Tóm lược lịch sử văn học viết Việt Nam từ thời Tiền Lê đến trước 1945

Thảo luận trong 'Kệ sách' bắt đầu bởi gentlemagic, 18/3/19.

 1. gentlemagic

  gentlemagic Lớp 4

  Văn học Việt Nam thời Tiền Lê (980 - 1009)
  Năm 980, trước mối họa xâm lược của nhà Tống, Hoàng hậu Dương Vân Nga trao long bào cho Lê Hoàn, bắt đầu thời Tiền Lê.
  Nam quốc sơn hà (981)
  Quốc tộ - thiền sư Đỗ Pháp Thuận

  Văn học Việt Nam thời Lý (1009 - 1225)
  Năm 1009, nhân khi vị vua cuối cùng của nhà Tiền Lê là Lê Long Đĩnh qua đời, con trai còn nhỏ, Lý Công Uẩn được lực lượng của Đào Cam Mộc và thiền sư Vạn Hạnh tôn làm hoàng đế, mở đầu nhà Lý.
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Văn học Việt Nam thời Trần (1225 - 1400)
  Năm 1225, Trần Thủ Độ buộc nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Việt Nam - Lý Chiêu Hoàng cưới và nhường ngôi cho Trần Cảnh, cháu y. Trần Cảnh trờ thành hoàng đế Trần Thái Tông, mở đầu nhà Trần.
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Trần Thánh Tông (1240 - 1290)
  chỉ còn lại 6 bài thơ được chép trong Việt âm thi tập (5 bài) và Đại Việt sử ký toàn thư (1 bài)
  Trần Quang Khải (1241 - 1294)
  • Tụng giá hoàn kinh sư
  • Phúc hưng viên
  • Lưu gia độ
  • Dã thự
  • Xuân nhật hữu cảm
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  chỉ còn lại 32 bài thơ, kệ chép trong Thánh đăng ngữ lục, Thiền tông bản hạnh, An Nam chí lược, Nam Ông mộng lục, Việt âm thi tậpToàn Việt thi lục, cộng thêm 3 đoạn phiến trong Đại Việt Sử ký Toàn thưAn Nam chí lược
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  còn 17 bài thơ: Cúc hoa bách vịnh (Vịnh hoa cúc còn 4 bài), Hoá Châu tác (Thơ làm ở Hoá Châu), Dục Thuý sơn (Núi Dục Thuý sơn), Quá Tống đô (Qua kinh đô nhà Tống)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Văn học Việt Nam thời nhà Hồ (1400–1407)

  Năm 1400, Hồ Quý Ly truất ngôi của cháu ngoại là Trần Thiếu Đế, tự lên làm vua lấy tên húy Hồ Nhất Nguyên, lấy quốc hiệu là Đại Ngu, lập nên nhà Hồ.
  Hồ Quý Ly (1336 – 1407)
  Thơ gửi Ngự sử Trung đô úy Đỗ Tử Trừng
  Thơ Ký Nguyên quân
  Thơ đáp lời người Trung Quốc hỏi về phong hóa nước Nam
  Hồ Nguyên Trừng (1374 – 1446)
  Nam Ông mộng lục


  Văn học Việt Nam thời Lê sơ (1428 - 1527)

  Năm 1428, sau khi đánh đuổi quân Minh xâm lược, Lê Lợi-lãnh đạo của Khởi nghĩa Lam Sơn lên ngôi Hoàng đế, mở đầu nhà Hậu Lê.
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Quân trung từ mệnh tập
  Bình Ngô đại cáo
  Một số bài chiếu, biểu viết dưới thời Lê Thái Tổ và Lê Thái Tông
  Lam Sơn thực lục
  Vĩnh Lăng thần đạo bi
  Dư địa chí
  Ức Trai thi tập
  Quốc âm thi tập
  Chí Linh sơn phú
  Băng Hồ di sự lục
  Nguyễn Mộng Tuân (1380- ?)
  Sách Hoàng Việt thi tuyển có 6 bài thơ
  Sách Hoàng Việt tùng vịnh: 6 bài thơ
  Sách Tinh tuyển chư gia luật thi : 99 bài thơ
  Toàn Việt thi lục 140 bài thơ
  Sách Quần hiền phú tập : 41 bài phú
  Một số bài văn bia.
  Thái Thuận (1441 - ?)
  Lã Đường di cảo
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Nguyễn Bảo (1452 - 1503?)
  Châu Khê thi tập
  Đặng Minh Khiêm (1456? - 1522?)
  Việt Giám vịnh sử tập còn gọi là Thoát Hiên vịnh sử tập
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Văn học Việt Nam thời Mạc (1527 - 1592)
  1527 Mạc Đăng Dung ép Lê Cung Hoàng nhường ngôi, lập ra nhà Mạc nắm quyền từ Ninh Bình trở lên biên giới phía Bắc.
  Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 – 1585)
  Bạch Vân am thi tập
  Bạch Vân quốc ngữ thi tập
  Nhiều bài văn bia
  Sấm Trạng Trình
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Văn học Việt Nam Đàng Ngoài thời Lê trung hưng (bắc sông Gianh-Quảng Bình trở ra phía bắc) (1533 - 1789)
  Nguyễn Kim, tướng nhà Lê hỗ trợ hậu duệ nhà Lê chống nhà Mạc. Nguyễn Kim bị ám sát, con rể Trịnh Kiểm nắm binh quyền mở đầu dòng dõi chúa Trịnh ở Đàng Ngoài.
  Nguyễn Tông Quai (1692 – 1767)
  Sứ Hoa tùng vịnh
  Sứ trình tân truyện
  Ngũ luân tự
  Ngô Thì Ức (1709 - 1736)
  Nam trình liên vịnh tập
  Tuyết Trai thi tập
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Ngô Thì Sĩ (1726 - 1780)
  Sử học
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Những nghi án nêu lên trong sử Việt)
  Đại Việt sử ký tiền biên
  Đại Việt sử ký tục biên (soạn chung)
  Văn học
  Anh ngôn thi tập (Tập thơ chim vẹt học nói), quyển thượng và quyển hạ
  Anh ngôn phú tập (Tập phú chim vẹt học nói)
  Quan lan thi tập (Tập thơ xem sóng)
  Nhị thanh động tập (Tập thơ làm ở động Nhị Thanh)
  Khuê ai lục (Ghi nỗi buồn đau về chuyện phòng khuê)
  Ngọ phong văn tập (Tập văn Ngọ phong), quyển nhất và quyển nhị
  Hậu hiệu tần thi tập
  Bảo chương hoằng mô
  Sách chế khải tập
  Khoa sớ tập biên
  Lê Quý Đôn (1726 – 1784)
  Các sách bàn giảng về kinh, truyện
  Dịch kinh phu thuyết (Lời bàn nông nổi về Kinh Dịch), gồm 6 quyển.
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Giảng nghĩa Kinh Thư), gồm 3 quyển, đã được khắc in, có tựa của tác giả đề năm 1772.
  Xuân thu lược luận (Bàn tóm lược về kinh Xuân thu).

  Các sách khảo cứu về cổ thư
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Xét bàn các sách), gồm 4 quyển, đã khắc in, có tựa của tác giả (đề năm 1757), của Chu Bội Liên (người nhà Thanh) và của Hồng Hải Hi (sứ Triều Tiên đề năm 1761).
  Thánh mô hiền phạm lục (Chép về mẫu mực của các bậc thánh hiền), gồm 12 quyển, có tựa của Chu Bội Liên và Hồng Khải Hi đề năm 1761.
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Lời nói, chia ra từng loại, ở nơi đọc sách), gồm 4 quyển, viết năm 1773. Sách chia làm 9 mục, mỗi mục lại chia làm nhiều điều. Trong mỗi mục, tác giả trích dẫn các sách Trung Hoa (cổ thư, ngoại thư) nhiều quyển hiếm có, rồi lấy ý riêng của mình mà bàn.

  Các sách sưu tập thi văn
  Toàn Việt thi lục (Chép đủ thơ nước Việt), gồm 20 quyển (theo Phan Huy Chú), nhưng hiện còn 15 quyển. Sách do ông phụng chỉ biên tập, dâng lên vua Lê Hiển Tông xem năm 1768. Trong sách sưu tập thơ của các thi gia Việt Nam từ đời Lý đến đời Hậu Lê.
  Hoàng Việt văn hải (Bể văn ở nước Việt của nhà vua), là sách sưu tập các bài văn hay.

  Các sách khảo về sử ký địa lý
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (còn gọi là "Lê triều thông sử"), gồm 30 quyển (theo Phan Huy Chú), viết năm 1749. Đây là bộ sử được viết theo thể kỷ truyện (chỉ có phần Bản kỷ là chép theo lối biên niên) chép từ thời vua Lê Thái Tổ (Lê Lợi) đến vua Lê Cung Hoàng (theo Phàm lệ của tác giả). Tuy nhiên, hiện nay chỉ còn truyền lại mấy phần là:
  -Đế kỷ (2 quyển), chép từ năm Lê Lợi khởi nghĩa (1418) đến năm ông mất (1433).
  -Nghệ văn chí (1 quyển), chép về sách vở văn chương.
  -Liệt truyện (11 quyển), chép về các Hậu phi, Hoàng tử, Danh thần (đời vua Lê Thái Tổ) và Nghịch thần (từ cuối đời nhà Trần đến nhà Mạc).
  Bắc sứ thông lục (Chép đủ việc khi đi sứ sang Trung Quốc), 4 quyển, làm năm 1763. Trong sách ghi chép các công văn, thư từ, núi sông, đường sá, chuyện trò, đối ứng trong khi đi sứ (1760-1762).
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (chép lẫn lộn về chính trị cõi biên thùy), gồm 6 quyển, làm khi tác giả được cử làm Hiệp trấn Tham tán quân cơ ở phủ Thuận Hóa (1776). Trong sách biên chép khá tường tận xã hội xứ Đàng Trong (nhất là xứ Thuận Hóa và xứ Quảng Nam) ở thế kỷ 18.
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Chép vặt những điều thấy nghe), gồm 12 quyển, có tựa của tác giả đề năm 1777. Đây là tập bút ký nói về lịch sử và văn hóa Việt Nam từ đời Trần đến đời Lê. Trong sách, tác giả đã đề cập tới nhiều lĩnh vực thuộc chế độ các vương triều Lý, Trần, từ thành quách núi sông, đường sá, thuế má, phong tục tập quán, sản vật, mỏ đồng, mỏ bạc và cách khai thác cho tới các lĩnh vực thơ văn, sách vở...
  Âm chất văn chú, gồm 2 quyển, đã khắc in, chép các bài huấn chú của các nhà ở Trung Quốc, có kèm theo lời đính chính của tác giả.
  Lịch đại danh thần ngôn hành lục, gồm 2 quyển, chép công việc của các danh thần các triều.

