Tùy bút Biên khảo Việt Nam nhân vật chí vựng biên - Hồ Đắc Hàm, Thái Văn Kiểm <1000QSV1TVB #0362>

Thảo luận trong 'Tủ sách Tuỳ Bút - Biên Khảo' bắt đầu bởi Thu VO, 11/10/19.

 1. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  0362.Việt Nam nhân vật chí vựng biên.PNG

  Tên sách : VIỆT-NAM NHÂN-VẬT-CHÍ VỰNG-BIÊN
  Soạn giả : HỒ-ĐẮC-HÀM và THÁI-VĂN-KIỂM
  Nhà xuất bản : NHA VĂN-HÓA BỘ QUỐC-GIA GIÁO-DỤC
  Năm xuất bản : 1962

  ------------------------
  Nguồn sách : TVE-4U Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Đánh máy : gacondeptrai, Vũ Đình Hào, Duonghuyen, Đình Giao, Robinson1412, tinhhienpt, nguyễn văn trọng, Kim Như, Lê Gia Thụy, Mekhoaibi, nonliving, bacboo, Aprilicious, ElvisRey, blacktulip161, Chau1011, meyeusoi, Phạm Đức Thảo, TiMon, Hanna Lê, Lucabarazi, Martian_K, tmtuongvy, Ngoc Ma

  Kiểm tra chính tả : Lê Nguyễn Thuỳ Lynh, Nguyễn Văn Huy, Dương An Chi, Trần Văn Mạnh, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Văn Ninh, Trương Thu Trang

  Biên tập chữ Hán – Nôm : Ngô Thị Huyền
  Biên tập ebook : Thư Võ
  Ngày hoàn thành : 10/10/2019

  Ebook này được thực hiện theo dự án phi lợi nhuận
  « Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link »
  của diễn đàn TVE-4U.ORG
  Cảm ơn soạn giả HỒ-ĐẮC-HÀM, THÁI-VĂN-KIỂM
  và NHA VĂN-HÓA BỘ QUỐC-GIA GIÁO-DỤC
  đã chia sẻ với bạn đọc những kiến thức quý giá.
   
 2. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

 3. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  VIỆT-NAM NHÂN-VẬT-CHÍ VỰNG-BIÊN

  Do Sự-vụ-lệnh số 721-GD/VH/SVL, ngày 20-6-1962 của Ông Bộ-Trưởng Quốc-Gia Giáo-Dục, một Ủy-Ban gồm những vị sau đây được thành-lập để khảo-duyệt quyển « Việt-Nam Nhân-Vật-Chí Vựng-Biên » do Ô. Hồ-đắc-Hàm và Ô. Thái-văn-Kiểm biên soạn :

  - Ô. NGUYỄN-KHẮC-KHAM, Giám-Đốc Nha Văn-Khố và Thư-Viện Quốc-Gia, Chủ-tịch.

  - Ô. BỬU-CẦM, Chuyên-viên Hán học Viện Khảo-cổ, Giảng-viên Đại-Học Văn-Khoa Saigon, Hội-viên.

  - Ô. PHẠM-VĂN-DIÊU, Giảng-viên Đại-Học Văn-Khoa Dalat, Thuyết-trình-viên.

  - Cô. TRỊNH-THỊ-YÊN, Giáo-viên Nha Văn-Hóa, Thư-ký.

  Do công-văn số 14.418-GD/HV/NCGK ngày 1-9-62 và biên-bản của Ủy-Ban nói trên (được Ông Bộ-Trưởng Quốc-Gia Giáo-Dục duyệt-y ngày 31-8-62), Bộ Quốc-Gia Giáo-Dục đã chấp-thuận cho Nha Văn-Hóa xuất-bản trong tập-san « Văn-Hóa Tùng-Thư » quyểnVIỆT-NAM NHÂN-VẬT-CHÍ VỰNG-BIÊN.


  *

  PHI-LỘ

  Trên đường tìm hiểu Đất Nước, chúng tôi nhận thấy có nhiệm-vụ phổ-biến những tinh-hoa của Dân-Tộc, không ngoài mục-đích nâng cao trình-độ văn-hóa của đại-chúng, kích-thích lòng yêu nước thương nòi và phát-huy uy-tín Quốc-Gia đối với các dân-tộc khác trên thế-giới.

  Trên lập-trường ấy, chúng tôi rất lấy làm hân-hạnh cho xuất-bản quyển :« VIỆT-NAM NHÂN-VẬT-CHÍ VỰNG-BIÊN »của hai học-giả Hồ-Đắc-Hàm và Thái-Văn-Kiểm, đã dày công sưu-tầm, tra-cứu các sử sách xưa để thu-thập và xếp đặt tiểu-truyện và công-nghiệp các danh-nhân liệt-nữ Việt-Nam, theo thứ-tự a, b, c và theo quan-niệm « Cái quan luận-định » (Đậy nắp rồi mới xét-định giá-trị).

  Sở-dĩ chúng tôi đã không ngần-ngại làm việc này, mặc dầu với những phương-tiện rất eo-hẹp, là vì chúng tôi đồng quan-niệm với người xưa rằng : « Dĩ cổ vi giám » (Lấy việc xưa làm gương), « Vô cổ bất thành kim » (Không có xưa làm gì có nay) và chúng tôi cũng tán-thành lời nói bất-hủ của triết-gia Auguste Comte : « Người chết coi quản người sống » (Les morts gouvernent les vivants).

  Sau hết, chúng tôi thành thật mong ước lời phê-bình chỉ-giáo của liệt-vị độc-giả trong nước và hải-ngoại để hoàn-thiện kỳ tái-bản.

  Saigon, Thu Nhâm Dần (1962)
  Tòa-soạn Văn-Hóa Tùng-Thư
   
: 1000qsv1tvb

Chia sẻ trang này