thế gian mà không ô nhiễm thế gian, tức là không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh.

  "Cách đây mười hai năm chúng tôi đã dạy thiền căn bản, một loại thiền của Phật Giáo Nguyên Thủy, nhưng chúng tôi giảng miệng thu băng, chứ không viết thành sách, vì chúng tôi nghĩ rằng viết thành sách là điều kiện tạo danh và lợi dễ dàng trong giới Tăng Ni và Phật tử.

  Ðức Phật dạy: "Có danh có lợi thì nên ẩn bóng", do lời dạy này, nên khi tu chứng, chúng tôi đều dạy miệng không ghi chép lại thành sách, mãi cho đến một hôm chúng tôi nhận được một cuốn băng cassette do một Phật tử trao và nhờ chúng tôi nhuận lại.

  Thấy nhân duyên vừa đủ để nhuận lại bài giảng này, vì trước kia chúng tôi giảng vừa đủ để cho tu sĩ tại tu viện Chơn Như chuyên tu, không được phổ biến, nên ý nghĩa được cô đọng lại trong pháp Ly và Xả. Những người ở tại tu viện Chơn Như được sự hướng dẫn trực tiếp của chúng tôi nên khi tu tập nếu có sự gì không hiểu rõ thì trực tiếp thưa hỏi liền. Còn khi đã in thành sách là một điều rất khó cho người thực hành. Tại sao vậy?

  Vì kinh sách không thể hướng dẫn tu tập được. Một chữ mà người hiểu nghĩa này kẻ hiểu nghĩa khác, cho nên kinh sách hiện giờ thành kinh sách kiến giải quá nhiều.

  Với tất cả các tôn giáo khác thì các đệ tử của các tôn giáo đó thường kiến giải bổ sung cho giáo lý Thầy Tổ của mình để làm cho hoàn chỉnh hơn. Ngược lại Phật giáo thì không thể làm thế được, vì tất cả đệ tử của Ðức Phật sau này không có ai hơn Ðức Phật. Cho nên lời Ngài dạy như đinh đóng cột, không ai thay đổi và thêm bớt được, vì thay đổi và thêm bớt là làm lệch ý của Phật. Làm lệch ý của Phật thì biến lời dạy của Ngài trở thành thế tục hóa hay bị các tôn giáo khác đồng hóa. Cho nên kinh sách Phật giáo hiện nói nhiều, lý luận hay song tu tập chẳng đến đâu, chỉ còn cầu cúng dưới nhiều hình thức mê tín dị đoan; dưới nhiều hình thức tu tập ức chế tâm, khiến tâm rơi vào trạng thái tưởng, rồi cho đó là định tướng. Thật là điên đảo!...

  ... Khi đã được nhuận lại thành sách, nếu quí vị muốn tu hành thì phải được gần Thiện Hữu Tri Thức, chứ không nên dựa vào kinh sách mà tu tập, trí tuệ hữu hạn của quí vị nhận thức không chính xác đâu, phải thưa hỏi với người có kinh nghiệm, có nghĩa là người ta đã tu và có kết quả thực sự. Tuy vậy khi nhuận lại chúng tôi cũng hết sức làm sáng tỏ pháp hành để quí vị tu tập có kết quả.

  Khi muốn tu tập theo pháp môn này, chúng tôi xin quí vị nên viết thư hỏi chỗ nào nghi ngờ, nhất là pháp hành, hỏi kỹ từng chữ để hiểu nghĩa cho rõ ràng.

  Quí vị nên nhớ, tu đúng thì không lâu, thời gian ngắn kết quả nhanh, còn tu sai mất thời gian mà không có kết quả. Tu đúng có xả tâm liền, tâm an ổn, thanh thản và vô sự. Tu sai thì chướng ngại pháp dồn dập tiến tới khiến cho thân tâm bất an, tu hành mãi dậm chân tại chỗ và cũng không biết cách thức nào tu tập tiến tới, chỉ còn biết an ủi: "Tu hành phải nhiều kiếp" như trong kinh Ðại Thừa dạy.

  Xin lưu ý quí vị, khi tu hành dậm chân tại chỗ tức là tâm tham, sân, si có giảm bớt nhưng không hết và không biết cách làm chủ sanh, già, bịnh, chết là quí vị đã tu sai pháp thì phải mau tu tập sửa lại, không khéo mất thân rồi khó tìm lại được.

  Kính ghi,

  Tu Viện Chơn Như
  (PL 2552 – DL 2008)
  Gia Lâm, Gia Lộc, Trảng Bàng, Tây Ninh
  Email: [email protected]"

  Trân trọng giới thiệu


  Tựa sách: THIỀN CĂN BẢN.
  Tên tác giả: Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC.
  Nhà xuất bản: TÔN GIÁO.
  Năm xuất bản: PL 2552 – DL 2008.
  Mã số xuất bản (ISBN): 872-280/CXB/06-257/TG.
  Thực hiện ebook: tducchau (TVE)
  Ngày hoàn thành: 17-08-2011 (18-07-Tân Mão, PL 2555)
  Tóm tắt nội dung:
  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU
  THIỀN CĂN BẢN
  MƯỜI HAI ÐIỀU QUAN TRỌNG
  TU THIỀN GIAI ÐOẠN I
  I/. LY DỤC
  1– Hạnh ăn
  2 – Hạnh ngủ
  3 – Hạnh độc cư
  II/.LY BẤT THIỆN PHÁP
  1. Nhẫn nhục
  2. Tùy thuận
  3. Bằng lòng
  BỔ TÚC SƠ ÐỒ ÐƯỜNG LỐI TU TẬP
  42 GIAI ÐOẠN TU TẬP
  TỔNG KẾT GIAI ĐOẠN I
  HỎI ÐẠO CỦA TU SINH
  KẾT LUẬN
  LY BẤT THIỆN PHÁP
  TU TRONG BA NGHIỆP
  ÐỨC NHẪN NHỤC
  ÐỨC TÙY THUẬN
  TÂM THƯ GỬI QUÝ CƯ SĨ
  Code:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Code:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Nguồn TVE - tducchau
   
  recko, btaly002, khanhmax and 2 others like this.
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này