  Thơ văn
  Liên châu thi tập, gồm 4 quyển, chép thơ của Lê Quý Đôn cùng các thi gia khác, và những bài trả lời của các thi sĩ nhà Thanh và Cao Ly làm khi ông đi sứ sang Trung Quốc.
  Quế Đường thi tập (Tập thơ Quế Đường), gồm 4 quyển
  Quế Đường văn tập (tập văn Quế Đường), gồm 3 quyển.

  Về văn Nôm, hiện nay chỉ còn:
  Bài thơ thất ngôn bát cú: "Rắn đầu biếng học"
  Bài kinh nghĩa: "Vãng chi nhữ gia, tất kính tất giới, vô vi phu tử" (Mày về nhà chồng phải kính răn, chớ trái ý chồng).
  Bài văn sách hỏi về câu "Lấy chồng cho đáng tấm chồng, bõ công tô điểm má hồng răn đen".
  Bài kinh nghĩa: "Mẹ ơi con muốn lấy chồng"
  Bài "khải" viết bằng văn xuôi chép trong Bắc sứ thông lục.
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Trần Danh Án (1754 - 1794)
  Liễu Am thi tập
  Bảo Triện Trần Hoàng giáp thi văn tập
  Lịch đại chính yếu luận
  Nam phong giải trào
  Nam phong nữ ngạn thi
  Phạm Đình Hổ (1768 - 1839)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Tang thương ngẫu lục
  Quốc triều hội điển

  Văn học Việt Nam Đàng Trong (nam sông Gianh-Quảng Bình trở vào nam) (1600 - 1777)
  1600 Nguyễn Hoàng-con của Nguyễn Kim-em vợ Trịnh Kiểm xây dựng thế lực Đàng Trong nắm phía nam sông Gianh
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Tao đàn Chiêu Anh Các (1736 - 1771)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Hà Tiên thập vịnh
  Hà Tiên thập cảnh khúc vịnh
  Minh bột di ngư

  Văn học Việt Nam thời Tây Sơn (1778 - 1802)
  Năm 1777 quân Tây Sơn tiêu diệt thế lực Đàng Trong, dựng nên nhà Tây Sơn
  Ninh Tốn (1744 - 1795)
  Chuyết Sơn thi tập
  Ngô Thì Nhậm (1746 – 1803)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Bang giao hảo thoại (văn)
  Bang giao tập (văn)
  Kim mã hành dư (văn)
  Hàn các anh hoa(Văn, thơ)
  Doãn thi văn tập (văn, thơ)
  Yên đài thu vịnh (thơ)
  Hoàng hoa đồ phả (thơ)
  Cúc đường bách vịnh (thơ)
  Hải Dương chí lược
  Hy Doãn thi văn tập
  Xuân Thu quản kiến

