Khảo cứu Văn Hóa Nhân Học Châu Âu - Phạm Minh Thảo & Nguyễn Kim Loan (Tuyển dịch)

Thảo luận trong 'Tủ sách Tuỳ Bút - Biên Khảo' bắt đầu bởi Trúc Quỳnh Đặng, 25/11/19.

Moderators: SLASH.ROCK4U
 1. Trúc Quỳnh Đặng

  Trúc Quỳnh Đặng ~ Xù Kute ~ Thành viên BQT

  nhanhoc-cover.png
  VĂN HÓA NHÂN HỌC CHÂU ÂU

  Tuyển dịch: Phạm Minh Thảo & Nguyễn Kim Loan
  Phát hành: Nhà sách 30 Hàn Thuyên
  Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức 2017
  --*--
  GIỚI THIỆU:
  Văn hóa nhóm hay văn hóa tộc người chủ yếu dựa trên mấy tiêu chí: Nhân tố thứ nhất - hạt nhân liên kết nhóm chủ yếu là tộc người. Nhân tố thứ hai là môi trường gắn với phong cách sống trong quá trình phát triển lịch sử. Nhân tố thứ ba là tôn giáo, tín ngưỡng. Nhìn chung văn hóa nhân học được trình bày chủ yếu theo các đề mục:​
  • Tên các tộc người phản ánh văn hóa hoặc tên nhóm văn hóa.
  • Các tên khác của nhóm tộc người đó.
  • Môi trường vật chất, lịch sử dân số và số dân, ngôn ngữ.
  • Lịch sử văn hóa của nhóm tộc người trong mối quan hệ với các nhóm khác.
  • Kiểu cư trú, thiết kế nhà và vật liệu.
  • Phân công lao động, cách thức sinh kế, trao đổi sản phẩm, luật lệ và quyền sở hữu, sử dụng đất.
  • Tính huyết thống, thị tộc, quan hệ họ hàng.
  • Tôn giáo, tín ngưỡng, đức tin,...
  --*--
  [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  Scan:
  @Nhantinh, @annie_tuongminh
  SOÁT LỖI:
  Gói 1, 9 và Soát Tổng & Đóng gói: @Trúc Quỳnh Đặng
  Gói 2, 4: @huybinh_89
  Gói 3: @minhtn177
  Gói 5: @bongsungbmt
  Gói 6: @Trang Seira
  Gói 7: @lemontree123
  Gói 8: @damsaf
   

  Các file đính kèm:

Moderators: SLASH.ROCK4U

Chia sẻ trang này