Thể loại khác G Đại Nam Quấc Âm Tự Vị - Huình-Tịnh Paulus Của

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi DangGiap, 20/9/17.

Moderators: galaxy, teacher.anh
 1. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hết xài. Anh bợm, bợm đuổi trâu, làm bợm, mạt bợm, bớm , nói bớm, củi tre 1 bọn bài thập 1 môn, lửa bọn, than bọn, bón tranh, chông bón, bón ban, phần bón, bón dấu , nuôi bón, bòn chen, bòn đậu, bôn tang
  [​IMG]
   
 2. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hêt xài. 4 bạn, vỗ bồn, cây bồn bồn, cây cỏ lên như bồn, huyết bồn, bổn mạt, huyêt bổn, bổn lợi, công bổn, hiệp bổn, 1 bổn, bổn danh, bổn nghiệp, bổn nghệ, bổn trường, bổn cảnh,bổn đạo, bổn sở, bổn tộc, bổn kinh, bổn tuồng, đóng bổn, bổn thị, bổn sổ, thủ bổn
  Bộn nhộn. Nay là bộn rộn
  Bổn quâc, quán, thảo. Nay là bản quốc, bản quán, bản thảo
  [​IMG]
   
 3. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hêt xài. Bổn phố, bổn ngoạt, bổn niên , bợn dạ, bợn nhợn, bớn tớn, bởn trợn, bờn tở, đánh bong, bong vụ, bong hình, bong nộm, bong diều, bong bánh, chạy bong, đi bong, bòng bong, bột bong, cỏ bong, bong lúa, đòn bọng, đòi bọng, tròn bóng
  [​IMG]
   
 4. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hêt xài. An bóng, lòn bóng, bóng quáng, mụ bóng, bóng chàng, bóng cốt, bóng rí, áng bóng, giỡn bóng, tâc bóng, tôt bóng, xấu bóng, chích bóng , bóng ngời, trong bóng, nết bòng chanh, bòng lái, ván bòng, thổi lỏng bỏng, bông sẻ, bông trái, đôt cây bông, mắm bông khế, tre bông
  Bóng đèn. Nay là ngọn đèn , bỏng đèn
  Có bóng. Nay chỉ kẻ lên đồng
  [​IMG]
   
 5. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hêt xài. Bắn bông, con tráng bông, chồn bông lau, vòng bông, bông đinh, bông ớt, bông cuống giá, kiến bông, tầm bộng, ong bộng, bộng dầu, tinh ở bộng, tinh lèn giàng bộng, cái bồng, cổ bồng, đánh bồng, chim bồng bồng, bổng thang lang
  Bịt bồng. Nay là bịt bùng
  [​IMG]
   
 6. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hêt xài. thả bổng, nổi bổng, bỗng hưởng, phạt bỗng, cât bổng, lãnh bổng, nguyệt bỗng,
  Bỗng chúc. Nay là bỗng chốc, trái lốp bốp, bắp bộp, tre bộp, bơp đầu, bơp khăn ,
  [​IMG]
   
  memomii thích bài này.
 7. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hêt dùng. Bọt dãi, bào bọt, bột bong, bột kiến , bột râm, bột sam, tốt bột, bằm bột, hoa bột, ba bột, gởi đùm thì bớt gởi lời thốt thì thêm,
  [​IMG]
   
 8. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hêt xài. Non bợu'. , bù cỏng, bù lu, bể bù lu thê hũ, bua quan, bua việc, nhà bua việc, búa đao, sóng lưỡi búa, sắc bùa, rã bùa, bủa lòng dân , bủa kén, bủa tằm, bó bủa,
  [​IMG]
   
 9. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hết xài. Cái bui bui, bụi bụi tro bay, làm bụi, đập bờ đập bụi ,rừng bụi, bờ bụi, búi bộ, búi đi, làm búi bộ, nói búi, Bùi ngận, bủi rủi, bủm miệng, đầu beo đít bủm, bánh bún, làm như bún đầy tràn, cây bún, bùn lấm, bủn thịt
  Bún thiu. Nay là bún hư, thối, hỏng
  [​IMG]
   
 10. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hết xài. Đất bủn, cái bung, nằm bung, bằng bụng,vị bụng, ých bụng, mở bụng, đấm bụng, trống bụng, thảng bụng, bụng thụng, bụng bình rỉnh
  chột bụng. Nay là chột dạ
  Nhỏ bụng. Nay nghĩa bụng nhỏ , thon
  Ngứa bụng. Nay nghĩa bụng bị ngứa ngáy
  [​IMG]
   
 11. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hêt xài. Bụng bang rang, nước búng, búng rúng, búng rảy, voi búng, bùng sè, bùng tung, khăn bùng, lược bùng, bung rệt, tre bủng, mây bủng, khô bủng, buộc tran,
  [​IMG]
   
 12. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hêt xài. Trót buổi, đứng buổi, buồm lan, buồm cưu, buồm Loan, buồm hoàng, buồm phụng, buồm diều, buồm ưng, buồm hạc, buồm thước, buồm lòng, buồm chấu, trở kiến buồm, buồm giũ, buồm đi, chằm buồm, buồn ý, buồn ruột,
  [​IMG]
   
 13. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hết xài. Buồn tuôn, thua buồn, buông tang, buồng gói, buồng nho, búp ngọn, búp đầu, búp sơn, đình bút, bút von, bút bệp, cây mộc bút,
  [​IMG]
   
 14. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  [​IMG] Nay hết xài. Mặt bư, thằng bư, bư ngôc, bứ sừ, bứ rừ, lụa cả bựa, bứa xiêm, ngang như cà bứa, nói bửa củi, ăn bữa
   
 15. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hêt xài. Bưc ngang, làm bức, bươn bức, cây làm bức, bực ra, áo bực, bưng trấp,
  [​IMG]
   
 16. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hết xài. Né bưởi, hàng bông bưởi, trấng bướm, bươn bức, đi bướn, ừ bướn, bưt bớ,
  Quấc bửu. Nay là quốc bảo
  [​IMG]
   
 17. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hết xài. Thượng bửu, bửu lam, cao ca, sanh ca, ca kỳ, chim bat ca, xoài thanh ca, xa cạ, cá soát, cá dứa, cá trèn
  [​IMG]
   
 18. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hết xài Cá chốt, cá ngát, cá rựa, cá gún, cá sặc, cá nàng 2, cá rồng rồng.,thơ cá, tin cá, mát cá, cá ván, rộng cá, xỏ cá, thở cá, dan cá,
  Cá Úc. Nay là cá ở nước Úc. Australia fish
  Con cá. Như. Cá. Fish
  [​IMG]
   
 19. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hêt xài. Cà dĩa, cà cỏ, cà răng múc mát, cà cói, cà nhen, cà lé, rân cà Tum, cà tong, cà đúi, cà lang lúa, cà tăng , cà ròn, cà xôc, cà uôm, cà chât, trời cả, chiều cả, thể cả, lễ cả, sang cả, cả tiếng, cả kêu, cả và
  Cà nam. Nay là cà nanh
  S[​IMG]
   
 20. DangGiap

  DangGiap Lớp 2

  Nay hết xài. Cả mô là đồ làm biếng, đoàn cả, các phụng, các tía, lâu các, cao các, cách thế, cách thói , cách phết,
  Mà cả. Nay là mặc cả
  [​IMG]
   
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này