  Văn học Việt Nam thời Nguyễn sơ (1802 - 1825)
  1802, Nguyễn Ánh tiêu diệt nhà Tây Sơn, lên ngôi hoàng đế, mở đầu nhà Nguyễn.
  Lê Quang Định (1759 - 1813)
  Hoa nguyên thi thảo
  Hoàng Việt nhất thống địa dư chí
  Gia Định tam gia thi tập
  Phạm Quý Thích (1760 - 1825)
  Thảo Đường thi nguyên tập
  Lập Trai văn tập
  Thiên Nam long thủ liệt truyện
  Chu Dịch vấn đáp toát yếu
  Trịnh Hoài Đức (1765 - 1825)
  Gia Định thành thông chí
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Cấn Trai thi tập: gồm 3 tập: Thối thực truy biên tập, Quan quang tập, Khả dĩ tập. Là những bài thơ làm từ năm 1783 đến năm 1819, được khắc in năm 1819.
  Bắc sứ thi tập: gồm những bài thơ làm khi đi sứ sang nhà Thanh.
  Gia Định tam gia thi tập: tức tập thơ của tam gia Gia Định, là: Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tịnh, Lê Quang Định.
  Đi sứ cảm tác: là tập gồm 18 bài viết theo kiểu liên hoàn chữ Nôm.
  Lịch đại kỷ nguyên
  Khang tế lục
  Nguyễn Du (1766 – 1820)
  Tác phẩm bằng chữ Nôm
  Đoạn trường tân thanh (Truyện Kiều)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Văn tế thập loại chúng sinh
  Thác lời trai phường nón
  Văn tế sống Trường Lưu nhị nữ
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Tác phẩm bằng chữ Hán
  Thanh Hiên thi tập
  Nam trung tạp ngâm
  Bắc hành tạp lục
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Hồ Xuân Hương (1772 – 1822)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Thời nhà Nguyễn độc lập (1825 - 1884)
  Phan Thanh Giản (1796 - 1867)
  Lương Khê thi thảo
  Lương Khê văn thảo
  Sứ Thanh thi tập
  Tây phù nhật ký
  Ước Phu thi tập
  Tích Ung canh ca hội tập
  Sứ trình thi tập
  Việt sử thông giám cương mục (Chủ biên)
  Minh Mạng chính yếu (Chủ biên)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Trương Quốc Dụng (1797 – 1864)
  Trương Nhu Trung thi tập
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Chiếu biểu luận thức
  Hà Tông Quyền (1798 - 1839)
  Tốn Phủ tập
  Dương mộng tập
  Minh Mạng chính yếu
  Nguyễn Văn Siêu (1799 - 1872)
  Phương Đình văn loại (Văn Phương Đình phân loại)
  Phương Đình thi loại (Thơ Phương Đình phân loại)
  Phương Đình thi văn tập (Tập thơ văn Phương Đình)
  Phương Đình tùy bút lục (Sao lục tùy bút của Phương Đình)
  Phương Đình dư địa chí (Ghi chép địa dư của Phương Đình)
  Bà Huyện Thanh Quan (1805 - 1848)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Cao Bá Quát (1809 – 1855)
  Cao Bá Quát thi tập
  Cao Chu Thần di thảo
  Cao Chu Thần thi tập
  Mẫn Hiên thi tập
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Tùng Thiện Vương (1819 – 1870)
  Thương Sơn thi tập
  Phạm Phú Thứ (1821 – 1882)
  Tây phù thi thảo
  Tây hành nhật ký
  Trúc Đường thi văn tập
  Giá Viên toàn tập
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Nguyễn Trường Tộ (1830 – 1871)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Thời nhà Nguyễn thuộc Pháp cuối thế kỷ 19 (1884-1900)
  1884 sau Hòa ước Giáp Thân 1884 triều đình Huế ký với thực dân Pháp, Việt Nam bị Pháp đô hộ.
  Nguyễn Đình Chiểu (1822 – 1888)
  Lục Vân Tiên (truyện thơ Nôm, bắt đầu soạn khoảng 1851) khắc in lần đầu ở Trung Quốc trước năm 1864
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Dương Từ – Hà Mậu (truyện thơ Nôm, bắt đầu soạn khoảng 1854). Căn cứ bản Tân Việt (Sài Gòn, 1964)
  Ngư Tiều vấn đáp nho y diễn ca (Ngư tiều y thuật vấn đáp, 1867?), gồm 3.642 câu, trong đó phần lớn là thơ lục bát, có xen 21 bài thơ và một số bài thơ ca, phú…trích từ các sách thuốc Trung Quốc
  Ngoài ra, ông còn để lại khoảng 37 bài thơ và văn tế, trong số đó có nhiều bài nổi tiếng, như:
  Chạy giặc (1859)
  Từ biệt cố nhân (1859)
  Tế Cần Giuộc sĩ dân trận vong văn (tức Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, 1861)
  Mười hai bài thơ và bài văn tế Tướng quân Trương Định (1864)
  Thơ điếu Đông các Đại học sĩ Phan Thanh Giản (2 bài, 1867)
  Mười bài thơ điếu Ba Tri Đốc binh Phan Tòng (1868)
  Lục tỉnh sĩ dân trận vong văn (Văn tế nghĩa sĩ trận vong Lục tỉnh)
  Hịch kêu gọi nghĩa binh đánh Tây
  Thảo thử hịch (Hịch đánh chuột)
  Ngóng gió đông
  Thà đui
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Nguyễn Tư Giản (1823 – 1890)
  Nguyễn Tuân Thúc thi tập
  Thạch Nông thi tập
  Thạch Nông toàn tập
  Thạch Nông văn tập
  Yên thiều thi văn tập
  Yên thiều thi thảo
  Yên thiều thi tập
  Thạch Nông tùng thoại tập
  Trung ngoại quỳnh dao tập
  Hà phòng tấu nghị
  Nguyễn Xuân Ôn (1825 – 1889)
  Ngọc Đường thi tập
  Ngọc Đường văn tập
  Nguyễn Thông (1827 – 1884)
  Kỳ xuyên thi sao
  Kỳ xuyên vǎn sao
  Ngọa du sào tập
  Huỳnh Tịnh Của (1830 - 1908)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link, 2 cuốn (1895 và 1896)
  Chuyện giải buồn, 2 tập, 112 truyện (in năm 1880 và 1885)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1897)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1904)
  Phan Văn Trị (1830 – 1910)
  khoảng trăm bài thơ
  Nguyễn Quang Bích (1832 – 1890)
  Ngư phong thi tập
  Nguyễn Khuyến (1835 - 1909)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Quế Sơn thi tập
  Yên Đổ thi tập
  Bách Liêu thi văn tập
  Trần Tế Xương (1870 - 1907)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Giai đoạn (1900 - 1945) :
  Bước sang đầu thế kỷ 20, ảnh hưởng của Pháp ngày càng sâu rộng lên đời sống xã hội Việt Nam.
  Các tác giả có tác phẩm ra đời trong giai đoạn này:
  Các tác giả sinh trước 1900:
  Nguyễn Liên Phong (1821 - ?)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (gồm 7.000 câu thơ lục bát. Nhà xuất bản Đinh Thái Sơn, Sài Gòn, 1909).
  Án Túy Kiều (Sài Gòn, 1910).
  Từ Dũ Hoàng Thái hậu (Sài Gòn, 1913).
  Điếu cổ hạ kim thi tập (Sài Gòn, 1915).
  Nguyễn Bá Học (1857 - 1921)
  Câu chuyện gia đình (Nam Phong, số 10)
  Chuyện ông Lý Chắm (Nam Phong, số 13)
  Có gan làm giàu (Nam Phong, số 23)
  Câu chuyện nhà sư (Nam Phong, số 26)
  Dư sinh lịch hiếm ký (Nam Phong, số 35)
  Chuyện cô Chiêu Nhì (Nam Phong, số 43)
  Câu chuyện một tối tân hôn (Nam Phong, số 46)
  Truyện vui: Một nhà bác học. À chuyện chiêm bao (Nam Phong, số 49)
  Chuyện giải trí (cùng viết, 1924)
  Chiếc bóng song the (1928)
  Hồng nhan đa truân (1928)
  Chinh phụ ngâm khúc dẫn giải (1929)
  Gia đình giáo dục (1930)
  Học sinh tu tri (1930)
  Nhi nữ tạo anh hùng (1935)
  Phi Châu yên thủy sầu thành lục (1935)
  Lời khuyên học trò (1936)
  Phan Bội Châu (1867 – 1940)
  Việt Nam Quốc sử khảo (1909)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1913) – Sài Gòn: Nhà xuất bản Tân Việt, 1950
  Lưu Cầu Huyết Lệ Tân Thư (19??)
  Việt Nam vong quốc sử (1905)
  Việt Nam Quốc sử bình diễn ca (1927)
  Cao đẳng Quốc Dân Di Cảo – Huế: Nhà xuất bản Anh-Minh, 1957
  Chủng diêt dự ngôn – Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa hoc xã hội, 1991
  Tân Việt Nam – Hà Nội: Nhà xuất bản Cục lưu trữ nhà nước, 1989
  Thiên Hồ Đế Hồ – Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 1978
  Khuyến quốc dân du học ca
  Hải ngoại huyết thư (1906)
  Dĩ cửu niên lai sở trì chủ nghĩa
  Hà thành liệt sĩ ca
  Truyện Lê Thái Tổ
  Tuồng Trưng nữ vương
  Gia huấn ca
  Giác quần thư
  Nam quốc dân tu tri
  Nữ quốc dân tu tri
  Truyện Chân tướng quân (1917)
  Truyện tái sinh sinh
  Truyện Phạm Hồng Thái
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (19??) – Houston, TX: Nhà xuất bản Xuân Thu, 1986
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Nguyễn Chánh Sắt (1869 – 1947)
  Nghĩa hiệp kỳ duyên (tức Chăng Cà Mun, tiểu thuyết xã hội, 1920)
  Gái trả thù cha (tiểu thuyết trinh thám, 4 tập, Sài Gòn, 1920-1925)
  Tình đời ấm lạnh (tiểu thuyết lý tưởng, Chợ Lớn, 1922)
  Tài mạng tương đố (tiểu thuyết tâm lý, 2 tập, Sài Gòn, 1925)
  Lòng người nham hiểm (tiểu thuyết xã hội, Sài Gòn, 1926)
  Man hoang kiếm hiệp (tiểu thuyết kiếm hiệp, nhà in Lưu Đức Phương, Sài Gòn,?)
  Giang hồ nữ hiệp (tiểu thuyết kiếm hiệp, nhà in Lưu Đức Phương, 1928)
  Việt Nam Lê Thái Tổ (tiểu thuyết lịch sử, nhà in Lưu Đức Phương, 1929)
  Một đôi hiệp khách (tiểu thuyết kiếm hiệp, 1929)
  Trinh hiệp lưỡng nữ (tiểu thuyết kiếm hiệp,?)
  Phan Châu Trinh (1872 – 1926)
  Ðầu Pháp chính phủ thư (1906)
  Hiện trạng vấn đề (1907)
  Hợp quần doanh sinh thuyết quốc âm tự (1907)
  Tây Hồ thi tập (tập hợp thơ làm trong nhiều năm)
  Tuồng Trưng Nữ Vương (soạn chung với Huỳnh Thúc Kháng và Phan thúc Duyên năm 1910)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1911)
  Santé thi tập (gồm hơn 200 bài thơ, soạn trong tù tại Pháp, 1915)
  Thư thất điều (thư vạch 7 tội của vua Khải Định, 1922)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (hồm hơn 7.000 câu thơ lục bát, soạn 1912-1913)
  Tỉnh quốc hồn ca I, II (phần I, làm khi ở Việt Nam (1907), phần II, làm khi sang Pháp (1922). Đây là thơ hiệu triệu, thức tỉnh đồng bào, tạo dân khí mạnh, đề cao dân quyền)
  Bức thư trả lời cho người học trò tên Ðông (1925)
  Đông Dương chính trị luận (1925)
  Đạo đức và luân lý Đông Tây (1925)
  Quân trị chủ nghĩa và Dân trị chủ nghĩa (1925)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Tân Dân Tử (1875 - 1955)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link: tiểu thuyết đầu tay gồm 3 cuốn, 28 hồi, xuất bản 1926
  Gia Long tẩu quốc (Gia Long bôn ba vì nước): tiểu thuyết gồm 5 cuốn, 25 hồi, viết xong 1929, xuất bản 1930
  Hoàng tử Cảnh như Tây (Hoàng tử Cảnh đi Tây): tiểu thuyết gồm 2 cuốn, xuất bản 1931
  Gia Long phục quốc (Gia Long thu hồi đất nước): tiểu thuyết gồm 4 cuốn, 15 hồi, xuất bản 1932
  Tham ắt phải thâm: tiểu thuyết xã hội, 2 tập, nhà in Đức Lưu Phương, Sài Gòn, 1940
  Lê Hoằng Mưu (1879 - 1941)
  Hà Hương phong nguyệt (tiểu thuyết đầu tay, đăng trên báo Nông cổ mín đàm từ ngày 20 tháng 7 năm 1912 với nhan đề Truyện nàng Hà Hương, đến năm 1914 được nhà in Saigonnaise L. Royer xuất bản thành 6 quyển với tên là Hà Hương phong nguyệt).
  Ba gái cầu chồng (đăng báo năm 1915)
  Tô Huệ Nhi ngoại sử (1920)
  Oán hồng quần hay Phùng Kim Huê ngoại sử (6 quyển, nhà in L’ Union, 1920)
  Oan kia theo mãi tức Ba mươi hai đêm Hồ Cảnh Tiên tự thuật (nhà in J. Viết, Sài Gòn, 1922)
  Đầu tóc mượn (nhà in L’ Union, 1926)
  Đêm rốt của người tội tử hình (4 quyển, nhà in Lưu Đức Phương, Sài Gòn 1929),
  Truyện người bán ngọc (4 quyển, nhà in Lưu Đức Phương, Sài Gòn, 1931)
  Phạm Duy Tốn ( 1881 –1924)
  Bực mình hay Câu chuyện thương tâm (Ðông Dương tạp chí số 55, Hà Nội, 1914)
  Sống chết mặc bay! (báo Nam Phong, Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 1918)
  Con người Sở Khanh (báo Nam Phong, Hà Nội, tháng 2 năm 1919)
  Nước đời lắm nỗi (báo Nam Phong, Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 1919)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (bút danh Thọ An, hai tập, nhà xuất bản Ích Ký, Hà Nội, 1924)
  Nguyễn Bá Trác (1881 – 1945)
  Cổ Học viện thư tịch thủ sách (soạn cùng với Nguyễn Tiên Khiêm) gồm 11 quyển (1921)
  Hoàng Việt Giáp Tý niên biểu (1925)
  Bàn về học thuật nước Tàu (1918)
  Hạn mạn du ký (1920. Năm 1921, Đông Kinh ấn quán - Hà Nội in lại)
  Bàn về Hán học (1920)
  Hương Giang mộng (1920)
  Ngã An Nam dân tộc Nam tiến chi lịch sử (1921)
  Mấy lời chung cáo của các nhà Nho (1921)
  Nguyễn Bá Học tiên sinh chi lược sử cập kỳ di ngôn (1921)
  Du Thanh Hòa ký (1921)
  Hán học văn học khảo (1917-1932)
  Đạm Phương (1881 - 1947)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kim tú cầu (1928)
  Hồng phấn tương tri (1929)
  "Năm mươi năm về trước" (1940)
  Giáo dục nhi đồng (1942)
  Dương Bá Trạc (1884 - 1944)
  Tiếng gọi đàn (Nghiêm Hàm, Hà Nội, 1925)
  Bức thư ngỏ cùng quan Tổng trưởng thuộc địa
  Trai lành gái tốt (Nghiêm Hàm ấn thư quán xuất bản, Hà Nội, 1924)
  Nét mực tình (Đông Tây xuất bản, Hà Nội, 1937)
  Hồ Biểu Chánh (1884 – 1958)
  Tiểu thuyết:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Cà Mau 1912, phỏng theo André Cornelis của Paul Bourget)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Sài Gòn - 1923, phỏng theo Không gia đình của Hector Malot)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Sài Gòn - 1923, phỏng theo Bá tước Monte Cristo của Alexandre Dumas)
  Một chữ tình (Sài Gòn – 1923)
  Tình mộng (Sài Gòn – 1923)
  Nam cực tinh huy (Sài Gòn – 1924)
  Nhơn tình ấm lạnh (Sài Gòn – 1925)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Sài Gòn – 1925)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Sài Gòn – 1926, phỏng theo Những người khốn khổ của Victor Hugo)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Sài Gòn – 1926)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Càn Long – 1928)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Càn Long –1928, phỏng theo Trong gia đình của Hector Malot)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Càn Long – 1929)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Càn Long- 1929)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Càn Long – 1929)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Càn Long-1930)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Càn Long – 1930)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Càn Long – 1931)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Sài Gòn – 1935)
  Dây oan (Sài Gòn –1935)
  Một đời tài sắc (Sài Gòn – 1935)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Sài Gòn – 1935)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Sài Gòn – 1935)
  Thiệt giả, giả thiệt (Sài Gòn – 1935)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Vĩnh Hội – 1936)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Vĩnh Hội – 1936)
  Lạc đường (Vĩnh Hội – 1937)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Vĩnh Hội – 1937)
  Từ hôn (Vĩnh Hội – 1937)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Vĩnh Hội – 1938)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Vĩnh Hội – 1938)
  Tại tôi (Vĩnh Hội – 1938)
  Lời thề trước miễu (Vĩnh Hội – 1938)
  Người thất chí (Vĩnh Hội –1938, phỏng theo Tội ác và hình phạt của Fyodor Mikhailovich Dostoevsky)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Vĩnh Hội – 1939)
  Tìm đường (Vĩnh Hội – 1939)
  Đoạn tình (Vĩnh Hội –1940)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Vĩnh Hội – 1941)
  Cư Kỉnh (Vĩnh Hội – 1941)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Vĩnh Hội – 1938 – 1942)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Vĩnh Hội – 1943)
  Thơ:
  U tình lục (Sài Gòn – 1910)
  Vậy mới phải (Long Xuyên – 1913)
  Biểu Chánh thi văn (Tập i, ii, iii bản thảo)
  Hồi ký:
  Ký ức cuộc đi Bắc Kỳ (1941)
  Mấy ngày ở Bến Súc (1944)
  Hài kịch:
  Tình anh em (Sài Gòn – 1922)
  Toại chí bình sinh (Sài Gòn – 1922)
  Hát bội:
  Thanh Lệ kỳ duyên (Sài Gòn 1926 – 1941)
  Cải lương:
  Hai khối tình (Sài Gòn – 1943)
  Nguyệt Nga cống Hồ (Sài Gòn – 1943)
  Đoản thiên:
  Chị Hai tôi (Vĩnh Hội – 1944)
  Thầy chùa trúng số (Vĩnh Hội – 1944)
  Ngập ngừng (Vĩnh Hội)
  Một đóa hoa rừng (Vĩnh Hội – 1944)
  Hai Thà cưới vợ (Vĩnh Hội)
  Lòng dạ đàn bà (Sài Gòn – 1935)
  Truyện ngắn:
  Chuyện trào phúng, tập I, II (Sài Gòn – 1935)
  Biên khảo:
  Pétain cách ngôn Á đông triết lý hiệp giải (Sài Gòn – 1942)
  Gia Long khai quốc văn thần (Sài Gòn – 1944)
  Gia Định Tổng trấn (Sài Gòn)
  Chấn hưng văn học Việt Nam (Sài Gòn – 1944)
  Trung Hoa tiểu thuyết lược khảo (Sài Gòn – 1944)
  Phan Khôi (1887 - 1959)
  Bàn về tế giao (1918)
  Tình già (thơ mới - 1932)
  Chương Dân thi thoại (1936)
  Trở vỏ lửa ra (tiểu thuyết, 1939)
  Võ Liêm Sơn (1888 - 1949)
  Hài văn (tập văn chính trị) châm biếm chế độ thực dân, 1929
  Đông Tây văn hóa phê bình (dịch thuật, 1929)
  Cô lâu mộng (Giấc mộng xương khô, truyện dài, 1934)
  Tản Đà (1889 - 1939)
  Thơ:
  Khối tình con I (1916)
  Khối tình con II (1916)
  Tản Đà xuân sắc (1918)
  Khối tình con III (1932)

