Làm người Ứng dụng Văn hoá Việt Nam với Đông Nam Á - Nguyễn Đăng Thục <1000QSV1TVB #0122>

Thảo luận trong 'Tủ sách Tâm lý - Giáo dục' bắt đầu bởi Thu VO, 23/6/18.

Moderators: dragonking91, mopie
 1. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  0122.Văn hoá Việt Nam với Đông Nam Á.PNG
  Tên sách : VĂN-HOÁ VIỆT-NAM VỚI ĐÔNG-NAM-Á
  Tác giả : NGUYỄN-ĐĂNG-THỤC
  Nhà xuất bản : VĂN-HOÁ Á-CHÂU
  Năm xuất bản : 1961
  ------------------------
  Nguồn sách : tusachtiengviet.com

  Đánh máy : Thanhbanhuu, doraemin,
  ThaoPham, Quach trang, Thanhbanhuu,
  quynhchau, seira.tran, mocklov

  Kiểm tra chính tả : Mạc Tú Anh, Vũ Thị Diễm Tuyết,
  Trần Trung Hiếu, Lê Mỹ Hương, Lưu Nguyễn Thị Hợp,
  Trần Ngô Thế Nhân, Trương Thu Trang

  Biên tập chữ Hán – Nôm : Blue
  Biên tập ebook : Thư Võ
  Ngày hoàn thành : 21/06/2018

  Ebook này được thực hiện theo dự án phi lợi nhuận
  « Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link »
  của diễn đàn TVE-4U.ORG


  Cảm ơn tác giả NGUYỄN-ĐĂNG-THỤC và
  nhà xuất bản VĂN-HOÁ Á-CHÂU đã chia sẻ với bạn đọc
  những kiến thức quý giá.

  MỤC LỤC

  THAY LỜI TỰA

  ĐỊA-LÝ VĂN-HÓA Á-CHÂU

  DANH-TỪ ĐÔNG-NAM-Á

  ĐỊA-LÝ NHÂN-VĂN

  Phi-luật-Tân (Philippine)
  Anh-đô-nê-di hay Nam-dương quần-đảo (Indonesie)
  Liên-Bang Mã-Lai (Malaisie)
  Thái-Lan (Thailande)
  Miến-Điện (Birmanie)
  Lào (Laos)
  Cao-Miên (Cambodge)
  Việt-Nam

  ĐẶC-TÍNH VĂN-HÓA CHUNG ĐÔNG-NAM-Á

  Lịch-sử Văn-hóa Đông-Nam-Á
  Cổ-sử Văn-hóa bản-sứ
  Sự tiếp xúc với văn hóa Ấn-độ Trung-hoa
  Phù-Nam
  Champa
  Thế lực Mã-Lai và quần-đảo
  Thế lực Java
  Bán-đảo Đông-dương với sự gặp-gỡ của hai nền văn-hóa Ấn-Hoa
  Sự bành trướng của giống Thái
  Thái-tộc với sự thành lập các quốc gia Siam và Lào
  Vạn Tượng
  Cuộc Nam-tiến của Việt-Nam

  KHU-VỰC ĐÔNG-NAM-Á VỚI CUỘC GẶP GỠ ĐÔNG TÂY CẬN ĐẠI

  Xã hội Nông-nghiệp với Xã hội Công-thương

  ĐÔNG-NAM-Á ĐỨNG TRƯỚC CUỘC CÁCH-MỆNH KỸ-NGHỆ ÂU-TÂY CẬN-ĐẠI

  TINH-THẦN TAM-GIÁO TRONG VĂN-HÓA VIỆT-NAM và ĐÔNG-NAM-Á

  Tín-ngưỡng của Nho-giáo
  Tín-ngưỡng của Lão-giáo
  Tín-ngưỡng của Phật-giáo
  Thiền-Tôn với Vấn-đề Đồng-nguyên Tam-giáo
  Tinh-Thần Truyền-Thống Việt-Nam

  KẾT-LUẬN

  THƯ-TỊCH YẾU-LƯỢC
   
 2. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

 3. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  THAY LỜI TỰA

  CÓ dư-luận cho rằng rồi đây một thị-trường chung sẽ phải thành hình cho khu-vực Đông-nam-Á-Châu. Sự liên-kết kinh-tế sẽ cho phép mỗi quốc-gia trong khu-vực thêm nhiều may mắn tự-tồn và phát-huy. Một ý-kiến đẹp cần được đón nhận và nghiên-cứu.

