Phật Giáo TRUNG LUẬN( Madhyamaka-Śāstra) - Long Thọ Bồ Tát_TN Như Hiền

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi hhongxuan, 4/10/13.

Moderators: mopie
 1. hhongxuan

  hhongxuan Lớp 7

  Trích….
  “- Nếu các pháp đều rốt ráo tánh không, không sanh, không diệt, đó là thật tướng của các pháp, thì làm thế nào thể nhập?
  - Hủy diệt sự đắm chấp ngã, ngã sở, chứng đắc tất cả pháp là không; có trí tuệ vô ngã. Đó gọi là nhập.”
  ----
  “Nhơn có ngã nên có ngã sở. Nếu không ngã, không có ngã sở. Tu tập tám phần thánh đạo là nhơn duyên hủy diệt ngã và ngã sở, được trí tuệ quyết định về vô ngã, vô ngã sở. Lại vô ngã, vô ngã sở đối trong đệ nhất nghĩa cũng không thể nắm bắt được. Người đắc vô ngã, vô ngã sở có thể nhận thấy các pháp một cách chân thật. Người phàm phu do ngã và ngã sở ngăn che tuệ nhãn, không thể thấy sự thật. Nay thánh nhơn vì vô ngã, vô ngã sở nên các phiền não tiêu diệt. Các phiền não diệt hết, cho nên có thể thấy tướng thật các pháp. Vì trong, ngoài, ngã, ngã sở hủy diệt nên các thọ cũng diệt. Vì các thọ diệt, vô lượng thân sau đều diệt, đó gọi là Vô dư Niết-bàn.”
  (Nguồn:Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link)

  ****
  Trung Luận là một trong những bộ luận uyên áo nhất của nhà Phật mà bất kỳ người học Phật nào cũng không thể bỏ qua trên con đường học đạo.
  Xin giới thiệu đến các bạn công đức dịch từ Hán sang Việt của Ni Sư Thích Nữ Như Hiền.
  Người Post bài cũng sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn bản dịch Trung Luận của Tỳ kheo Thích Viên Lý trong bài tới.
  Trân trọng giới thiệu.

  Nguồn TVE : tambao
   

  Các file đính kèm:

Moderators: mopie

Chia sẻ trang này