  Văn:
  Giấc mộng con I (1917)
  Giấc mộng con II (1932)
  Giấc mộng lớn (1932)
  Thề non nước (1922)
  Tản Đà văn tập (1932)

  Kịch:
  Tây Thi (1922)
  Tống biệt (1922)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Nguyễn Văn Ngọc (1890 - 1942)
  Phổ thông độc bản (1922)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1926, cùng Trần Lê Nhân)
  Đông Tây ngụ ngôn (1927)
  Nam thi hợp tuyển (1927)
  Tục ngữ phong dao (1928)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Nhi đồng lạc viên (văn học nhi đồng, 1928)
  Để mua vui (1929)
  Câu đối (1931)
  Đào nương ca (1932)
  Truyện cổ nước Nam (4 tập - 1934)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Ngụ ngôn (1935)
  Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc toàn tập (2003) - Nhà xuất bản Văn Học
  Hồ Chí Minh (1890 – 1969)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Đường kách mệnh (1927)
  Con rồng tre (1922, kịch, nhằm đả kích vua Khải Định)
  Các truyện ngắn: Pari (1922, Nhân đạo), Lời than vãn của bà Trưng trắc (1922, Nhân đạo), Con người biết mùi hun khói (1922, Nhân đạo), Vi hành (1923, Nhân đạo), Đoàn kết giai cấp (1924, Người cùng khổ), Con rùa (1925, Người cùng khổ), Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu (1925, Người cùng khổ)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Doãn Kế Thiện (1891 - 1965)
  Lược khảo thơ Trung Quốc (1942)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (nhà xuất bản Đời mới Hà Nội, 1943)
  Danh nhân Việt Nam (nhà xuất bản Đời mới Hà Nội, 1943)
  Phạm Quỳnh (1892 - 1945)
  Văn minh luận
  Ba tháng ở Paris
  Văn học nước Pháp
  Chính trị nước Pháp
  Khảo về tiểu thuyết
  Lịch sử thế giới
  Lịch sử và học thuyết Voltaire
  Phật giáo đại quan
  Cái quan niệm của người quân tử trong Đạo Khổng
  Thượng Chi văn tập gồm 5 quyển, Nhà xuất bản Alexandre de Rhodes Hanoi ấn hành năm 1943.
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Tục ngữ - Ca dao (1932) - Đông Kinh ấn quán
  Mười ngày ở Huế (1918)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Ngô Tất Tố (1894 – 1954)
  Ngô Việt Xuân Thu (dịch, 1929)
  Hoàng Hoa Cương (dịch, 1929)
  Vua Hàm Nghi với việc kinh thành thất thủ (truyện ký lịch sử, 1935)
  Đề Thám (truyện ký lịch sử, viết chung, 1935)
  Trong rừng Nho (tiểu thuyết, 1937)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (tiểu thuyết, báo Việt nữ, 1937), (Mai Lĩnh xuất bản, 1939)
  Lều chõng (phóng sự tiểu thuyết, báo Thời vụ, 1939-1944), (Mai Lĩnh xuất bản, 1952)
  Tập án cái đình (Phóng sự,1939)
  Thơ và tình (dịch thơ Trung Quốc, 1940)
  Đường thi (sưu tầm, chọn và dịch, 1940)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (phóng sự, báo Hà Nội tân văn, 1940-1941), (Mai Lĩnh xuất bản, 1941)
  Thi văn bình chú - tủ sách Tao Đàn - nhà xuất bản Tân Dân - Hà Nội (tuyển chọn, giới thiệu, 1941)
  Văn học đời Lý (tập I) và Văn học dời Trần (tập II) (trong bộ Việt Nam văn học) (nghiên cứu, giới thiệu, 1942)
  Lão Tử (biên soạn chung, 1942)
  Mặc Tử (biên soạn, 1942)
  Hoàng Lê nhất thống chí (dịch, tiểu thuyết lịch sử, báo Đông Pháp, 1942)
  Ngô Tất Tố - Toàn tập (5 tập, Nhà xuất bản Văn học, 1996)
  Ngô Tất Tố - Toàn tập, bộ mới (dự kiến 30 tập, Nhà xuất bản Hội nhà văn - Công ty văn hóa Phương Nam, 2005)
  Khái Hưng (1896 - 1947)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Tiểu thuyết
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Gánh hàng hoa (cùng Nhất Linh, 1934)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Đẹp (1940)
  Thanh Đức (1942)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Tập truyện ngắn
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Tiếng suối reo (1935)
  Dọc đường gió bụi (1936)
  Cai ấm đất (1940)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Đội mũ lệch (1941)
  Cái ve (1944)

