TG Khác Tứ Thời Nhựt Tụng Dẫn Giải

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi hhongxuan, 4/10/13.

Moderators: mopie
 1. hhongxuan

  hhongxuan Lớp 7

  NGỌC H0ÀNG THƯỢNG ÐẾ  1) Ðại La Thiên Ðế, Thái Cực Thánh Hoàng:

  NGHĨA: Vua Trời trên cõi Ðại la,
  Vốn ngôi Thái cực ngự tòa Tiên Thiên.

  GIẢI: Vì Thượng Ðế đức cao rộng lớn minh mông như giềng lưới lớn, bao trùm cả võ trụ, là một đấng Thánh Hoàng trước ngôi Thái Cực trong khi Trời Ðất chưa chia đến khi Trời Ðất an ngôi rồi có nhơn loại, thì vị Thiên Ðế hóa nuôi những kẻ chúng sanh, Ngài lại phú cho mỗi người đều có tánh hư linh bất muội là: Nhơn, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.

  2) Hóa dục quần sanh, Thống ngự vạn vật:

  NGHĨA: Sanh thành người vật vô biên,
  Thống trị muôn loài mọi việc cầm tay.

  GIẢI: Tóm trị cả muôn vật, hóa nuôi những kẻ chúng sanh.

  3) Diệu diệu Huỳnh Kim Khuyết, Nguy nguy Bạch Ngọc Kinh:

  NGHĨA: Cửa Huỳnh Kim chạm vàng lộng lẫy,
  Thành Bạch Ngọc cẩn ngọc nguy nga.

  GIẢI: Trên ngôi Thiên Cung có cửa Huỳnh Kim Khuyết sơn phết những vàng rồng, cao lớn mù mù diệu vợi. Thành Thánh Hoàng cẩn những ngọc trắng trong, vòi vọi cao lớn. Hai chỗ ấy là nơi Vì Thiên Ðế thường ngự.

  Nguồn TVE :lamdathoa
   

  Các file đính kèm:

Moderators: mopie

Chia sẻ trang này