Tư Duy Bình Luận

Thảo luận trong 'Thể loại khác' bắt đầu bởi Vtadao, 4/10/13.

Moderators: virgor
 1. Vtadao

  Vtadao Lớp 7

  TƯ DUY BÌNH LUẬN - CRITICAL THINKING

  Author: Dr. Joe Lau, Associate Professor
  Department of Philosophy
  The University of Hong Kong (UHK)
  Aug. 2003

  MỤC LỤC

  1. Dẫn nhập
  2. Nghĩa
  3. Định nghĩa
  4. Điều kiện cần và đủ
  5. Cạm bẫy trong ngôn ngữ
  6. Khái niệm cơ bản về luận lý
  7. Biện luận
  8. Tính hiệu lực và vững-chắc
  9. Mẫu của các biện luận có hiệu lực
  10. Nhân quả
  11. Đạo đức
  12. Ngụy biện
  13. Đi xa hơn nữa

  Trong tập sách nhỏ này ta đã bàn về một phần rất nhỏ của TDBL mà thôi. Nếu muốn học hỏi nhiều hơn, bạn có thể tham khảo những sách và tài liệu sau:

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - “Critical thinking web”, a web site with online tutorials and exercises on critical thinking and creative thinking skills.

  Tim van Gelder’s critical thinking on the web.
  Patrick Hurley (2003) A Concise Introduction to Logic 8th edition Wadsworth.
  Anthony Weston (2001) A Rulebook for Arguments 3rd edition Hackett.

  Đối chiếu các thuật ngữ Anh-Việt

  A
  Affirm ............. Xác nhận
  Ambiguity ........ Thể không rõ ý
  Antecedent ..... Mệnh đề nếu
  Argument ........ Biện luận
  Association ..... Sự liên kết
  Assumption ..... Giả định
  Attribute ........ Thuộc tính

  C
  Category ......... Loại
  Causation ........ Nhân quả
  Circularity ........ Đi vòng vòng
  Claim .............. Câu nói
  Concept .......... Khái niệm
  Conclusion ....... Kết luận
  Condition ......... Điều kiện
  Conversation .... Thảo luận
  Consequent ...... Mệnh đề hệ quả
  Consistent ....... Tương hợp
  Context .......... Tình huống, bối cảnh
  Correct .......... Đúng cách
  Correlation ...... Sự tương quan
  Creative ......... Sáng tạo
  Critical Thinking . Tư duy bình luận

  D
  Definien ............. Phần định nghĩa
  Definiendum ....... Phần được định nghĩa
  Definition ........... Định nghĩa
  Deny ................. Phủ nhận
  Dilemma ............. Sự Khó xử
  Disambiguation .... Giải toả thể không rõ ý
  Disjunctive ......... Phân liệt, cách ly
  Distortion ........... Sự bóp méo
  Dramatic ............ Mang kịch tính

  E
  Entail ................. Dẫn theo, đưa đến
  Equivalent .......... Tương đương
  Essential ............ Thiết yếu
  Event ................ Biến cố, sự cố, sự biến

  F
  Fallacy .............. Ngụy biện
  False ................ Sai sự thật hay sai luận lý
  Follow .............. Đi theo
  Formal Logic ...... Luận lý minh bạch

  H
  Hypothetical ..... Có tính giả thuyết

  I
  Inconsistent ...... Bất tương hợp
  Incorrect .......... Không đúng cách
  Infer ................ Suy ra, suy luận
  Invalid .............. Bất hiệu lực

  J
  Judgement ........ Phán xét

  L
  Lexical .............. Theo tự điển
  Literal meaning ... Nghĩa từng chữ, nghĩa đen
  Logic ................ Luận lý

  M
  Meaning ............... Nghĩa
  Meaningless .......... Vô nghĩa
  Metaphors ............ Phép tỷ dụ
  Modus ponent ....... Xác nhận mệnh đề nếu
  Modus tollens ....... Phủ nhận mệnh đề thì
  Morality ............... Đạo đức

  N
  Necessary ........... Cần (thiết yếu)
  Norm .................. Tiêu chuẩn xã hội

  O
  Obscurity ........... Tối nghĩa

  P
  Pattern ............. Mẫu, khuôn mẫu
  Persuasive ......... Có tính thuyết phục
  Precising ........... Tạo chính xác
  Premise ............. Tiền đề
  Property ........... Đặc tính
  Proposition ........ Đề xuất

  R
  Rational .............. có lý luận
  Reasoning ........... Lý luận
  Referential .......... Tham chiếu
  Reflection ........... Suy nghĩ cẩn thận, sâu sắc
  Reification .......... Phép cụ thể hoá
  Reportive ........... Có tính tường thuật
  Rhetorical .......... Có tính hùng biện
  Right ................ Đúng đắn

  S
  Semantic ............. Ý nghĩa
  Skill .................... Kỹ năng
  Soundness ........... Tính vững chắc, chặc chẽ
  Statement ........... Mệnh đề
  Stipulative ........... Có tính ước định
  Sufficient ............ Đủ
  Suppose ............. Giả sử
  Syllogism ............ Kết luận
  Syntax ............... Cú pháp

  T
  Thinking ............. Tư duy
  True .................. Đúng sự thật hay đúng luận lý

  V
  Vagueness ......... Thể không rõ mức độ
  Validity .............. Có hiệu lực

  W
  Wrong .............. Sai trái

  Bản tiếng việt: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  **********************
  Nguồn: TVE
  Người viết bài: hi_vietnamese
   
  Chỉnh sửa cuối: 12/4/19
 2. ngocquan

  ngocquan Mầm non

  Mình rất cần cuốn này. Bạn có thể vui lòng gửi mail cho mình xin được ko? Cám ơn b rất nhiều!
  Email: [email protected]
   
 3. kute9x908

  kute9x908 Lớp 1

  Cuốn này mình mò mãi không ra ~~. Bạn nào có up lên giúp nhé !
   
 4. Chữ CRITICAL THINKING thấy dịch ra Phản Biện thì đúng hơn. Dịch ra Bình Luận thấy kỳ kỳ
   
Moderators: virgor

Chia sẻ trang này