Poll Results: Theo bạn Việt Nam chung cuộc xếp hạng mấy?

Members who voted for 'Vô địch'