Phật Giáo Ý tổ sư trên đầu ngọn cỏ - Chân Hiền Tâm

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi hhongxuan, 3/10/13.

Moderators: mopie
 1. hhongxuan

  hhongxuan Lớp 7

  Mục lục:
  Lời nói đầu
  1. Những bao rác
  2. Cây cột điện
  3. Giận
  4. Thầy
  5. Sở tri phân biệt
  6. Văn Thù xin đi nhờ
  7. Chuyện khó nói
  8. Phụ nữ
  9. Trách ai
  10. Ông Địa
  11. Thiền và Duy thức
  12. Phước đức và chứng ngộ
  13. Chuyện cái thất
  14. Con khỉ bên trong
  15. Hiểu và ngộ
  16. Làm thế nào để có an lạc
  17. Sai khiến được ba câu
  18. Tam Tạng được kinh qua cái nhìn Thiền tông
  19. Năm pháp khiến chánh pháp trường tồn
  20. Đậu Hũ tâm sự

  Nguồn TVE :songxanh269
   

  Các file đính kèm:

  haist, khanhmax and Kiep Lang Thang like this.
 2. hhongxuan

  hhongxuan Lớp 7

  CHUÔNG
  Xuất xứ
  Kinh Tăng nhất A-hàm có chép thế nầy:
  Mỗi khi nghe tiếng chuông chùa ngân lên, thì những hình phạt trong các ác đạo được tạm thời dừng nghỉ, chúng sanh nào đang chịu những hình phạt ấy cũng được tạm thời an vui.

  Trong truyện cảm thông cũng có chép rằng:
  Ngày xưa, Ðức Phật Câu Lưu Tôn, ở tại viện Tu-da-la xứ Càn trúc, đã có tạo một quả chuông bằng đá xanh thường đánh vào những lúc mặt trời vừa mọc. Khi tiếng chuông ấy ngân lên thì trong ánh sáng mặt trời có các vị hóa Phật hiện ra, diễn nói 12 bộ kinh, làm cho người nghe chứng được thánh quả kông kể xiết.

  Bộ Kim-cang-chí cũng có chép:
  Vua Hiếu Cao Hoàng Ðế đời nhà Ðường, nhơn vì nghe lời xàm tấu của Tống Tề Khư giết lầm kẻ tôi trung tên là Hòa Châu, nên khi chết bị đọa vào địa ngục. Một hôm có người bị bạo tử (chết thình lình), hồn thần đi lạc vào địa ngục ấy, thấy một tội nhân đang bị gông cùm kìm kẹp đánh đập rất khổ sở, hỏi ra mới biết là vua Hiếu Cao đời nhà Ðường. Vua gọi người bạo tử ấy bảo rằng: Nhờ ngươi trở lại dương thế nói giùm với Hậu chúa ta rằng hãy vì ta mà đúc chuông cúng dường và làm việc phước thiện. Khi trở lại dương thế, người bạo tử ấy liền bái yết với Hậu chúa và chuyển lời nhắn nhủ của vua Hiếu Cao. Nghe vậy, Hậu chúa liền thân hành đến chùa Thanh Lương phát nguyện đúc một quả chuông để cúng dường và cầu siêu cho Hiếu Cao Hoàng đế, (tích nầy ở trong bộ "Bách trượng thanh qui" quyển thứ 87 trang 68). Trong kinh Lăng Nghiêm, đức Phật cũng bảo Ngài La Hầu la đánh chuông để giảng giáo lý viên thường cho Ngài A-Nan nghe, vì thế ta thử hiểu rằng, chuông đã có từ thuở đức Thế Tôn còn tại thế rồi vậy.

  Nguồn TVE :wonbin88
   
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này