Chính luận Lịch sử Trương Vĩnh Ký (1837-1898) - Khổng Xuân Thu <1000QSV1TVB #0354>

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi Thu VO, 17/1/18.

Moderators: Bọ Cạp
 1. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  0354.Trương Vĩnh Ký.PNG

  Tên sách : TRƯƠNG VĨNH KÝ (1837–1898)
  Tác giả : KHỔNG XUÂN-THU
  Nhà xuất bản : TÂN VIỆT
  TỦ SÁCH NHỮNG MẢNH GƯƠNG
  Năm xuất bản : 1958
  ------------------------
  Nguồn sách : Từ Đức Châu
  Đánh máy : mopie, minhf@yahoo, chip_mars, Thảo Nguyễn, ganbunma
  Kiểm tra chính tả : Phạm Minh Anh, Trần Diệu Quỳnh, Đỗ Bích Liên, Trương Thu Trang, Thư Võ
  Biên tập ebook : Thư Võ
  Ngày hoàn thành : 17/01/2018

  Ebook này được thực hiện theo dự án phi lợi nhuận
  « Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link»
  của diễn đàn TVE-4U.ORG
  Cảm ơn tác giả KHỔNG XUÂN-THU và nhà xuất bản TÂN VIỆT đã chia sẻ với bạn đọc những kiến thức quý giá.

  MỤC LỤC

  - KHAI TỪ
  -NIÊN BIỂU VỀ TRƯƠNG VĨNH KÝ
  -SỰ HỌC-VẤN DỞ-DANG CỦA HỒI THƠ-ẤU
  -BẮT ĐẦU XUẤT DƯƠNG
  -HỌC Ở PINANG
  -TRƯƠNG VĨNH KÝ LẬP GIA-ĐÌNH
  -SỰ PHẢN-TỈNH CỦA CÁC NHÀ NHO TRƯỚC VĂN-MINH TÂY-PHƯƠNG TỪ HẬU BÁN THẾ-KỶ THỨ XIX TRỞ ĐI
  -TINH THẦN CẤP-TIẾN CỦA GIỚI TRÍ-THỨC DU-HỌC
  -TRƯƠNG VĨNH KÝ BƯỚC CHÂN VÀO ĐƯỜNG CHÍNH-TRỊ
  -TIẾC-XÚC VỚI TRÍ-THỨC TÂY-PHƯƠNG
  -TỜ BÁO ĐẦU-TIÊN TRÊN ĐẤT VIỆT DO TRƯƠNG VĨNH KÝ QUẢN-NHIỆM
  -VIỆC CẤM ĐẠO VÀ GIẾT GIÁO-SĨ DƯỚI ĐỜI VUA MINH-MẠNG, THIỆU-TRỊ, TỰ-ĐỨC
  -PHONG-TRÀO CẦN VƯƠNG KHẮP TOÀN QUỐC VÀ VUA ĐỒNG-KHÁNH
  -MỘT BỨC THƯ QUAN-YẾU CỦA TRƯƠNG VĨNH KÝ GỬI LÊN VUA ĐỒNG-KHÁNH
  -THƯ CỦA VUA ĐỒNG-KHÁNH GỬI CHO J. B. P. TRƯƠNG VĨNH KÝ
  -VIỆC THỐNG-ĐỐC PAUL BERT SANG VIỆT-NAM VÀ VIỆC TRỌNG-DỤNG TRƯƠNG VĨNH KÝ
  -CHÁN-NẢN CHÍNH-TRỊ
  -SỰ-NGHIỆP TRƯỚC-THUẬT CỦA TRƯƠNG VĨNH KÝ
  -SÁCH CHƯA IN VÀ ĐANG SOẠN
  -GHI ƠN TRƯƠNG VĨNH KÝ
  -Ý-KIẾN CÁC NHÀ PHÊ-BÌNH VỀ TRƯƠNG VĨNH KÝ
  -MỘT VÀI TÁC-PHẨM ĐIỂN-HÌNH CỦA TRƯƠNG VĨNH KÝ

