Sách scan Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Đỗ Tất Lợi

Thảo luận trong 'Thư Viện Sách Scan' bắt đầu bởi conguyen, 3/1/14.

Moderators: tran ngoc anh, Zhiqiang
 1. conguyen

  conguyen Sinh viên năm IV

  Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Đỗ Tất Lợi.

  Link cả file PDF: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Phần 1:
   

  Các file đính kèm:

  Last edited by a moderator: 18/7/21
  123phat, hermerry, laughic and 11 others like this.
 2. conguyen

  conguyen Sinh viên năm IV

  Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Đỗ Tất Lợi.
  Phần 2:
   

  Các file đính kèm:

 3. conguyen

  conguyen Sinh viên năm IV

  Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Đỗ Tất Lợi.
  Phần 3:
   

  Các file đính kèm:

 4. conguyen

  conguyen Sinh viên năm IV

  Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Đỗ Tất Lợi.
  Phần 4:
   

  Các file đính kèm:

 5. conguyen

  conguyen Sinh viên năm IV

  Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Đỗ Tất Lợi.
  Phần 5:
   

  Các file đính kèm:

 6. conguyen

  conguyen Sinh viên năm IV

  Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Đỗ Tất Lợi.
  Phần 6:
   

  Các file đính kèm:

 7. conguyen

  conguyen Sinh viên năm IV

  Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Đỗ Tất Lợi.
  Phần 7:
   

  Các file đính kèm:

 8. conguyen

  conguyen Sinh viên năm IV

  Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Đỗ Tất Lợi.
  Phần 8:
   

  Các file đính kèm:

 9. conguyen

  conguyen Sinh viên năm IV

  Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Đỗ Tất Lợi.
  Phần 9:
   

  Các file đính kèm:

 10. conguyen

  conguyen Sinh viên năm IV

  Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Đỗ Tất Lợi.
  Phần 10:
   

  Các file đính kèm:

 11. conguyen

  conguyen Sinh viên năm IV

  Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Đỗ Tất Lợi.
  Phần 11:
   

  Các file đính kèm:

 12. conguyen

  conguyen Sinh viên năm IV

  Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Đỗ Tất Lợi.
  Phần 12:
   

  Các file đính kèm:

 13. conguyen

  conguyen Sinh viên năm IV

  Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Đỗ Tất Lợi.
  Phần 13:
   

  Các file đính kèm:

 14. conguyen

  conguyen Sinh viên năm IV

  Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Đỗ Tất Lợi.
  Phần 14:
   

  Các file đính kèm:

 15. conguyen

  conguyen Sinh viên năm IV

  Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Đỗ Tất Lợi.
  Phần 15 - phần cuối:
   

  Các file đính kèm:

 16. conguyen

  conguyen Sinh viên năm IV

  Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Bản nhận dạng chưa sửa lỗi chính tả

  Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Đỗ Tất Lợi - Bản nhận dạng chưa sửa lỗi chính tả.

  5 phần đầu mỗi phần gồm cỡ 50 trang đã nhận dạng nhưng chưa sửa lỗi chính tả.
   

  Các file đính kèm:

  htahta, ai0ia, Heoconmtv and 4 others like this.
 17. conguyen

  conguyen Sinh viên năm IV

  Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Đỗ Tất Lợi - Bản nhận dạng chưa sửa lỗi chính tả.

  5 phần thứ hai mỗi phần gồm cỡ 50 trang đã nhận dạng nhưng chưa sửa lỗi chính tả.
   

  Các file đính kèm:

  htahta, ai0ia, Heoconmtv and 4 others like this.
 18. conguyen

  conguyen Sinh viên năm IV

  Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Đỗ Tất Lợi - Bản nhận dạng chưa sửa lỗi chính tả.

  5 phần thứ ba mỗi phần gồm cỡ 50 trang đã nhận dạng nhưng chưa sửa lỗi chính tả.
   

  Các file đính kèm:

  htahta, ai0ia, Heoconmtv and 4 others like this.
 19. conguyen

  conguyen Sinh viên năm IV

  Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Đỗ Tất Lợi - Bản nhận dạng chưa sửa lỗi chính tả.

  5 phần thứ tư mỗi phần gồm cỡ 50 trang đã nhận dạng nhưng chưa sửa lỗi chính tả.
   

  Các file đính kèm:

  htahta, ai0ia, Heoconmtv and 4 others like this.
 20. conguyen

  conguyen Sinh viên năm IV

  Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam - Đỗ Tất Lợi - Bản nhận dạng chưa sửa lỗi chính tả.

  5 phần thứ năm mỗi phần gồm cỡ 50 trang đã nhận dạng nhưng chưa sửa lỗi chính tả.
   

  Các file đính kèm:

  htahta, ai0ia, Heoconmtv and 4 others like this.
Moderators: tran ngoc anh, Zhiqiang

Chia sẻ trang này