  Kịch
  Tục lụy (1937)
  Cóc tía (1940)
  Đồng bệnh (1942)
  Hoàng Ngọc Phách (1896 - 1973)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Thời thế với văn chương - tiểu luận, phê bình văn thơ (1941).
  Đâu là chân lý (1941)
  Bửu Đình (1898 - 1931)
  Mảnh trăng thu (tiểu thuyết, 1930)
  Cậu Tám Lọ (tục Mảnh trăng thu, 1931)
  Giọt lệ tri âm
  Sóng hồ Ba Bể
  Đám cưới cậu Tám Lọ (chưa xuất bản).
  Châu về hiệp phố (tiểu thuyết, 4 trong 18 chương đã được đưa vào cuốn Văn xuôi Nam Bộ nửa đầu thế kỉ XX (2 tập, Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2000) do Cao Xuân Mỹ sưu tầm)
  Vi Huyền Đắc (1899 - 1976)
  Uyên ương (Thái Dương văn khố xuất bản, 1927. Đã diễn 4 lần tại Nhà hát Tây Hà Nội và nhiều tỉnh trên đất Bắc)
  Hoàng Mộng Điệp (Thái Dương văn khố xuất bản, 1928. Diễn lần đầu tại nhà Nhạc hội Hà Nội năm 1930)
  Hai tối tân hôn (Thái Dương văn khố xuất bản, 1929)
  Cô đầu Yến (Thái Dương văn khố xuất bản, 1930)
  Cô đốc Minh (Thái Dương văn khố xuất bản, 1931)
  Nghệ sĩ hồn (1932)
  Kinh Kha (đăng báo Phong Hóa từ số 134-138 năm 1935)
  Ông Ký Cóp (1937, diễn lần đầu tại Nhà hát Tây Hà Nội tối ngày 15 tháng 10 năm 1938, diễn tại Hải Phòng tối ngày 19 tháng 12 năm 1938)
  Eternels Regrets (viết bằng tiếng Pháp, Thái Dương văn khố xuất bản, 1938)
  Kim tiền (Đăng trên báo Ngày Nay, từ số 99 đến 107, diễn lần đầu tại Nhà hát Tây Hải Phòng năm 1938)
  Giê Su, đấng cứu thế (1942)
  Lệ Chi Viên (1943)
  Các tác giả sinh trong khoảng 1900-1909:
  Nguyễn An Ninh (1900 - 1943)
  Nước Pháp ở Đông Dương (La France en Indochine) (1925)
  Hai Bà Trưng (tuồng hát) (1928)
  Tôn giáo (1932)
  Phê bình Phật giáo (1937)
  Đào Trinh Nhất (1900 - 1951)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Thế lực khách trú và vấn đề di dân vào Nam Kỳ.(Thụy Ký - Hà Nội, 1924)
  Thần tiên kinh (Dịch của A lan Kardec, 1930)
  Cái án Cao Đài (Sài Gòn, 1929)
  Việt sử giai thoại (Hà Nội, 1934)
  Nước Nhựt Bổn ba mươi năm duy tân (Đắc Lập, Huế, 1936)
  Phan Đình Phùng, một vị anh hùng có quan hệ đến lịch sử hiện thời (Cao Xuân Hữu, Hải Phòng, 1936; Đại La, Hà Nội, tái bản 1945; Tân Việt, Sài Gòn, tái bản 1957)
  Việt Nam Tây thuộc sử (Đỗ Phương Huế, Chợ Lớn, 1937)
  Ðông Kinh nghĩa thục (Mai Lĩnh, Hà Nội, 1938)
  Ngục trung thư (Đời cách mạng Phan Bội Châu) (Mai Lĩnh, Hà Nội, 1938; Tân Việt, Sài Gòn tái bản, 1950)
  Vương An Thạch (Hà Nội, 1943; Tân Việt, Sài Gòn tái bản 1960)
  Cô Tư Hồng (tiểu thuyết, Trung Bắc Tân Văn Chủ nhật, 1940; Trung Bắc Thư xã, Hà Nội, 1941)
  Chu Tần tinh hoa (dịch, Hà Nội, 1944)
  Lê Văn Khôi (1941-1945)
  Con trời ngã xuống đất đen (Hà Nội, 1944)
  Chu Tần tinh hoa (1944)
  Vương Dương Minh-Người xướng ra học thuyết lương tri và tri hành hợp nhất (Hà Nội, 1944; Tân Việt, Sài Gòn tái bản 1950)
  Kẻ bán trời
  Con quỷ phong lưu
  Bùi Thị Xuân
  Tú Mỡ (1900 - 1976)
  Dòng nước ngược 1934
  Rồng nan xuống nước 1942
  Trúc Khê (1901 - 1947)
  Thơ
  Chợ chiều
  Đò chiều
  Tiểu thuyết
  Trăm lạng vàng (Nhà xuất bản Tân Dân - Hà Nội, 1942)
  Nát ngọc (Nhà xuất bản Tân Dân - Hà Nội, 1939)
  Hồn về
  Truyện ký danh nhân
  Hùng Vương diễn nghĩa
  Mai Thúc Loan
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Nhà xuất bản Tân Dân - Hà Nội, 1940)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Nhà xuất bản Tân Dân - Hà Nội, 1941)
  Trần Thủ Độ (Nhà xuất bản Tân Dân - Hà Nội, 1943)
  Chu Mạnh Trinh (Nhà xuất bản Cộng Lực - Hà Nội, 1942)
  Bùi Huy Bích (Nhà xuất bản Tân Dân - Hà Nội, 1944), v.v...
  Phạm Đình Trọng (Nhà xuất bản Thanh Bình - Hà Nội, 1952)
  Lý Bạch
  Đỗ Phủ
  Vũ Phạm Khải
  Biên khảo
  Lịch sử khôi phục quốc quyền của ba nước Đông phương
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Tình sử Việt Nam (2 tập. Nhà xuất bản Tân Dân - Hà Nội, 1941), v.v...
  Vấn đề cải cách lễ tục Việt Nam
  Khảo về Đạo giáo
  Khảo về các nguồn gốc các thể thơ từ Trung Quốc
  Ba Lan phục hưng, v.v...
  Tạp văn
  Hồn quê I, II
  Truyện thiếu nhi
  Ông Hổ (Nhà xuất bản Tân Dân - Hà Nội, 1942)
  Lên giời (Tuần báo Truyền bá - số 39 ngày 9 tháng 7 năm 1942)
  Đặng Trần Phất (1902 - 1929)
  Bài thơ Tự tình (dài 333 câu lục bát) viết về người mẹ quá cố, đề năm 1919
  Cành hoa điểm tuyết (1921)
  Một tấm cảm tình (1922)
  Cuộc tang thương (1923)
  Nguyễn Triệu Luật (1903 - 1946)
  Các tác phẩm được tổng hợp trong:
  Tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Triệu Luật - Nhà xuất bản Khoa học Xã hội
  Nguyễn Công Hoan (1903 – 1977)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kiếp hồng nhan (truyện ngắn, 1923)
  Răng con chó của nhà tư sản (truyện ngắn, 1929; đăng Annam tạp chí số 23 năm 1931 với nhan đề Răng con vật nhà tư bản)
  Hai thằng khốn nạn (truyện ngắn, 1930)
  Thật là phúc (truyện ngắn, 1931)
  Người ngựa, ngựa người (truyện ngắn, 1931)
  Thế là mợ nó đi tây (truyện ngắn, 1932)
  Xin chữ cụ nghè (truyện ngắn, 1932)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (truyện dài, 1933)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (tiểu thuyết, 1934)
  Kép Tư Bền (tập truyện ngắn, 1935)
  Cô làm công (tiểu thuyết, 1936)
  Oẳn tà roằn (truyện ngắn, 1937)
  Vợ (truyện ngắn, 1937)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (tiểu thuyết, 1938)
  Tinh thần thể dục (truyện ngắn, 1939)
  Phành phạch (truyện ngắn, 1939)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (tiểu thuyết, 1939)
  Nhượng Tống (1904 - 1949)
  Đời trong ngục, 1935
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Lan Khai (1906 – 1945)
  Tiểu thuyết đường rừng:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Tân Dân xuất bản, 1939)
  Truyện đường rừng (Tân Dân xuất bản, 1940)
  Dấu ngựa trên sương (Hương Sơn xuất bản, 1940)
  Chiếc nỏ cánh dâu (Duy Tân xuất bản, 1941)
  Suối đàn (Cộng Lực xuất bản, 1942)

  Tiểu thuyết lịch sử:
  Ai lên Phố Cát (Tân Dân xuất bản, 1937)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Tân Dân xuất bản, 1937)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Tân Dân xuất bản, 1938)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Tân Dân xuất bản, 1938)
  Liếp-Li (Tân Dân xuất bản, 1938)
  Bóng cờ trắng trong sương mù (Tân Dân xuất bản, 1940)
  Cưỡi đầu voi dữ (Tân Dân xuất bản, 1940)
  Cánh buồm thoát tục (Tân Dân xuất bản, 1941)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Tân Dân xuất bản, 1941)
  Người thù của mặt trời (Thành Cát Tư Hãn) (Hương Sơn xuất bản, 1941)
  Gửi cái xuân tàn (1941)
  Theo lớp mây đưa (Tân Dân xuất bản, 1942)
  Tình ngoài muôn dặm (Tân Dân xuất bản, 1942)
  Trăng nước Hồ Tây (Hương Sơn xuất bản, 1942)
  Trong cơn binh lửa (Kiến Thiết xuất bản, 1942)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Quốc gia xuất bản, 1942)
  Rỡn sóng Bạch Đằng (viết cùng Nguyễn Tố. Duy Tân xuất bản, 1942)
  Sầu lên ngọn ải (Duy Tân xuất bản, 1942)
  Ái-tình và sự-nghiệp (Đời Mới xuất bản, 1942)
  Chàng kỵ-sĩ (Đời Mới xuất bản, 1943)

  Tiểu thuyết tâm lý xã hội:
  Nước hồ Gươm (Nhật Nam xuất bản, 1928)
  Lẩn sự đời (Lê Quang Thiệp xuất bản, 1934)
  Nơi ước hẹn (1934)
  Kiếp con tằm (1935)
  Cô Dung (Tân Dân xuất bản, 1936)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Tân Dân xuất bản, 1938)
  Người hay bóng (Tân Dân xuất bản, 1939)
  Trang (Tân Dân xuất bản, 1939)
  Cơn ác mộng (Tân Dân xuất bản, 1939)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Tân Dân xuất bản, 1940)
  Tiếng khóc trong sương (Tân Dân xuất bản, 1940)
  Nàng (Hương Sơn xuất bản, 1940)
  Mực mài nước mắt (Đời Mới xuất bản, 1941)
  Tội và thương (Hương Sơn xuất bản, 1941)
  Tình và máu (Hương Sơn xuất bản, 1942)
  Tội nhân hay nạn nhân? (Kiến Thiết xuất bản, 1942)
  Hối hận (Tân Dân xuất bản, 1943)
  Mưa xuân (Hoạt động xuất bản, 1944)