  -PHỤ-LỤC

  NHỮNG BỨC THƯ TÂM-TÌNH CỦA TRƯƠNG VĨNH KÝ
  TRƯƠNG VĨNH KÝ QUAN-NIỆM VỀ VẤN-ĐỀ VĂN-HÓA ĐÔNG-PHƯƠNG GIAO-TIẾP VỚI VĂN-HÓA TÂY-PHƯƠNG
   
 2. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  EBOOK
   

  Các file đính kèm:

 3. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  KHAI TỪ

  Suốt cuộc đời của Trương vĩnh Ký, ta thường nghe tiên-sinh nhắc đến câu cách-ngôn La-tinh sau đây : Sic vos non vobis (Ở với họ mà không theo họ). Trong bức thư thắm-thiết của tiên-sinh gửi cho một người bạn văn-hóa – bác-sĩ Chavanne – đề ngày tháng 10-1887, Trương-công vẫn còn nhắc lại với tất cả ý-niệm chân thành của mình đối với thời cuộc Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link.

  Theo dõi cuộc đời của tiên-sinh, nhìn vào những tác-phẩm của tiên-sinh (đủ các loại : khoa-học, ngôn-ngữ, sử-học, thi ca...) chúng ta khó tìm được những khía-cạnh tâm-tình của tiên-sinh. Nhất là từ khi bước chân vào đường lối chính-trị, kẻ khen, người chê, kẻ trọng, người khinh, tiên-sinh cứ mang thứ mặc-cảm tội-lỗi (complexe de culpabilité) đau-đáu trong lòng mãi.

  Tiên-sinh giành suốt đoạn đời còn lại để sáng-tác, để miệt-mài nghiên-cứu. 118 tác-phẩm đã được ấn hành và còn bao nhiêu tác-phẩm biên soạn dở-dang ! Và trước khi lìa đời, tiên-sinh vẫn sống với cảnh nghèo-nàn, cơ-cực, bệnh-hoạn mà tâm-tư vẫn khắc-khoải lo âu về công-luận phẩm-bình mai sau :

  Cuốn sổ bình sanh công với tội
  Tìm nơi thẩm phán để thừa khai...
  (Bài thơ Tuyệt Mệnh)

  Có điều đáng cho ta chú-ý là : Khác với Cao bá Quát, Tôn thọ Tường, Phan văn Trị, Huỳnh mẫn Đạt... suốt đời chẳng mấy khi tiên-sinh trần tình tâm-sự của mình.

  Thật dễ hiểu : tiên-sinh chuyên về việc nghiên-cứu và cảm thấy nhiệm-vụ của mình tả xông hữu đột trước trào-lưu của đất nước nhà... to-tát, bao-la quá chừng !

  Cũng may ! chúng tôi sưu-tầm được những bức thư (bằng tiếng La-tinh và tiếng Pháp) gửi cho một vài nhà văn, nhà bác-học ở Pháp (trong Á-châu-hội). Ở đấy có rất nhiều mẫu tâm-tình thể-hiện được nhân-sinh-quan và nhận-thức-quan của tiên-sinh. Chúng ta đi từ những khía-cạnh sâu-thẳm của tiểu vũ-trụ họ Trương mà đặt vấn-đề để phán-đoán hành-động của tiên-sinh.

  Chúng tôi mong rằng những bức thư chưa in (mà chúng tôi dùng làm tấm kính soi các vấn-đề) họa may khai sáng được một vài nòng-cốt của tư-tưởng tiên-sinh, khỏi tủi-hổ người dưới suối vàng được chăng ?

  Có nên khe-khắt đối với một cá-nhân ở vào một hoàn-cảnh gay-cấn, xúc bức như Trương vĩnh Ký không ?

  Có nên đòi-hỏi ở sức người đã cố gắng như thế – sức người hữu hạn – không ?

  Văn-sử-liệu mà chúng tôi trình-bày và phê-phán sau này hy-vọng giải-đáp điều đó.

  Khởi thảo ở Lan-Hương trang tháng 3-1956.
  Viết xong tháng 12-1957
  TÁC-GIẢ


  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Dẫn kỹ ở chương «Chán-nản chính-trị » ở đoạn sau.
   
  Heoconmtv, QuangHai, cfcbk and 3 others like this.
Moderators: Bọ Cạp
: 1000qsv1tvb

Chia sẻ trang này