Phật Giáo VÀI CHÚ GIẢI VỀ THIỀN ĐỐN NGỘ - Phan Tấn Hải

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi hhongxuan, 3/10/13.

Moderators: mopie
 1. hhongxuan

  hhongxuan Lớp 7

  VÀI CHÚ GIẢI VỀ THIỀN ĐỐN NGỘ

  Tác giả: Nguyên Giác Phan Tấn Hải
  Nhà xuất bản: Thiện Tri Thức 2001

  Nguồn : Thư Viện Hoa Sen

  Hầu hết các bài trong này đã được in trên báo cuối thập niên 1980s, in thành sách lần đầu năm 1990 bởi nhà xuất bản Văn Nghệ, California. Sách này được sửa chữa, cắt bớt, thêm vào và thay đổi thứ tự chương mục để dùng cho ấn bản online năm 1999. Nhuận sắc thêm vào năm 2001.Tác giả không giữ tác quyền sách này. Bất kỳ ai cũng có quyền sao chép, in ấn, phổ biến bằng mọi phương tiện khả dụng.

  MỤC LỤC
  ________________________________________
  Lời Thưa
  01-Thói Nhà Tào Động
  02-Ảnh Trầm Hàn Thủy
  03-Tạc Dạ Nhất Chi Mai
  04-Giải Tín Tâm Minh
  05-Phụ Lục 1: Quy Củ Tọa Thiền
  06-Phụ Lục 2: Krishnamurti và Thiền Định
  07-Phụ Lục 3: Niệm Phật Toàn Thân
  08-Phụ Lục 4: Cốt Tủy Đại Toàn Thiện
  09-Phụ Lục 5: Lời Giảng Ngắn Gọn Về Đại Thủ Ấn
  10-Phụ Lục 6: Kho Tàng Các Bài Ca
  11-Phụ Lục 7: Cốt Tủy Đại Thủ Ấn

  Sách này gồm bốn bài viết và hai phụ lục.

  Bài "Thói Nhà Tào Động" chú giải một cách chi tiết và kỹ thuật về tông phong Tào Động.
  Bài "Ảnh Trầm Hàn Thủy" chú giải một pháp thoại giữa Thiền Sư Hương Hải (1628-1715), dòng Trúc Lâm, và vua Lê Dụ Tông. Bài này chỉ pháp cho hàng thượng căn.
  Bài "Tạc Dạ Nhất Chi Mai" chú giải bài kệ của Thiền Sư Mãn Giác (1052-1096), đời thứ 8, dòng Vô Ngôn Thông. Bài này chỉ thẳng vào Tánh Không Tịch Thường Chiếu của Pháp Giới Tâm.
  Bài "Giải Tín Tâm Minh" chú giải bản văn Tín Tâm Minh của Tam Tổ Tăng Xán, và nhân đây nói về tông phong dòng Lâm Tế..
  Phụ Lục I là "Quy Củ Tọa Thiền" của Thiền Sư Đạo Nguyên, Sáng Tổ Tào Động Nhật Bản.
  Phụ Lục II là "Krishnamurti và Thiền Định", dịch một số quan điểm của Krishnamurti về Thiền định, cũng để nêu lên Tông chỉ trong một ngôn phong mới của thế kỷ 20.

  Tất cả những điều được viết trong sách này không do sự chứng biết bản thân, mà chỉ nhờ may mắn. Nhờ có Tông phong cao tột, nhờ có Thầy giỏi, nhờ được chia xẻ một cộng nghiệp với dòng phái và Bổn Sư, nay đem chút kiến giải sơ thiển mong học nhân sớm vào cửa này.

  Nếu có gì sai sót, xin trọn sám hối trước ba đời chư Phật. Nếu có chút gì công đức, xin hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sinh trọn thành Phật đạo.
  Nam mô Thường Trụ Tam Bảo Phật Pháp Tăng.

  Đệ tử đời thứ 3 dòng Thiền Tây Tạng,
  Nguyên Giác Phan Tấn Hải.

  (Hình như lời giới thiệu này của tác giả là cho ấn bản cũ, bản này có thêm 5 phần phụ lục liên quan đến Mật giáo Tây Tạng)

  Nguồn TVE :vinhhoa
   

  Các file đính kèm:

Moderators: mopie

Chia sẻ trang này