  Nghiên cứu lý luận và phê bình văn học
  Có các tác phẩm:
  Phê bình các nhân vật hiện thời: Lê Văn Trương (1940)
  Phê bình các nhân vật hiện thời: Vũ Trọng Phụng (1941)
  Hồ Xuân Hương (1941)
  Và các bài viết trên tạp chí Tao đàn, đáng kể như: Tính cách Việt Nam trong văn chương (Tao đàn số 4), Thiên chức của văn sĩ Việt Nam (Tao đàn số 5), Cái nguy mất gốc (Tao đàn số 6), Một lòng tin cần phải có (Tao đàn số 7), Bàn qua về nghệ thuật (Tao đàn số 8, Phát họa hình dung tâm tính Tản Đà (Tao đàn số 9-10), Con người Vũ Trọng Phụng (Tao đàn số đặc biệt)
  Nguyễn Tường Tam (Nhất Linh) (1906 - 1963)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Tiểu thuyết:
  Gánh hàng hoa (cùng Khái Hưng, 1934)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (cùng Khái Hưng, 1934)
  Nắng thu (1934)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1934-1935)
  Lạnh lùng (1935-1936)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1936-1937)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1938-1939)
  Tập truyện:
  Nho phong (1924)
  Người quay tơ (1926)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (cùng Khái Hưng, 1932 - 1933)
  Đi Tây (1935)
  Hai buổi chiều vàng (1934-1937)
  Thế rồi một buổi chiều (1934-1937)
  Lê Văn Trương (1906 - 1964)
  Trước cảnh hoang tàn Đế Thiên Đế Thích. Nhà in Trung Bắc tân văn, Hà Nội, 1934.
  Đưa cháu đồng bạc (tiểu thuyết), Tân Dân, Hà Nội, 1939.
  Dưới bóng thần Vệ Nữ, Nam Ký thư quán. Nhà in Trịnh Văn Bích, Hà Nội, 1939.
  Cô Tư Thung. Phổ thông bán nguyệt san, số 2 (1942).
  Một người. Phổ thông bán nguyệt san, số 6 và 7 (1942).
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link. Phổ thông bán nguyệt san, số 12.
  Một lương tâm trong gió lốc. Phổ thông bán nguyệt san, số 21 và 22.
  Trong ao tù trưởng giả. Phổ thông bán nguyệt san, số 28 và 29.
  Ngựa đã thuần rồi, mời ngài lên. Phổ thông bán nguyệt san, số 31.
  Một cô gái mới. Phổ thông bán nguyệt san, số 38.
  Tôi là mẹ. Phổ thông bán nguyệt san, số 43 và 44.
  Cánh sen trong bùn. Phổ thông bán nguyệt san, số 51 và 52.
  Bốn bức tường máu. Phổ thông bán nguyệt san, số 62 và 63.
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link. Phổ thông bán nguyệt san, số 73, 74 và 75.
  Nó giết người. Phổ thông bán nguyệt san, số 84.
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link. Phổ thông bán nguyệt san, số 73, 74 và 75.
  Hai anh em. Phổ thông bán nguyệt san, số 98.
  Tiếng gọi của lòng. Phổ thông bán nguyệt san, số 106 và 107.
  Lòng mẹ. Phổ thông bán nguyệt san, số 113 và 114 (Các cuốn không ghi năm đều in từ 1937 – 1942).
  Hận nghìn đời. Hà Nội, 1938
  Một linh hồn đàn bà. Hà Nội, 1940.
  Tôi thầu khoán (hay Ba tháng ở Trung Hoa). Hà Nội, 1940.
  Điều đàn muôn thuở. Hà Nội, 1941.
  Một cuộc săn vàng (phiêu lưu ký sự), 1941.
  Một trái tim. Phổ thông bán nguyệt san, số 15.
  Con đường hạnh phúc. Phổ thông bán nguyệt san.
  Con chim đầu đàn. Cuộc chạy thi quanh Hồ Tây. Truyện học sinh Đời mới (cùng viết 1942).
  Sau phút sinh li (tiểu thuyết). Hà Nội, Tân Dân, 1942.
  Sợ sống (Tủ sách người hùng...). Hà Nội, Nhà xuất bản Lê Văn Trương, 1942.
  Ái tình muôn mặt (tiểu thuyết). Hà Nội, 1942.
  Anh và tôi (giáo dục tiểu thuyết). Hà Nội, Nhà xuất bản Đời mới, Nhà in Thụy Ký, 1942.
  Bóng hạnh phúc. Hà Nội, Cộng Lực, 1942.
  Chồng chúng ta (xã hội tiểu thuyết). Hà Nội, Nhà xuất bản Đời Mới, 1942.
  Cô Thơm (xã hội tiểu thuyết). Hà Nội, Nhà xuất bản Duy Tân thư xã, 1941.
  Đầu bạc đầu xanh (xã hội tiểu thuyết). Hà Nội, Nhà xuất bản Đời Mới, 1942.
  Những thiên tình hận. Hà Nôi, Nhà xuất bản Hương Sơn. Nhà in Thụy Ký, 1943.
  Chung quanh người đàn bà (tâm lý tiểu thuyết). Nhà Nội, Nhà xuất bản Hương Sơn, 1943.
  Ái tình muôn mặt. Hà Nội, Lê Cường, 1941.
  Lịch sử một tội ác. Hà Nội, Nhà xuất bản TÂn Dân, 1941.
  Triết học sức mạnh. Hà Nội, Nhà xuất bản Hương Sơn, 1941.
  Bị sa lầy (truyện học sinh Đời Mới). Hà Nội, Nhà xuất bản Đời Mới, 1942.
  Chờ chết (truyện học sinh Đời Mới). Hà Nội, 1942.
  Hai người bạn (tiểu thuyết). Nhà Nội, Nhà xuất bản Đời Mới, 1942.
  Kẻ đến sau (tiểu thuyết). Hà Nội, Nhà xuất bản Đời Mời, 1942.
  Lấy chồng cọp (truyện học sinh Đời Mới). Hà Nội, 1942.
  Những kẻ có lòng (tiểu thuyết). Hà Nội, Nhà xuất bản Đời Mới, 1942.
  Săn đuổi (truyện học sinh Đời Mới). Nhà xuất bản Xuân Thu, 1942.
  Tiếng còi báo động (truyện học sinh Đời Mới). Hà Nội, 1942.
  Giọt nước mắt đầu tiên (tiểu thuyết). hà Nội, Nhà xuất bản Hương Sơn, 1943.
  Hai tâm hồn (tiểu thuyết). Hà Nội, Nhà xuất bản Đời Mới, 1942.
  Lỡ một kiếp người (tiểu thuyết). Hà Nội, 1943.
  Người mẹ tội lỗi (tâm lý tiểu thuyết). Hà Nội, 1943.
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (giáo dục tiểu thuyết). Hà Nội, 1943.
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (tiểu thuyết). Hà Nội, 1943.
  Con đường dốc (truyện dài). Hà Nội, 1943.
  Dây san (truyện dài). Hà Nội.
  Hai ban tay thằng con trai (xã hội tiểu thuyết). Hà Nội, 1943.
  Kiếp hoa rơi (xã hội tiểu thuyết). Hà Nội, 1943.
  Những người đã sống. Hà Nội, 1943.
  Lịch sử một tan vỡ, 1943.
  Những mái nhà ấm, 1943.
  Những kẻ không nghèo, 1943.
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Đông Hồ (1906 - 1969)
  Thơ Đông Hồ (Văn Học Tùng Thư, Nam Ký Thư Quán, Hà Nội xuất bản, 1932): sáng tác trong khoảng 1922 - 1932
  Lời Hoa (Trí Đức Học Xá, Hà Tiên xb, 1934): các bài Việt văn của học sinh Trí Đức Học Xá đã nhuận sắc
  Linh Phượng (Nam Ký Thư Quán, Hà Nội xb, 1934): tập lệ ký khóc vợ, vừa thơ vừa văn xuôi, đăng ở Nam Phong tập XXII, số 128
  Cô Gái Xuân (Vị Giang Văn Khố Nam Định xb, 1935): thơ sáng tác trong khoảng 1932 - 1935
  Những lỗi thường lầm trong sự học Quốc văn (Trí Đức Học Xá xb, 1936): soạn chung với Trúc Hà
  Các biên khảo:
  Thăm đảo Phú Quốc (Nam Phong, t. XXI, số 124, 1927)
  Hà Tiên Mạc thị sử (Nam Phong, t. XXV, số 143, 1929)
  Chuyện cầu tiên ở Phương thành (1932)
  Nam Đình (1906 - 1978)
  Mộng hoa (1928)
  Túy hoa đình (1930)
  Vô oan trái (1931)
  Bó hoa lài (1932)
  Giọt lệ má hồng (1932)
  Cô Ba Tràng (1935)
  Phan Trần Chúc (1907 - 1946)
  Nghiên cứu:
  Triều Tây Sơn (1942)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Mai lĩnh - 1942)
  Bùi Viện với cuộc duy tân của triều Tự Đức (1942)
  Ngày mai với tập hồ sơ của một thời đại (Hà Nội, 1942)
  Việt Nam sử học (thế kỉ 18 - 1942)
  Văn chương quốc âm thế kỷ XIX (1942)
  Một kiếp trước của Phật Thích Ca (1942)
  Tĩnh Đô vương (1943)

  Lịch sử ký sự:
  Vua Hàm Nghi (Nam ký - Hà Nội, 1935)
  Lê Hoan (Tân Việt Nam - Hà Nội, 1939)
  Vua Quang Trung (Lê Cường - Hà Nội, 1940)
  Nguyễn Tri Phương, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, 2001

  Tiểu thuyết lịch sử:
  Hồi chuông Thiên Mụ (1940)
  Cần vương (1941)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Dưới lũy Trường Dục (Phổ thông bán nguyệt san, số 104, ngày 1 tháng 4 năm 1942)
  Truyện ký Danh nhân Việt Nam qua các triều đại, quyển I (Tân Dân- Hà Nội, 1942)
  Từ nhà Chùa đến nhà Chúa (Hương Sơn, 1942)
  Giọt máu sau cùng (1943)
  Thưởng trì cung (1943)…

  Sách viết cho học sinh:
  Phạm Nhan (Xuân Thu - Hà Nội, 1943)

