Truyện tranh Truyện tranh Phật giáo

Thảo luận trong 'Truyện tranh' bắt đầu bởi Heoconmtv, 8/7/15.

Moderators: Heoconmtv
 1. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  [​IMG]
  Bức tranh nhân quả

  Họa phẩm Bức tranh nhân quả này là những hình ảnh được biến tướng từ trong Kinh Địa Tạng thập vương nhằm cảnh tỉnh mọi người nên làm lành lánh dữ qui hướng về Tam Bảo tu hành để mau thoát khỏi sinh tử luân hồi. Thầm nghĩ âm dương tuy không hai lẽ nhưng tội phước thì có đôi đường. Trời đất mênh mông, thăm thẳm sáu loài bốn nẻo. Tình người như sương mai, thế sự tựa nương dâu. Chìm đắm nhiều thay đổi, cuộc gặp gỡ khó thường hằng. Hoa tàn còn có ngày hé nụ, người ra đi có trở lại bao giờ? Chìm đắm muôn đời, luân hồi vạn kiếp. Than ôi! Nơi âm phủ hồn phách không nơi nương tựa, trước Diêm Vương tội lỗi chẳng thể giải trừ. Rất mong thay! Mọi người nên gấp rút hướng thiện tu trì, cần cầu giải thoát...

  Download:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 2. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  hddhdd, DHR34, swordman and 10 others like this.
 3. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  [​IMG]
  Phật thuyết kinh nhân quả ba đời

  Thuở xưa, có người đến hỏi một vị Thiền sư: “Bậc tu hành đã ngộ lý Chân Không, có lạc vào vòng Nhân Quả đặng?”. Thiền sư đáp: “Bậc đại tu hành chẳng lạc vào vòng nhân quả”.

  Vì câu trả lời này mà khiến cho Thiền Sư phải đọa làm kiếp chồn năm trăm năm, sau gặp ngài Bá Trượng mới được giải thoát.

  Cũng do câu chuyện trên đây, nên các vị cổ đức khuyên người học Phật, trước tiên phải duyệt các kinh nói về nhân quả tội phước, chú trọng phần giới hạnh, cùng hiểu biết sự luân hồi trong ba cõi sáu đường, sau mới nghiên cứu qua kinh cao. Nếu trái thứ tự, bước đầu tiên đọc những kinh như: Kim Cang, Pháp Bảo Đàn…nếu không phải là người có nhiều căn lành, tất dễ sinh lòng khinh mạn và lạc vào lối chấp không?. Thật ra, nhân qủa không phải là chuyện thấp nhỏ, vì từ chúng sinh đọa tam đồ cho đến chư Phật thành Chính Giác đều không ngoài nhân quả. Do sự kiện trên bút giả mới phiên dịch quyển kinh nầỵ

  Vì kinh Nhân Quả nói tóm tắt không mấy trang nên bút giả lại phụ thêm một ít câu chuyện tạm gọi là “Nhân Quả Luân Hồi Tạp Lục”.

  Về việc luân hồi nhân qủa ở Việt Nam ta cũng có nhiều, tiếc vì không ai ghi chép thành sách, nên tản mác đi. Vì thế, bút giả đành tìm dịch các câu chuyện bên Trung Hoa, và những việc này đều có thật. Cái thông bệnh của người tu Phật, là hay luận huyền nói diệu, mà việc thường nhỏ lại ít khi làm được. Nhớ lại hồi xưa sư cụ Khánh Hòa còn tại thế, có một Phật tử hỏi về đạo lý “vô thỉ vô chung”. Sư Cụ mỉm cười đáp: “Hỏi chi xa vời vậy? Gắng ăn chay và niệm Phật cho đều đều là tốt lắm rồi!”, Đại để, người đã lăn lội trong nhiều giáo điển, lại không muốn nói diệu huyền mà chỉ chú trọng đến sự thật hành thông thường, là như thế.

  Kinh Hoa Nghiêm nói: “Lòng tin là bước đầu của đạo, và mẹ của tất cả công đức”. Mong những vị hữu duyên, khi xem đến quyển sách này, bắt đầu tu niệm tin có linh hồn ma qủy, đến tin có tội phước báo ứng, việc chuyển kiếp luân hồi, cũng sự linh hiển của Phật Pháp. Do đó, lần lượt tiếp tục xem những kinh cao hơn. Chừng ấy, lẽ không không sắc sắc, đường thị thị phi phi, sẽ hỏi Phật đà mà tỉnh ngộ.

