Tôn giáo Thượng đế, Thiên nhiên, Người, Tôi & Ta: ... - Cao Huy Thuần

Thảo luận trong 'Tủ sách Triết học' bắt đầu bởi sun1911, 2/10/13.

Moderators: Do dai hoc NEU
 1. sun1911

  sun1911 Lớp 11

  "Quyển sách này tập hợp 6 bài giảng mà tác giả đã hoàn thành vào tháng 7/1999 tại Học viện Phật giáo Huế dưới đề tài: "Triết lý luật và tư tưởng Phật giáo"

  Lần đầu tiên tại Việt Nam, triết lý luật Tây phương được trình bày ở bậc đại học. Cũng là lần đầu tiên một tác giả thử đối chiếu những vấn đề căn bản trong lĩnh vực đó với tư tưởng Phật giáo.

  Cao Huy Thuần là giáo sư Ðại học Amiens (Pháp) và giám đốc Trung tâm nghiên cứu sự hình thành Âu Châu tại đại học đó.

  Cet ouvrage rassemble les 6 conférences qui ont été données en juillet 1999 à l'Institut des Hautes Etudes Bouddhiques de Hué sur le thème: "Philosophie du droit et pensée bouddhique".

  Pour la première fois au Vietnam, la philosophie occidentale du droit est abordée dans une institution académique. Pour la première fois aussi, un auteur tente d'apporter quelques réflexions bouddhiques sur des problèmes fondamentaux de cette matière.

  Cao-Huy Thuần est professeur à l'Université d'Amiens et directeur du Centre de recherches universitaires sur la construction européenne de cette université."

  Trân trọng giới thiệu  THƯỢNG ĐẾ, THIÊN NHIÊN,
  NGƯỜI, TÔI & TA:


  TRIẾT LÝ LUẬT & TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO


  TRUNG TÂM VĂN HÓA KHUÔNG VIỆT
  Xuất bản – 1999

  NHÀ XUẤT BẢN TP HỒ CHÍ MINH
  2000
  Tác giả: Gs. CAO HUY THUẦN
  Giới thiệu: Ts. PHẠM TRỌNG LUẬT
  Nguồn: Trạm amvc.free.fr/
  Thực hiện ebook: tducchau (TVE)
  Ngày hoàn thành: 15/06/2009
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


  MỤC LỤC

  LỜI GIỚI THIỆU

  BÀI THỨ NHẤT
  LUẬT LÀ GÌ? GIỚI LUẬT LÀ GÌ?
  LUẬT LÀ GÌ?
  I - LUẬT VÀ PHONG TỤC.
  II - LUẬT VÀ LUÂN LÝ
  III - LUẬT VÀ TÔN GIÁO
  GIỚI LUẬT LÀ GÌ?​
  BÀI THỨ HAI
  LUẬT BẮT NGUỒN TỪ THẦN LINH
  LUẬT BẮT NGUỒN TỪ THƯỢNG ĐẾ.
  I - QUAN NIỆM THỨ NHẤT
  II - QUAN NIỆM THỨ HAI
  III. LUẬT TRONG KI-TÔ GIÁO​
  BÀI THỨ BA
  LUẬT ĐẾN TỪ TỰ NHIÊN.
  I.QUAN NIỆM CỔ ÐIỂN
  II. QUAN NIỆM CẬN ÐẠI​
  BÀI THỨ TƯ
  NGUỒN GỐC CỦA LUẬT
  LUẬT ÐẾN TỪ CON NGƯỜI, TỪ CÁ NHÂN.
  I - CÁ NHÂN CHỦ NGHĨA.
  II - TÌNH TRẠNG BAN SƠ VÀ NGUỒN GỐC CỦA LUẬT: HOBBES VÀ LOCKE​
  BÀI THỨ NĂM
  NGUỒN GỐC CỦA LUẬT
  LUẬT ÐẾN TỪ THIÊN NHIÊN, TỪ SỰ SỐNG.
  I - DEEP ECOLOGY.
  II - STONE, LEOPOLD, ROUTLEY, GODFREY-SMITH.
  III - MICHEL SERRES
  IV - K. MEYER-ABISH
  V - ALAN R. DRENGSON
  VI - LEVI-STRAUSS​
  BÀI THỨ SÁU
  LUẬT TRONG VĂN MINH Á ÐÔNG:
  TRUNG HOA, NHẬT BẢN VÀ VIỆT NAM.
  I - LUẬT VÀ ÐẠO ÐỨC
  II - CHỮ HÒA TRONG VĂN MINH TRUNG HOA, NHẬT BẢN VÀ TRONG GIỚI LUẬT PHẬT GIÁO.
  III - ÐẠO PHẬT TRONG LUẬT CỔ NHẬT BẢN VÀ VIỆT NAM.​
  SÁCH THAM KHẢO

  File đính kèm: View attachment CAO_HUY_THUAN.rar

  Nguồn TVE: Nick tducchau
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  CAO HUY THUẦN
  THƯỢNG ĐẾ, THIÊN NHIÊN, NGƯỜI, TÔI & TA:
   
 2. Lzero

  Lzero Lớp 2

  Mình tìm được một bản epub được người khác chuyển lại nên chia sẻ, với sẵn thêm ảnh bìa luôn.
  Cập nhật #1: Mình vừa mới chỉnh lại mục lục cho đẹp hơn.
  Cập nhật #2: Mình sửa lại dấu ngoặc kép "" này sang dấu “” này cho đẹp mắt.
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 29/11/21
Moderators: Do dai hoc NEU

Chia sẻ trang này