  Ngoài ra còn có (chưa rõ thể loại):
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Thụy Ký - Hà Nội,1941)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Năm bộ da dê hay là một tấm gương kiên nhẫn (Thụy Ký, 1943).
  Lưu Kỳ Linh (1907 - 1974)
  Tác phẩm của Lưu Kỳ Linh đều là thơ, gồm có:
  Tiếng nhạc sông Hương (tập hợp những bài thơ làm năm 1937-1938)
  Bàn tay sen nở (tập hợp những bài thơ làm năm 1939-1941)
  Phan Văn Dật (1907 - 1987)
  Bâng Khuâng (thơ, 1935)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (tiểu thuyết, giải thưởng Tự lực văn đoàn năm 1935)
  Thế Lữ (1907 – 1989)
  Thơ
  Mấy vần thơ (1935)
  Mấy vần thơ, tập mới (1941)
  Nhớ rừng
  Truyện
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1934)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1936)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1937)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1937)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1937)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1940)
  Gió trăng ngàn (1941)
  Trại Bồ Tùng Linh (1941)
  Thoa (truyện ngắn, 1942)
  Thiếu Sơn (1908 - 1978)
  Phê bình và cảo luận (1933)
  Câu chuyện văn học (1933)
  Đời sống tinh thần (1933)
  Người bạn gái (1942)
  Sơn Vương (1908 - 1987)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Xuất bản năm 1930:
  Bạc trắng lòng đen
  Lỗi hẹn quên thề
  Ngọc lầm với đá
  May nhờ rủi chịu
  Làm ơn mắc oán
  Kẻ thù dân tộc
  Thà được làm chó hơn được làm người
  Làm nhơn được vợ
  Phản bạn vì tình
  Chén cơm lạt của người thất nghiệp
  Sâu bọ nổi lên làm người
  Xuất bản năm 1931:
  Ai bạc tình
  Ép dầu ép mỡ
  Lỗi về tôi
  Lạy Phật cầu duyên
  Lỗ một lầm hai
  Nợ duyên gì
  Ai kén chồng
  Ăn năn đã muộn
  Anh bạc tình
  Thiên phóng sự:
  Sơn Vương - Người tù thế kỷ
  Hồi ký:
  Máu hòa nước mắt I (tóm lược các việc xảy ra ở Côn Đảo ngày 12-12-1945 đến ngày 18-4-1946)
  Máu hòa nước mắt II (khảo về địa lý, sự tích, thắng cảnh của "địa ngục trần gian")
  Nguyễn Tiến Lãng (1909 - 1976)
  - Pages françaises (Những đoản văn tiếng Pháp), nxb. Tân Dân thư quán, Hà Nội, 1929.
  - Indochine la douce (Ðông Dương êm dịu), bút ký, nxb. Nam Ký, Hà Nội, 1936.
  - Mariage de la plume et du pinceau (Kết hợp bút văn và bút vẽ), tham luận văn học, nxb. Nha Học Chánh Ðông Pháp, Direction de l' instruction publique, Hà Nội, 1936.
  - Les chansons annamites (Ca dao An Nam), nxb. Asie Nouvelles Illustrées, Hà Nội, 1937.
  - Pétrus Trương Vĩnh Ký, lettré et apôtre franco-annamite (Trương Vĩnh Ký, học giả và sứ đồ Pháp Việt), nxb. Bùi Huy Tín, Huế, 1937.
  - Dans les forêts et dans les rizières (Trong rừng ngoài ruộng), tập truyện ngắn, nxb. Hương Sơn, Hà Nội, 1939.
  - Tiếng ngày xanh, tập truyện ngắn, nxb. Hương sơn, Hà Nội, 1939, nxb. Rừng Trúc in lại có sửa chữa, Paris, 1979.
  - La France que j'ai vue (Nước Pháp dưới mắt tôi), nxb. Ðắc Lập, Huế, 1940.
  Hoài Thanh (1909 - 1982)
  Văn chương và hành động (1936)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link 1932-1941 (1941, cùng viết với Hoài Chân, nhưng Hoài Thanh là chủ yếu)
  Thao Thao (1909 - 1994)
  Dưới trăng (1935)
  Bờ suối (1935)
  Thuyền mơ (1936)
  Duy tân (1936)
  Ải Bắc (trường ca, thơ 8 chữ, viết xong 20 tháng 12 năm 1941, Nhà xuất bản Lê Thăng [Hà Nội] in 1942)
  Trăng nước (1943)
  Cung Giũ Nguyên (1909 – 2008)
  Một người vô dụng (1930)
  Nợ văn chương (1931)
  Các tác giả sinh trong khoảng 1910-1921:
  Thạch Lam (1910 - 1942)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (tập truyện ngắn, Nhà xuất bản Đời nay, 1937)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (tập truyện ngắn, Nhà xuất bản Đời nay, 1938)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (truyện dài, Nhà xuất bản Đời nay, 1939)
  Theo giòng (bình luận văn học, Nhà xuất bản Đời nay, 1941)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (tập truyện ngắn, Nhà xuất bản Đời nay, 1942)
  Hà Nội băm sáu phố phường (Tùy bút, Nhà xuất bản Đời nay, 1943)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Và hai quyển truyện viết cho thiếu nhi: Quyển sách và Hạt ngọc. Cả hai đều do Nhà xuất bản Đời Nay ấn hành năm 1940.
  Quách Tấn (1910 – 1992)
  Một tấm lòng: tập thơ, 1939, gồm hai phần chính và một phần phụ lục, có lời "Tựa" của Tản Đà, lời "Bạt" của Hàn Mặc Tử.
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link: tập thơ, 1941.
  Nguyễn Tuân (1910 – 1987)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Ngọn đèn dầu lạc (1939)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1940)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1941)
  Tàn đèn dầu lạc (1941)
  Một chuyến đi (1938)
  Tùy bút (1941)
  Thiếu quê hương (1940)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1943)
  Tùy bút II (1943)
  Đoàn Phú Tứ (1910 - 1989)
  Những bức thư tình (gồm 6 vở kịch ngắn, Nhà xuất bản Đời nay, 1937)
  Mơ hoa (gồm 6 vở kịch ngắn, Nhà xuất bản Đời nay, 1941)
  Ghen (kịch dài, đăng báo Tinh hoa, 1937; diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội đêm 13 tháng 3 năm 1947; Nhà xuất bản Nguyễn Du in thành sách, 1942)
  Ngã ba (kịch dài, đăng báo Thanh nghị, 1943)
  Thằng cuội ngồi gốc cây đa (kịch ngắn đăng báo báo Thông tin, 1944)
  Thái Can (1910 - 1998)
  Những nét đan thanh (Ngân Sơn tùng thư xuất bản, Huế, 1934)
  Xích Điểu (1910 - 2003)
  Cô lái đò sông Thương (1932)
  Hy sinh (1933)
  Trần Thanh Mại (1911 - 1965)
  Ngọn gió rừng (truyện ngắn, 1932)
  Trông dòng sông Vị (phê bình, truyện ký, 1935)
  Tuy Lý Vương (ký sự lịch sử, 1938)
  Đời văn (Phê bình-tiểu luận, 1942)
  Hàn Mặc Tử (phê bình-truyện ký 1941)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (tiểu thuyết lịch sử, 1944)
  Thanh Tịnh (1911 - 1988)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Hận chiến trường (tập thơ, 1937)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (truyện ngắn, 1941)
  Tôi đi học (truyện ngắn, 1941)
  Chị và em (truyện ngắn, 1942)
  Con so về nhà mẹ (truyện ngắn, 1943). Viết tặng hương hồn Thạch Lam. In trong tập Giai phẩm của Đời Nay năm 1943.
  Ngậm ngải tìm trầm (truyện ngắn, 1943)
  Lưu Trọng Lư (1911 – 1991)
  Thơ:
  Tiếng thu (1939)
  Văn xuôi:
  Người sơn nhân (truyện, 1933)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (truyện, 1941)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (truyện, 1941)
  Vũ Trọng Phụng (1912 - 1939)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kịch:
  Không một tiếng vang (1931)
  Tài tử (1934)
  Chín đầu một lúc (1934)
  Cái chết bí mật của người trúng số độc đắc (1937)
  Hội nghị đùa nhả (1938)
  Phân bua (1939)
  Tết cụ Cố (Di cảo - đăng sau khi tác giả qua đời, trên Tiểu thuyết thứ bảy số 295, ngày 3 tháng 2 năm 1940)
  Phóng sự:
  Đời cạo giấy (1932)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1933)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1934)
  Hải Phòng 1934 (1934)
  Dân biểu và dân biểu (1936)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1936)
  Vẽ nhọ bôi hề (1936)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1937)
  Một huyện ăn Tết (1938)
  Tiểu thuyết:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1934)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1936), khi đăng trên Hà Nội báo có tên Thị Mịch.
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1936) - Báo Tương Lai
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1936) - Hà Nội báo
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1936) - Tạp chí Sông Hương
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1937)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1938)
  Quý phái (1937, đăng dang dở trên Đông Dương tạp chí - bộ mới)
  Người tù được tha (Di cảo)
  Truyện ngắn:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Chống nạng lên đường (1930)
  Một cái chết (1931)
  Bà lão lòa (1931)
  Con người điêu trá (1932)
  Quyền làm bố (1933)
  Cuộc vui ít có (1933)
  Hai hộp xì gà (1933)
  Cái hàng rào (1934)
  Tình là dây oan (1934)
  Duyên không đi lại (1934)
  Thầy lang bất hủ (1934)
  Ông đừng lầm (1934)
  Sao mày không vỡ, nắp ơi? (1934)
  Sư cụ triết lý (1935)
  Rửa hờn (1935)
  Bộ răng vàng (1936)
  Hồ sê líu hồ líu sê sàng (1936)