  Nhưng trên bình-diện quốc-tế, tổ-chức chính-trị, kinh-tế, quân-sự, tự bản chất mang nhiều mâu-thuẫn, nhiều dị-biệt nội-tại, và thường do nhu-cầu tương-đối nhất thời đòi hỏi tạo ra, nên không đủ đảm bảo cho sự liên-kết lâu dài mong muốn.

  Cuốn « Văn-Hóa Việt-Nam với Đông-Nam-Á » nhằm một tham vọng nhỏ :

  - nghiên-cứu và trình-bày đại-cương một vài dữ kiện địa-lý, nhân-chủng, lịch-sử, kinh-tế nhất là triết-lý và tôn-giáo, đã cùng chung đúc nên đặc-tính con người Đông-Nam-Á nói chung. Để chứng tỏ rằng, khu-vực này, tự ngàn xưa vốn có những điểm đồng-quy nhất là trong ngoại-phát của tinh-thần xử thế tiếp vật.

  - góp phần gây một ý-thức mãnh-liệt về tầm quan-trọng của thực-chất văn-hóa và vai trò quyết-định của nó trong cuộc tranh đấu không ngừng của mỗi quốc-gia qua các thời-đại.

  Đúng theo nguyên-tắc quá-khứ đảm bảo tương-lai, mọi dự-tính tương-tự như một thị-trường chung cho Đông-Nam-Á, đều phải xây-dựng trên những yếu-tố căn-bản văn-hóa, vốn đã là mối giây thông-cảm và liên-lạc cho khu-vực từ nhiều thế-kỷ.

  Tác-giả cũng muốn phát-biểu ý-kiến rằng, mọi đề-nghị nhằm đoàn-kết các dân-tộc thuộc khu-vực để bảo-tồn và tô-điểm cho tinh-thần văn-hóa truyền thống, chống lại hăm dọa của mọi trào-lưu khuynh-đảo bất cứ từ đâu tới, sẽ gặp ở dân-tộc Việt-Nam một niềm hân-hoan đón tiếp và nhiệt tình cộng-tác. Người Việt-Nam vốn có tâm-hồn dung-hợp, và sống trong mối tình lân bang kính trọng tư-tưởng và tập-quán người khác. Người Việt-Nam chỉ có một tự-hào và một sinh-lực : đồng-hóa tinh hoa văn-hóa các dân-tộc bạn.

  Giáo sư Nguyễn-đăng-Thục có đầy-đủ thẩm-quyền để hầu chuyện văn-hóa với đồng-bào trong nước cũng như các bậc thức-giả miền Đông-Nam-Á. Uy-tín của Ông trong nhiều năm tháng trao đổi ý-kiến với đồng-bào cũng như trong những cuộc xuất-ngoại để hội-ý với các nhân-vật ở Ấn-độ, Tích-lan, Đài-loan, Nhật-bản, Miến-điện v.v… chứng thực điều đó.

  Viết mấy giòng thô thiển này, tôi không dám đề tựa hay giới-thiệu một nhà văn-hóa độc-giả đã biết, mà chỉ để cảm-thông với tác-giả và Quí-vị đọc cuốn sách này.

  Saigon, ngày 6 tháng 4 năm 1961

  LÊ-THÀNH-TRỊ
  Tiến-Sĩ Triết-Học
  Tổng thư-ký
  Hội Việt-Nam Nghiên-Cứu
  Liên-Lạc Văn-Hóa Á-Châu.
   
Moderators: dragonking91, mopie
: 1000qsv1tvb

Chia sẻ trang này