  Thích Thiền Tâm

  Download:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 4. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  [​IMG]
  Truyện tranh Đức Phật Thích Ca
  Tập 1: Từ sơ sanh đến xuất gia

  Pháp sư Hải Đào
  Nhà xuất bản Phương Đông


  Download:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 5. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  [​IMG]
  Truyện tranh Đức Phật Thích Ca
  Tập 2: Từ xuất gia đến thành đạo
  Pháp sư Hải Đào

  Nhà xuất bản Phương Đông

  Download:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  Chỉnh sửa cuối: 16/7/15
 6. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  [​IMG]
  Truyện tranh Đức Phật Thích Ca
  Tập 2: Từ thành đạo đến nhập niết bàn

  Pháp sư Hải Đào
  Nhà xuất bản Phương Đông​


  Download:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 7. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  [​IMG]
  Truyện tôn giả A-Na-Luật
  Thiên nhãn đệ nhất

  Download:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  Chỉnh sửa cuối: 22/7/15
 8. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  [​IMG]
  Truyện tôn giả A-Nan
  Đa văn đệ nhất

  Download:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  Chỉnh sửa cuối: 22/7/15
 9. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  [​IMG]
  Truyện tôn giả Ca-Chiên-Diên
  Luận nghị đệ nhất


  Download:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 10. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  [​IMG]
  Truyện tôn giả Ma Ha Ca Diếp

  Đầu đà đệ nhất

  Download:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 11. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  [​IMG]
  Truyện tôn giả La Hầu La
  Mật hạnh đệ nhất

  Download:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 12. Bạn Heoconmtv có đủ bộ ảnh 10 vị Đại đệ tử của Đức Phật theo kiểu các bức hình ở trên không? Nhưng mà hình như bức nào cũng gắn chuaminhthanh.com à?
   
  Heoconmtv thích bài này.
 13. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  Mình sẽ lần lượt up hết 10 đại đệ tử của Đức Phật nên sẽ có hình của 10 vị tôn giả luôn, bạn yên tâm từ từ mà thưởng thức nhé :D.
   
  tranthanhkiet and Fish like this.
 14. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  [​IMG]
  Truyện tôn giả Mục Kiền Liên
  Thần thông đệ nhất

  Download:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  123phat, tranthanhkiet, Fish and 2 others like this.
 15. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  [​IMG]
  Truyện tôn giả Phú Lâu Na
  Thuyết pháp đệ nhất

  Download:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  123phat, tranthanhkiet, Fish and 2 others like this.
 16. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  [​IMG]
  Truyện Tôn giả Ưu Ba Ly
  Trì giới đệ nhất

  Download:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  Chỉnh sửa cuối: 3/8/15
 17. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  [​IMG]
  Truyện Tôn giả Tu Bồ Đề
  Giải không đệ nhất

  Download:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  123phat, tranthanhkiet, Fish and 2 others like this.
 18. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  [​IMG]
  Truyện Tôn giả Xá Lợi Phất
  Trí tuệ đệ nhất


  Download:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 19. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

 20. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  [​IMG]
  A Di Đà Phật Truyện

  Lâm Cự Tinh

  Lịch sử Đức Phật A Di Ðà với 48 đại nguyện. Công đức của Phật A Di Ðà rất rộng lớn, là do lòng đại bi đại nguyện lợi tha. Ngài đành bỏ tất cả ngôi sang cao quí, nguyện tu hành khi thành Phật, ở trên một cảnh giới huy hoàng trang nghiêm, để tiếp độ chúng sinh. Trải qua một thời gian được kết quả, y báo, chánh báo xuất hiện rực rỡ như lời Ngài đã thệ nguyện. Phật tử chúng ta, từ hồi nào đến bây giờ, biết niệm danh hiệu Phật A Di Ðà, biết được pháp môn niệm Phật cầu sinh Cực lạc (Tịnh độ) là nhờ đức Phật Thích Ca ta chỉ dạy. Vậy xin khuyên tất cả Phật tử, noi theo gương đại nguyện của Phật A Di Ðà, nên phát tâm thệ nguyện rộng lớn, cầu khi lâm chung sinh về Cực lạc, hóa sinh từ hóa sen, tu chứng lên bậc Bất thối, rồi trở lại cõi Ta Bà hóa độ bà con quyến thuộc và tất cả chúng sinh tu hành, đồng thành Phật đạo".

  Download:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
Moderators: Heoconmtv

Chia sẻ trang này