  Mơ ngày Tết (1936)
  Tết ăn mày (1936)
  Lỡ lời (1936)
  Người có quyền (1937)
  Cái ghen đàn ông (1937)
  Lòng tự ái (1937)
  Đi săn khỉ (1937)
  Máu mê (1937)
  Tự do (1937)
  Lấy vợ xấu (1937)
  Một con chó hay chim chuột (1937)
  Một đồng bạc (1939)
  Đời là một cuộc chiến đấu (1939)
  Bắt vích (1939)
  Ăn mừng (1939)
  Gương tống tiền (không rõ năm viết)
  Đoạn tuyệt (không rõ năm viết)
  Từ lý thuyết đến thực hành (không rõ năm viết)
  Hàn Mạc Tử (1912 – 1940)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Lệ Thanh thi tập (gồm toàn bộ các bài thơ Đường luật)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1936, tập thơ duy nhất được xuất bản lúc tác giả chưa qua đời)
  Thơ Điên (hay Đau Thương, thơ gồm ba tập: 1. Hương thơm; 2. Mật đắng; 3. Máu cuồng và hồn điên-1938)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Xuân như ý
  Thượng Thanh Khí (thơ)
  Cẩm Châu Duyên
  Duyên kỳ ngộ (kịch thơ-1939)
  Quần tiên hội (kịch thơ, viết dở dang-1940)
  Chơi Giữa Mùa Trăng (tập thơ-văn xuôi)
  Nguyễn Huy Tưởng (1912 - 1960)
  Tiểu thuyết
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1942)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1944)
  Kịch
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1943)
  Cột đồng Mã Viện (1944)
  Nguyễn Vỹ (1912 - 1971)
  Tập thơ đầu - Premières poésies (thơ Việt và Pháp), tác giả xuất bản, Hà Nội, 1934
  Đứa con hoang (tiểu thuyết) Nhà xuất bản Minh Phương, Hà Nội, 1936
  Grandeurs et Servitudes de Nguyễn Văn Nguyên (tập truyện ngắn Việt Nam bằng Pháp văn) Nhà xuất bản Đông Tây, Hà Nội, 1937
  Kẻ thù là Nhật Bản (luận đề chính trị), Nhà xuất bản Thanh Niên, Hà Nội, 1938
  Cái họa Nhật Bản (luận đề chính trị), Nhà xuất bản Thanh Niên, Hà Nội, 1938
  Thi sĩ Kì Phong (tiểu thuyết, 1938)
  Chiếc Bóng (tiểu thuyết, Nhà xuất bản Cộng Lực, Hà Nội 1941)
  Nguyễn Đình Lạp (1913 - 1952)
  Thanh niên trụy lạc (phóng sự, 1937)
  Chợ phiên đi tới đâu? (phóng sự, 1937)
  Những vụ án tình (phóng sự, 1938)
  Cường hào (phóng sự, 1938)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (tiểu thuyết, 1941)
  Ngõ hẻm (tiểu thuyết, 1943)
  Mạnh Phú Tư (1913 -1959)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1939),
  Gây dựng (1941),
  Nhạt tình (1942),
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1942),
  Một thiếu niên (1942),
  Người vợ già (1942)
  Vũ Bằng (1913 – 1984)
  Lọ văn (tập văn trào phúng, 1931)
  Một mình trong đêm tối (tiểu thuyết, 1937)
  Truyện hai người (tiểu thuyết, 1940)
  Tội ác và hối hận (tiểu thuyết, 1940)
  Để cho chàng khỏi khổ (tiểu thuyết, 1941)
  Ba truyện mổ bụng (tập truyện, 1941)
  Bèo nước (tiểu thuyết, 1944)
  Cai (hồi ký, 1944)
  Vũ Đình Liên (1913 - 1996)
  Một số bài thơ: Ông đồ, Lòng ta là những hàng thành quách cũ, Luỹ tre xanh, Người đàn bà điên ga Lưu xá ...
  Đỗ Huy Nhiệm (1915 - ?)
  Khúc ly tao (thơ, 1934)
  Thiên diễm tuyệt (thơ, 1936)
  Tiền kiếp (tập truyện ngắn, Tam Kỳ thư xã Hà Nội xuất bản, 1943)
  Nam Cao (1915 - 1951)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Tiểu thuyết
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1944) - Báo Trung văn Chủ nhật
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (viết xong 1944, xuất bản 1956), ban đầu có tên Chết mòn - Nhà xuất bản Văn Nghệ.
  Truyện ngắn
  Ba người bạn
  Đón khách
  Bài học quét nhà (1943)
  Bảy bông lúa lép
  Cái chết của con Mực
  Cái mặt không chơi được
  Chuyện buồn giữa đêm vui
  Cười
  Con mèo
  Con mèo mắt ngọc
  Chí Phèo (1941)
  Đầu đường xó chợ
  Điếu văn
  Đôi móng giò
  Đời thừa (1943)
  Đòn chồng
  Đui mù
  Nhỏ nhen
  Làm tổ
  Lang Rận
  Lão Hạc (1943)
  Mong mưa
  Một truyện xu-vơ-nia
  Một đám cưới (1944)
  Mua danh
  Mua nhà
  Một bữa no (1943)
  Người thợ rèn
  Nhìn người ta sung sướng
  Những chuyện không muốn viết
  Những trẻ khốn nạn
  Nghèo (1937)
  Nụ cười
  Nước mắt
  Nửa đêm
  Phiêu lưu
  Quái dị
  Quên điều độ
  Anh tẻ
  Rửa hờn
  Sao lại thế này?
  Thôi, đi về
  Giăng sáng (1942)
  Trẻ con không được ăn thịt chó (1942)
  Truyện biên giới
  Truyện tình
  Tư cách mõ (1943)
  Từ ngày mẹ chết
  Xem bói
  Dì Hảo (1941)
  Truyện người hàng xóm
  Rình trộm
  Nguyễn Xuân Huy (1915 - 2000)
  Hương xuân (thơ, 1941)
  Nắng đào (tiểu thuyết, Phổ thông bán nguyệt san số 42, năm 1939; tái bản tại miền Nam tháng 10 năm 1967)
  Chiều (tiểu thuyết, Lê Cường xuất bản, 1940)
  Thềm nhà cũ (truyện ngắn, Tân Dân xuất bản, Hà Nội, 1940)
  Người chiến sĩ áo lam (truyện dài đăng trên Phổ thông bán nguyệt san, 1941)
  Viết và sống (bình luận văn học, Đại học thư xã Hà Nội xuất bản, năm1944)
  Bích Khê (1916 - 1946)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Tinh Huyết (1939): tác phẩm duy nhất ra đời khi ông còn sống và rất được người yêu thơ chú ý
  Tinh Hoa (sáng tác từ 1938 đến 1944)
  Mấy dòng thơ cũ (tập hợp khoảng 100 bài thơ đường luật đã đăng trên các báo từ 1931-1936
  Lư Khê (1916 – 1950)
  Douleur secrète (tập truyện ngắn, Nhà xuất bản Luk, 1939),
  Phút thoát trần (tập truyện ngắn và tùy bút, Nhà xuất bản Luk 1942)
  Nhạc đêm (tập thơ)
  La littérature Chinoise et ses ressources artistiques (tiểu luận)
  Khảo về văn chương nước Nhật
  L’ amour dans la poésie annamite (tiểu luận)
  Jour perdu (tiểu thuyết)
  Au fil de l’heure (thơ)
  Xuân Diệu (1916 – 1985)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Thơ
  Thơ thơ (1938, 1939, 1968, 1970), 46 bài thơ
  Văn xuôi
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1939, truyện ngắn), 17 truyện
  Phạm Huy Thông (1916–1988)
  Thơ:
  Tiếng địch sông Ô (1936)
  Con voi già
  Anh-Nga (1936)
  Tiếng sóng (1934)
  Yêu-đương (1934)
  Sử học, Khảo cổ học:
  Thời đại các Vua Hùng dựng nước
  Khảo cổ học 10 thế kỷ sau công nguyên
  Khảo cổ học với văn minh thời Trần
  Hồ Dzếnh (1916 – 1991)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Dĩ vãng (truyện vừa, 1940)
  Quê ngoại (tập thơ, 1942)
  Những Vành Khăn Trắng (truyện dài, ký bút hiệu Lưu thị Hạnh, 1942)
  Tiếng kêu trong máu (truyện dài, 1942)
  Một chuyện tình 15 năm về trước (ký bút hiệu Lưu thị Hạnh, 1943)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link(tập truyện ngắn, 1943)
  Minh Tuyền (1916 - 2001)
  Phấn đấu: tập thơ, xuất bản tháng 8 năm 1944 tại Hà Nội
  Triết thi: bài viết đăng trên tạp chí Tri tân số 118, ra ngày 28 tháng 10 năm 1943.
  Tạo hóa và Nhân loại: trường ca dài hơn 600 câu thơ, đã đăng tạp chí Tri tân, 1943.
  Trần Bình Trọng: dài 220 câu thơ,đăng trên tạp chí Tri tân năm 1942, trong Việt Nam thi nhân tiền chiến (quyển trung, xuất bản tại Sài Gòn năm 1968) có in lại đầy đủ bài này.
  Hát Giang trường lệ: dài 150 câu thơ,đăng trên tạp chí Tri tân năm 1942.
  Dương Tử Giang (1918 -1956)
  Bịnh học (tiểu thuyết, 1937)
  Con gà và con chó (tiểu thuyết, 1939)
  Nguyên Hồng (1918 - 1982)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (tiểu thuyết, 1938)
  Bảy Hựu (truyện ngắn, 1941);
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (hồi ký, đăng báo lần đầu năm 1938, xuất bản năm 1940);
  Qua những màn tối (truyện, 1942);
  Cuộc sống (tiểu thuyết, 1942),
  Quán nải (tiểu thuyết, 1943);
  Đàn chim non (tiểu thuyết, 1943);
  Hơi thở tàn (tiểu thuyết, 1943);
  Hai dòng sữa (truyện ngắn, 1943);
  Vực thẳm (truyện vừa, 1944)
  Huy Cận (1919 – 2005)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Lửa thiêng, tập thơ 1940
  Kinh cầu tự (1942, văn xuôi triết lý)
  Vũ trụ ca (thơ đăng báo 1940-1942)
  Chế Lan Viên (1920 - 1989)
  Thơ
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1937), 37 bài thơ
  Văn
  Vàng sao (1942)
  Lưu Quang Thuận (1921 - 1981)
  Yên Ly (Kịch thơ, 1942)
  Lê Lai đổi áo (Kịch thơ, 1943)
  Kiều Công Tiễn (Kịch thơ, 1944)
  Tóc thơm (1942)
  Việt Nam yêu dấu (1943)
  Anh Thơ (1921 - 2005)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (thơ, 1939)
  Xưa (thơ, in chung, 1942)
  Răng đen (tiểu thuyết, 1943)
  Hương xuân (thơ, in chung, 1944)
  Tế Hanh (1921 - 2009)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (1939), 47 bài thơ đã rút bài thơ "Quê hương" sang tập "Hoa Niên"(1945)
  Hoa niên (1945)
   
  Chỉnh sửa cuối: 18/3/20
  htahta and thanhbinhtran like this.

Chia sẻ trang này